הידעת?

go to site שכל בריאות גופו של האדם תלוי כפי

Купить закладку: Кокаин (Кокс), Марихуана, Гашиш, Амфетамин, Героин, Mdma, Экстази, скорость, Мефедрон, Метамфетамин ששומר את זרעו שלא יצא לבטלה?!

מובא בשם Армавир Купить закладку: Кокаин (Кокс), Марихуана, Гашиш, Амфетамин, Героин, Mdma, Экстази, скорость, Мефедрон, Метамфетамин רבינו הנשר הגדול הוא הרמב"ם בהלכות דעות על שמירת נפשו של האדם https://nicetripdrugs.com/krasnozavodsk.html פרק ד הלכה יט' וזה לשונו:

https://deluxedynamite.com שכבת זרע היא כֹח הגוף וחייו ומאור העיניים וכל שתצא ביותר הגוף כלה וכוחו כלה וחייו אובדים הוא שאמר שלמה בחכמתו אל תיתן לנשים חילך, כל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו וכוחו תשש ועיניו כהות וריח רע נודף מפיו ומשחיו ושער ראשו וגבות עיניו נושרות ושער זקנו ושער רגליו מתרבה שיניו נופלות והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת בשאר חולאים והאלף מרוב תשמיש לפיכך צריך האדם להיזהר בדבר זה אם רוצה לחיות בטובה.

הנה אלו דברים שאמר הרב הגדול אשר כל חכמי הרופאים היו כקליפת השום לעומתו כידוע מתולדות חייו, go site "אם כך אדם שיש לו קצת שכל יחשוב לעצמו, הלא הדבר הזה מכלה את בריאותי ואם כן איך אהיה שוטה לקצר חיי ולהרוס בריאות גופי ונפשי בשביל הנאה רגעית, אין לך טיפשות יותר מזה, להרוס בריאותי במו ידי תחשוב קצת".