שאלות ותשובות

שאלה: יש לי שתי שאלות אחי: א. אני בכיתה ט' ומכיתה ח' אני מוציא זרע לבטלה כמעט כל יום. לפני שבוע בערך קראתי באינטרנטאיזה משהו שאסור לעשות אותו בעניין שמירת הברית, וזהו אמרתי לעצמי, אין אין, אני לא עושה זרע לבטלה ואני אשמור בשביל הקדוש ברוך הוא. לא עשיתיאיזה שבוע, ואחרי שבוע עשיתי פעם אחרת והצטערתי על זה. עכשיו רציתי לשאול אייך אנימבטל את כל הפעמים שעשיתי? נגיד אם אני אלך לשיעורי תורה ויביא חברים אז זה ימחקלי את כל הפעמים כאילו זה לא היה ולא נברא?

ב. ורציתי לדעת אם אני יכול להתקשר אליך ולשאולעוד שאלות אחי, פשוט המשפחה שלי חילונית ואני רוצה לדעת הרבה שאלות שאין לי ממי לדעת,אז אני יכול להתייעץ איתך אח שלי????? אשמח אם תחזיר לי תשובה לדוא"ל במהרה!! אשריך!!!!

תשובה: ראשית אחינו היקר עליך לדעת, כי היום בדורנו גם אם אתה שומר על הברית שבוע ימים זה כבר חשוב מאוד בשמים וכבר מעלה גדולה בפני עצמה, כידוע שאמר האדמו"ר מרוזי'ן זצוק"ל, כי בדור האחרון הניסיון של האמונה וכל שכן של הברית, תהיה כל כך קשה והמשיל זאת במשל למי שירצה לעמוד בניסיונות, שזה יהיה כמו לטפס על קיר בלי מדרגות, וממש כך היום בימינו קשה לשמור על ברית הקודש, עם ניסיונות כל כך קשים כמו שיש היום בימינו, עם הכלים שיש ליצר הרע להחטיא אותנו, שאפילו בדורו של דור המבול לא היה כזה יצר הרע, בוודאי ובוודאי אני מבין אותך, אבל אל תתייאש אחי, ואל תיתן לייאוש להפיל אותך לעצבות, כי רחמנא ליבא בעי, ובוודאי שהריבון כל עולמים מסתכל על ההשתדלות שלך לשמור על הברית אפילו שבוע, ולנסות לתקן נשמתך מגלגול קודם ובכלל.

ולגבי שאלתך אייך תוכל לתקן את הברית מכל מה שפגמת עד היום, יש לזה תשובה שהבאנו בספר כי תצא למלחמה בשם אנשי השם, רבותינו הקדושים, רבינו האר"י הקדוש וכן מבעל התניא. ראשית צריך שתדע כי בעל התניא אומר באגרת התשובה כי ישנם שתי חלקים בעניין התשובה מפגם היסוד:

הראשון: לשוב מהעבירה הזאת ולא לחטוא יותר בזרע לבטלה ובכל הקשור לזה, ולכן זה נקרא תשובה, שאתה שב מהעבירה בידך, ועוד על פי הסוד שאתה מוציא את הנשמות שנמצאים בשבי וכן את התורה והתפילה שנמצאים בשבי אצל הקליפה, בגלל שפגמת בברית והיית חוטא, אז הם נמצאים בשבי, ועל ידי התשובה הם שבים איתך אל הקדושה.

והשני: זה תיקון הברית ממה שחטאת, שהייסורים שבאים על האדם הם באים כדי לכפר על העוון של פגם הברית ובכלל, ולכן אומר: "בעל התניא" כי לשם כך תיקן רבינו האר"י ז"ל הקדוש את מספר התעניות על כל עוון ועוון מפגם היסוד, כמובא בשער רוח הקודש, ולעניינך התיקון למוציא שכבת זרע לבטלה צריך להתענות פ"ד יום רצוף מהבוקר עד הערב, כנגד מה שהאדם חטא וכפר בברית של יעקב אבינו שלא ראה טיפת קרי ולא יצאה ממנו טיפת זרע אלא רק לאחר פ"ד {84} שנה שהביא את ראובן בנו. ומי יוכל היום להתענות כל אלו הימים? ועוד שאומר בעל התניא כי יש מחלוקת האם צריך להתענות על כל פעם שהאדם הוציא זרע לבטלה כמו בקורבן חטאת שצריך להביא על כל חטא וחטא או מספיק להתענות פעם אחת על כל הפעמים כמו בקורבן עשה? והכריע כי יש להתענות לפחות שלושה פעמים והביא ראיה מהזוהר הקדוש עיין באריכות את דברי קודשו אשר הבאתי בספר בפרק התיקונים.

