החופש הגדול לחץ כאן

החופש הגדול הדרך ליפול בקלות:
https://quberunel.ru/barbados.html הרב מדבר על שאלה ששאלו באתר כי האדם נופל בגלל שיש חופש גדול והשאלה היא
go here האם יש מושג כזה ביהדות שלנו שנקראת החופש הגדול? לתשובה צפייה מהנה