שידור חוזר מהעיר נתניה רואין את המשיח צומח משערי רומי

click here שידור חוזר מהעיר נתניה
 
 
 
 
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד וסוד צמיחת קרן של המשיח בן דוד דווקא משערי רומי היא אדום
על ידי ההתמדה של הבעלי תשובה ששומרים על ברית הקודש בתוקף הגלות הקשה הזו