ולכן היום שאי אפשר לו לאדם להתענות, אומר בעל התניא כי האדם צריך לפדות את תעניתו בפדיון של ממונו כמו שכתוב "חטאך בצדקה פרוק", והשיעור בזה הוא לשער כמה עולה לך ארוחת צהריים עם שתייה ותכפיל את זה כפול פ"ד תעניות ועוד שתי פעמיים כאלו סך הכל: כפול מאתיים חמישים ושתיים ארוחות, ובסכום שיוצא לך תעשה תיקון נוסף, והוא תשובת המשקל, כי בפדיון הכספי שלך תקנה ספרים ודיסקים המדברים מעניין פגם הברית, ועל ידי שתפיץ אותם בחינם ואנשים ישובו בתשובה מהעוון יתכפר לך מידה כנגד מידה.

ולכן תמשיך לשמור על הברית לפחות תשתדל ארבעים יום רצופים במסירות נפש ולא חשוב מה יהיה, כי הארבעים יום הללו הם כנגד השחתת זרע לבטלה שהשחתת, שמהם היו צריכים להיות ילדים לאחר ארבעים יום כמובא במסכת נידה, ולכן השם יתברך ראה את ההשתדלות שלך לשמור על הברית ארבעים יום ועל ידי זה יוקל לך להבא לשמור על הברית על ידי התיקון הזה, ולכן באותו יום שנפלת תלך למקווה ותקרא תיקון הכללי, ותעשה תיקון חצות בלילה ותשב ותבכה על הצער שנגרם לשכינה מפגם הברית ואז השם לא ימנע טוב להולכים בתמים,

ולגבי מה שאמרת האם זה יעזור לך שתביא את חברייך לשיעורי תורה, בוודאי שכן, כי כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, וכלשכן אם תביא אותם לשמוע על שמירת הברית או תביא להם את הדיסק של הארגון המדבר על שמירת הברית, ורק אחד מהם יהרהר בתשובה על פגם הברית, וכל שכן אם יתחיל לשמור על הברית, בוודאי שיתכפר לך מידה כנגד מידה, כי במידה שאדם מודד בה מודדין לו.

ולגבי העניין שהמשפחה שלך חילונית, זה לא אמור לעכב את תשובתך, כמו ששמעתי פעם ממורי ורבי שיחיה, כי הדבורה היא בריה טמאה שאסור לאכול אותה, אבל הדבש מותר לאכול אותו, ורואים שאף על פי שהדבש שהוא טהור יוצא מהדבורה שהיא טמאה, מכל מקום הוא נשאר טהור, וכך גם בעל תשובה שחוזר בתשובה הוא יוצא מהטומאה ונשאר טהור, ובס"ד גם משפחתו ישובו בתשובה, ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא עומדים.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

2.* שאלה: האתר חיזק אותי מאוד, תודה רבה !!! במחילה אני רוצה לשאול שאלה: אני בן 20 ומשרת בצבא, הייתי חילוני וברוך השם התחזקתי 'עכשיו אני שומר שבת, חגים, מניח תפילין וכו' הבעיה שהייתי חילוני פגמתי בברית ולאידעתי כמה זה חמור ומה זה בכלל, ועכשיו קשה לי בשמירת הברית, מה יועיל לי כל התורהשאני אלמד, אחרי כל כך הרבה שפגמתי? ועוד כתוב: "לרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקי". ובכלל שעל כל פגם צריך לצום פ"ד תעניות על כל פגם, כמו שאומר האר"י ז"ל, ואיך אצום כ"כהרבה, והרי כל חיי לא יספיקו בשביל כ"כ הרבה תעניות שאני צריך תודה.

