החופש הגדול לחץ כאן

החופש הגדול הדרך ליפול בקלות:
source הרב מדבר על שאלה ששאלו באתר כי האדם נופל בגלל שיש חופש גדול והשאלה היא
Черкассы האם יש מושג כזה ביהדות שלנו שנקראת החופש הגדול? לתשובה צפייה מהנה

see url