https://valerenestuff.info/moskva-horoshevskiy-kupit-zakladku-kokain-koks.html יש לך שאלות בנושא שמירת הברית והעיניים ואין לך את מי לשאול?

https://stuffgreats.info/sheksna.html אתה מתבייש לדבר על זה ומחפש תשובות מה לעשות על עבירות חמורות שעשית?

https://stuff-zaklads.info/1021.html מהיום תוכל להכנס באופן שוטף לבלוג החדש של ארגון 'שומרי ברית קדש'  {מתעדכן באופן קבוע כל יום} ותוכל לקרוא ולהתחזק / לצפות ולשתף

בנושאים:

שמירת העיניים/קרי לילה/ פגם ברית קדש /איסור הבא על הגויה/איסור הבא על אשת איש והתיקון לכך!! /איסור משכב זכר והתיקון לזה ועוד...

http://eyesbrit.blogspot.co.il