תשובה: אשיב לך במשל שראיתי שאומר אותו הבעל שם טוב הקדוש, משל למלך אחד שהיו לו שני בנים, ואחד מהם היה חובבן, לצוד ציד של חיות. והנה יום אחד הלך לצוד חיות ולא חזר לארמון המלוכה, המלך התחיל לדאוג לבנו החביב ולא ידע מה לעשות, שלח את כל חייליו להשיבו, ולא לחזור עד שישוב בנו. והנה לאחר כמה זמן ארוך מאוד, מצאו את בן המלך, ושאלו אותו, מה קרה, היכן היית? וענה להם כי חטפו אותו, ולאחר ששמעו כי מי שהזיק לבן המלך יצא להורג, פחדו ושמו אותי פה ביער .

וכשהשיבו אותו למלך, שמח בו המלך שמחה מרובה, ועשו לכבודו סעודה גדולה, והנה אחיו של בן המלך התחיל לקנאות באחיו השבוי, שמאז ששב לארמון המלוכה, המלך התחיל להתייחס אל אחיו יותר ממנו, וחרה אפו על הדבר, וכיון שהיה בליבו צער ועוגמת נפש, שאל את אביו המלך על הדבר, וענה לו אביו, כיון שאחיך נחטף והיה בין הרוצחים השודדים, כל כך פחדתי עליו שמא מת, והרגשתי שאבד לי הבן, ועכשיו שחזר הנני שמח בו ביותר, אומנם גם אותך אני אוהב, אלא שכעת יש לי שמחה מרובה מאחיך וכו' כעין זה המשיל הבעל שם טוב את המשל.

והנמשל מובן מאליו, הנה הבעל תשובה אומנם לפני ששב בתשובה ופוגם בברית ההגדרה שלו רשע וכו', אבל צריך לדעת שבעיניי הקדוש ברוך הוא, תמיד הנשמת יהודי שבו אהובה על בורא עולם, ואבא שבשמיים תמיד מחכה אל אותו רשע שישוב בתשובה, ולא חשוב כמה חטא האדם, אפילו היה רשע כל ימיו ושב בתשובה, הריי זה צדיק בעיניי המקום.

האדם נמדד במעשיו אצל הבורא לפי אותו רגע ולפי אותו זמן בו הוא מונח כעת. ולכן אם ברגע זה האדם שב בתשובה, ומקבל על עצמו בתוקף שלא לשוב לעבור עוד את העבירה, הריי זה בעל תשובה. ומי שאומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כלומר התשובה קשה עליו, ולכן אחי היקר עלייך לקבל בכל תוקף לשמור על הברית ולהפסיק לפגום בברית הקודש, ואל לך לייאש עצמך במחשבת הייאוש שאין לך תקנה, כי כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.

ולגבי הענין של התיקון של פגם הברית, פ"ד תעניות על מי שמוציא שכבת זרע לבטלה, הבאנו בספר כי תצא למלחמה המהדורה השישית מהדורת היסוד, תשובה בעניין הזה, בשם בעל התניא, כי כיוון שהדבר הזה שנוי במחלוקת, האם צריך להתענות על כל פעם ופעם. ולכן אומר בעל התניא כי לשם כך תיקן רבינו האר"י ז"ל הקדוש את מספר התעניות על כל עוון ועוון מפגם היסוד, כמובא בשער רוח הקודש, ולעניינך התיקון למוציא שכבת זרע לבטלה צריך להתענות פ"ד יום רצוף מהבוקר עד הערב, כנגד מה שהאדם חטא וכפר בברית של יעקב אבינו שלא ראה טיפת קרי ולא יצאה ממנו טיפת זרע, אלא רק לאחר פ"ד {84} שנה, שהביא את ראובן בנו. ומי יוכל היום להתענות כל אלו הימים? ועוד שאומר בעל התניא כי יש מחלוקת האם צריך להתענות על כל פעם שהאדם הוציא זרע לבטלה כמו בקורבן חטאת שצריך להביא על כל חטא וחטא או מספיק להתענות פעם אחת על כל הפעמים כמו בקורבן עשה? והכריע, כי יש להתענות לפחות שלושה פעמים, והביא ראיה מהזוהר הקדוש, עיין באריכות את דברי קודשו אשר הבאתי בספר, בפרק התיקונים.

