אודותינו

ארגון שומרי ברית קודש הוא ארגון אשר נוסד בשנים האחרונות בס"ד לצורך וצו השעה של הניסיון הקשה ביותר בתורה אשר נמצאים בו בני דורנו, והוא הניסיון הקשה ביותר בתורה בציווים של האלוקים של העם היהודי, כפי שמגדיר הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, עוון פגם הברית והעריות. ומטרתו של הארגון לעזור ליהודים לשמור על הברית שלהם עם האלוקים אשר כרתו עימו בגיל שמונה ימים, והיא שמירת יסוד היהדות, שמירת ברית קודש, ובמילים פשוטות "לא להוציא זרע לבטלה", ובעוד מילים קצרות לא לעבור על העבירה הכי קשה בתורה של העם היהודי, כמובא בשולחן ערוך להלכה, ועוד שנחשב יותר גרוע מרוצח כמובא בזוהר הקדוש, שזה רוצח אדם וזה רוצח בניו. ולכן המטרה של פעילות הארגון הקדוש היא לתת דגש עיקרי על היסוד של כל התורה, שאם יש את היסוד, אז יש בניין רוחני שעליו אפשר לבנות את כל המעמד הרוחני של האדם, כפי שהורה לנו מלכנו, כי בלתי שמירת הברית חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ולא להזניח את העיקר שעליו מושתת כל יסוד היהדות.

הרצאות בגובה העיניים

ובעקבות הפניות הרבות לראש הארגון הרב יעקב בן חנן שליט"א, עקב הנסיונות המרובים שנמצאים בו כל הדור, החל הרב לעשות הרצאות מקיפות ומפורטות, בכל רחבי הארץ, מדן ועד אילת, בשפה פשוטה עם המון אהבה, ובהסבר יותר מפורט על חומרת העוון, ועל הידיעה מדוע אסור לפגום בברית, וכיצד ניתן לשמור על הברית, ועל המעלות של שמירת הברית, ומה נגרם ונחסר לאדם בחייו כאשר פוגם בברית, וההפסד המרובה שיוצא מזה, ועוד המון נקודות אשר עליהם מושתת יסוד היהדות של העם היהודי, והוא שמירת ברית קודש, אשר נעלם מידיעתם של רוב בני דורנו, וברוך השם ממש נגרמה מהפכה של ממש בקרב בני דורנו, שאלפים ורבבות התחילו לשמור על הברית קודש שלהם על ידי הידיעה שהתגלתה להם בחייהם מעניין חשיבות שמירת הברית.

ההפצה ההמונית ברחבי הארץ

לשם כך הארגון העולמי שומרי ברית קודש בשנים האחרונות, {כפי שמתועד בצפיה}, יצא לפעילות מקיפה כלל ארצית ועולמית, בנושא של שמירת הברית, ועל ידי ההפצה ההמונית מעל 150.000 ספרים ומעל 120.000 דיסקים, מעל 20 ערים בארץ הקודש, שבהם אנשים מקבלים כלים ועצות וידיעות, אשר לא היו מודעים עליהם בעבר, וזה מגיע להם בעקבות חוסר הידיעה שיש בדורנו, הן מצד האנשים עצמם שחוטאים, והן מצד חיסרון היחס והמודעות אשר לא מדברים כפי שצריך לעם, ובמילים פשוטות "בגובה העיניים", מה תכ'לס באמת צריך הכי הרבה לשמור, התחילו אלפי יהודים לשנות את חייהם ולהקריב את עצמם למען אמונתם בשמירת יסוד היהדות שלהם.

ההתבוללות הנוראה

וכן בחוץ לארץ קיים הניסיון הגדול ביותר של איסור גויה, לשם כך הארגון נתן את הדגש העיקרי שבו רוב בני דורנו נכשלים בעוונות הרבים, הן בפריצות הנוראה, הן במשכבי ביאה האסורים, והן בדבר הכי מזעזע שלא נשמע כמותו בהיסטוריה של העם היהודי, והוא ההתבוללות של אחינו בית ישראל בגלות בעיקר, וגם בארץ. יהודים רבים אשר חיים את חייהם שלא היה להם שמץ של מודעות על עוון איסור משכב גויה וחתנות עם גויה , שינו ברגע אחד את חייהם על ידי שמיעה של דיסק או שמיעת הרצאה של הרב, אשר מסתובב במקומות רבים בתפוצות העולם, ועל ידי הידיעה שקיבלו על מהות יהדותם, שהיא תלויה בשמירת הברית, שלא לטמאות אותו במשכב חמור זה, וכל שכן שלא להתחתן עמהם, הצליחו לצאת מההתבוללות הנוראה. ולשם כך הארגון הוציא ספרים וקונטרסים המדברים מעניין עוון איסור גויה ושאר עוונות פגם הברית, בשפות בינלאומיות, בהם נמצאים רוב היהודים, בשפה האנגלית, הצרפתית, הספרדית, ועוד חזון למועד לשאר שפות.

היסוד נותן את כח ההבדלה בין הטוב לרע

באתר קדוש זה של שומרי ברית קודש תוכל להכיר את בוראך באמת, כמבואר בכתבי רבינו האר"י, כי על ידי שמירת הברית שהיא הדעת יוכל האדם לחזור בתשובה באמת לבוראו, כפי שמתפללים חונן הדעת ואז השיבנו, כי אומר רבינו האר"י בלתי הדעת שהוא מקום משכן הזרע של הגבר שצריך להיות שמור, קשה מאוד להגיע ל השיבנו בתשובה,כי אם אין דעת שהוא כח המבדיל בין הטוב לרע, כיצד תהיה ההבדלה לסור מן הרע, וכפי שכבר ניבאו לנו חז"ל כי בעקבות ימות המשיח האמת תהא נעדרת, ואייך אפשר לדעת מה האמת בלתי שמירת הברית.

סוד הגאולה

ולכן באתר זה תוכל להגיע ליסוד היהדות שלך, לשמור, ללמוד וללמד, ולזכות עוד מיליוני יהודים בארץ ובתפוצות, אשר נשמתם צמאה וכמהה להשיג את המודעות מחשיבות יסוד היהדות שלהם, אבל הם עדיין לא קיבלו אותה. כי כל גאולת עם ישראל תלויה בשמירת ברית הקודש, כמבואר בזוהר הקודש ובספרי הקבלה והחסידות, ולשם כך ייסד מלכנו לדור האחרון את הארגון הקדוש, שומרי ברית קודש ע"ש רבינו אהרון ראטה זצוק"ל, בכדי לקרב כל יהודי לאביו שבשמיים, ולהחיש לגואלנו, ולקיים בנו הפסוק והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

מערכת שומרי ברית קודש