שידור חוזר מהעיר נתניה רואין את המשיח צומח משערי רומי

enter שידור חוזר מהעיר נתניה
 
https://ytlimenshop.info/30-bormio.html מפי הרב יעקב בן חנן שליט"א בנושא:
 
 
 
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד וסוד צמיחת קרן של המשיח בן דוד דווקא משערי רומי היא אדום
על ידי ההתמדה של הבעלי תשובה ששומרים על ברית הקודש בתוקף הגלות הקשה הזו