ולכן היום שאי אפשר לו לאדם להתענות, אומר בעל התניא כי האדם צריך לפדות את תעניתו בפדיון של ממונו, כמו שכתוב: "חטאך בצדקה פרוק", והשיעור בזה הוא לשער כמה עולה לך ארוחת צהריים עם שתייה, ותכפיל את זה כפול פ"ד תעניות, ועוד שתי פעמיים כאלו, סך הכל כפול מאתיים חמישים ושתיים ארוחות, ובסכום שיוצא לך תעשה תיקון נוסף והוא תשובת המשקל, כי בפדיון הכספי שלך תקנה ספרים ודיסקים המדברים מעניין פגם הברית, ועל ידי שתפיץ אותם בחינם ואנשים ישובו בתשובה מהעוון, יתכפר לך מידה כנגד מידה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

3.*שאלה: שלום רב. קוראים לי ת' אני בן וכו' חוזר בתשובה שנה וחצי. רציתי לספר לרב בקצרה מה שעובר עליי: כשהתחלתי לחזור בתשובהנפגשתי עם הנושא של פגם הברית, והחלטתי שאני הולך עם זה עד הסוף, אני מתבודד כל יוםעל שמירת העיניים ונלחם כדי לא להיכשל, בעקבות החזרה בתשובה הפסקתי ללכת למועדונים, פאבים, חתונות מעורבות, ים וכו' . מה שקרה זה שנשארתי לבד, כל החברים שלי התרחקווממשיכים לצאת ולבלות, לכולם יש חברות ואני נשארתי לבד והבדידות קשה עליי, אני ממשמשתגע, אני מתבודד לה' שיקרב אותי לחברים דתיים ושום דבר לא קורה, אני מתפלל עלזיווג ולא נשבר שאני רואה חילונים שיוצאים לבלות ומכירים נשים.

הפחד הכי גדול שליהוא, שיבוא יום ואני אשבר מהבדידות ויחזור לחברים החילונים ולמסיבות. אנא ממך אםתוכל לייעץ לי מה לעשות, אפילו לשיעורי תורה וקברי צדיקים אני תמיד הולך לבד, כי איןמי שיבוא איתי, אני בע"ה טס לאומן חודש הבא וגם שם אני אהיה לבד אני משתגעמהבדידות.

תשובה: לידידי היקר ראשית כל עלייך לדעת, כי זה שאתה אומר שאתה לבד, כי כך הייתה תפיסת החיים שלך עד היום, אבל האמת שבוודאי שאתה לא לבד, ולא רק שאתה לא לבד אלא אתה חי את חייך עלי אדמות בצורה הנכונה ביותר, הלא רבינו הרמב"ם כתב, כי העולם הזה נקרא עולם המשתגע, כי זה שיגעון לחשוב שיש איזשהו ממשות בעולם הזה, לחשוב שהוא נצחי, ולכן אומר בשו"ת פאר הדור, שאם נראה כמה אנשים החולים במחלה בגלל שגרמו לעצמם להיות חולים, וכי נאמר גם לבריאים בואו תהיו גם אתם חולים? הלא למשוגע יחשב האומר כן, ולכן גם פה, גם אם יהיו כל העולם בבחינת "וילכו אחרי ההבל ויהבלו", וכי גם אנחנו נלך בדרכם? עלינו ללכת בדרך בה הלכו אבותינו הקדושים, שלשם כך נקרא אברהם אבינו אברהם העברי, שהוא היה בדעותיו בעבר אחד וכל העולם נגדו בדעותיו בעבר אחר, אז וכי אברהם אבינו היה עצוב וממורמר על חלקו? וכי הדבר הזה היה אמור להתייאש ממנו? תראה מה יצא ממנו, עם ישראל.

ולכן גם פה, עלייך להבין ולהשכיל את ההשקפת חיים הנכונה הזאת, ועל ידי שתעמוד בדעתך בתקיפות על העניין הזה לשמור על הברית קודש, כי זו המצווה החשובה ביותר בתורה, ממילא בהמשך הזמן הבורא יתברך יאיר עלייך ממרום דעת דקדושה, לשמוח בחלקך אשר נפל בגורלך להיות משומרי הברית, ולמצוא את זיווגך בקרוב מאוד.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.


4.*שאלה: אני שכבתי עם נשים גויות, כרגע אנירוצה לעבור תיקון, איך עושים את זה, אנא עזרו לי?!

