שידור חוזר מהעיר נתניה רואין את המשיח צומח משערי רומי

שידור חוזר מהעיר נתניה
 
מפי הרב יעקב בן חנן שליט"א בנושא:
 
 
 
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד וסוד צמיחת קרן של המשיח בן דוד דווקא משערי רומי היא אדום
על ידי ההתמדה של הבעלי תשובה ששומרים על ברית הקודש בתוקף הגלות הקשה הזו