תשובה: שלום רב, בעניין תיקון הברית לאיסור גויה, אחינו היקר צריך שתדע, כי מובא בשער רוח הקודש תיקון עוונות {שער רוה"ק עמ' לט} את התיקון המיועד לכל עבירה של פגם הברית,כגון:

תיקון י"ז: והוא לבועל נדה, יתענה נ"ט תעניות, כמניין נד"ה וילקה . ויטבול בכל יום מהם, ולא ישמש מטתו באלו הימים, כי אם בליל שבת ויום טוב וראש חדש. וישכב לעפר בכל הלילות הנז', כי כן נד"ה שהוא מספר ימי התעניות, רצה לומר: נ"ד ה' שגרם אל השכינה הנקראת ה' תתאה, להשפילה עד עפר ולהיותה נע ונד בגלות, וצריך לתשובתו נוטריקון של תשובה שהוא : תענית, שק, ואפר, בכיה, הספד, על עוונו . נלע"ד חיים הכותב, שהוא להר"א הלוי, ואינו למורי זלה"ה .

תיקון כ"א : והוא למי שבא על אשת איש, יתענה שכ"ה ימים וכו' .

תיקון כ"ב: והוא ובא על הזכור . ראיתי למורי ז"ל, שנתן תיקון לזה ל-ג' בני אדם, ואיני יודע אם הוא שווה בכל נפש, כי לא קבלתי עניין זה מפיו, אלא מפי ה ג' אנשים שעשו התיקון הזה . הנה נודע שאין בזכר מקום ביאה, וצריך להבין מה עניין עוון זה, והיכן הוא פוגם. ויובן זה במ"ש הכתוב,ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא (ויקרא י"ח). ובר קפרא פירש הפסוק לרבינו הקדוש, תועבה רוצה לומר: תועה אתה בה (נדרים נ"א עמוד א') (ולפי זה קשה) וכו' .והנה רג"ל בגימטריא זכר, וזהו טעם שאמרו הבא על הזכור, ולא אמרו הבא על הזכר. לרמוז , כי עוון זה נקרא זכור וכו', ולכן התיקון שלהם הוא, שיתענה רל"ג תעניות, כמניין רגל הנזכר , וכמניין עוון זכור, וכמנין או"א שהם ב' שמות, שהם בגימטריא זכור, כדי לתקן מה שפגם .

תיקון כ': הבא על הגויה והמשך בשער רוח הקודש עמ' נד : ותקונו הוא, שיטבול בשלג ז' או ט' פעמים כמבואר אצלנו. כיוצא בזה התיקון, משתמש בקבלה מעשית ע"ש, והטעם הוא, כי כל"ב בלשון תרגום שג"ל, כמו שאמרו חז"ל (במסכת ראש השנה ד' עמוד א') על פסוק והשגל יושבת אצלו (נחימה ב') דא כלבתא , ועל ידי טבילת השלג, יוסר ממנו קשירת השג"ל בו, שהוא הלב החיצון העליון .

ואומר רבינו האר"י הקדוש בשער רוח הקודש תיקון כ' וזה לשונו: דע כי אמרו רבותינו ז"ל הבא על הגויה קשורה בו ככלב, וכוונת חז"ל היא "שהבא על הגויה יתגלגל אחרי מותו בכלב"{וכמובן שאסור לשום יהודי להתייאש ח"ו, כי כל מי שיעשה תשובה, בוודאי ה' יתברך יכפר לו}, ובזה תבין סוד נפלא על הפסוק: "עינו בכבל רגלו ברזל באה נפשו" {תהילים ק"ה}, כי הנה יוסף גמר בדעתו לזרוק את אותם טיפות ההם הנ"ל בגמרא, באותה גויה, אלא שאביו הצילו והנה אם החטא היה בא לידי פועל חס ושלום והיה בא על הגויה , היה מוכרח יוסף להתגלגל בכלב, אבל כיון שחזר בו ניצל מגלגול של כלב. אבל כיון שחטא במחשבה ויצאו טיפות זרע מבין ציפורני ידיו לכן ניתן תמורתו הכב"ל תמורת הכלב, ותמורת היותה נקשרת בו בכלב, נקשר עתה בחייו בכבל {דהיינו בית האסורים }, ולכן ניתן בבית הסוהר עשרה שנים כנגד עשרה טיפות הזרע שיצאו ממנו. וזה שאומר הפסוק: "ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו", ועם היותו כבל ברזל {כלומר שנכנס לכלא}, נחשב עליו כאילו באה נפשו בכלב, תמורת אותם שנים בכלא. ולכן אמר הפסוק ברזל באה נפשו, למרות שהיה ראוי יותר לרשום ברזל שזה הכלא, באה לשם גופו , ואם כן למה רשום "נפשו"? אלא התשובה היא כנ"ל, תמורת הכבל שזה הכלא יתכפר לו הגלגול בכלב, עד כאן לשון האר"י הקדוש.

ואם כן כיון שעל כל עוון ועוון רבינו האר"י הקדוש הזכיר את מספר התעניות, משמע שיש אפשרות לפדות כל עוון ועוון לפי השיעור, של כמה עולה ארוחת צהריים עם שתייה, כפול כל ארוחה וארוחה, ובסכום שיוצא הפדיון לעשות בזה זה זיכוי הרבים, והנה כעת כיון שלא אמר רבינו האר"י מספר התעניות על מי שבא על הגויה כפי שאמר רבינו המהרח"ו: לא קיבלתי ממורי ז"ל מספר תעניות אלא שחוזר בגלגול של כלב, אם כן מה יעשו כל אלו שנכשלו בעוון גויה? וכי חס ושלום אין להם תקנה לעשות תשובה? אלא בוודאי שיש תשובה על כל עוון שיש בתורה, אבל מה הוא התיקון לבא על הגויה? אלא תמיד אנו אומרים בהרצאות ובכלל בתשובות לשאלות ששואלים אותנו בני דורנו, כי רבינו אהרון ראטה זצוק"ל אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי זת"ע, כי הצדיקים היכן שפגמו שם הם מתקנים, וכי עיקר התיקון הוא במקומות שהאדם פגם.

פירוש לדבריו: כי אם אתה חטאת בפגם היסוד, התיקון שלך הוא לעשות תשובת המשקל ולהשיב אנשים בתשובה מפגם היסוד, וכן אם באת חס ושלום על גויה וזה מחוסר הידיעה שלך עד כמה העוון הזה חמור, על כן תיקונך הוא מידה כנגד מידה להשיב אנשים בתשובה מפגם של האיסור גויה. ואם תשאל קורא יקר מניין לך הכלים להשיב אנשים בתשובה מהפגם של איסור גויה? על כן ישמח ליבך בקוראך את הסיפור הבא בכדי להבהיר לשכלך את האפשרות לתיקון היסוד מעניין משכב גויה רחמ"ל: מעשה שהיה שסיפר לי בחור מלוס אנג'לס ושמו צ'.ע', כי לפני זמן רב, שהארגון היה בשיקאגו ומסר שם שיעורי תורה בנושא של איסור גויה, הארגון שלח ללוס אנג'לס כמות של קרוב לאלף דיסקים, והנה אמר לי הבחור הנ"ל, כי הוא עד ראיה לכך, שחבר שלו היה חי עם גויה, וכשקיבל את הדיסק של הארגון אש הברית, הוא עזב את אותה גויה והתחתן עם יהודייה, והביא ילד ממנה. וזה סיפור אחד מיני אלף אשר הארגון קיבל מההפצה העולמית של הארגון. ובשנים האחרונות בס"ד הארגון הוציא את הספר בשפה האנגלית, בשפה הצרפתית, ובשפה הספרדית, שבשפות אלו רוב היהודים שנמצאים שם שלא מדברים איתם על האיסור הזה של משכב גויה, ועד כמה חמור עוון ההתבוללות שגרם לשואה שהייתה רחמ"ל, שמיליוני יהודים נשפך דמם כמים.

על כן בהפצה הזו של הספרים בעברית, קונטרס איסור משכב גויה הנקרא יסוד היהדות, והדיסקים לשמיעה, המון יהודים פרשו ופורשים מאיסור גויה, על כן בכך שאתה תתרום ספרים ודיסקים בכמות די גדולה, וזה רצוי, כי לא כתב מספר התעניות רבינו האר"י ז"ל, על כן בהפצתך לספרי והדיסקים לחו"ל ובכלל בארץ, יכפר לך בורא עולם בס"ד מידה כנגד מידה, וכדאי רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

5.*שאלה: בס"ד כבוד הרב אשריך! שאתה מחזק אתהנוער הצמא לקדושה. אני עוד מעט בן 17 בע"ה ואני שומר על הברית כמעט שנה, והשבוע הזהלא יודע מה יש לי! אני פגמתי פעמיים, אחד מוצ"ש ואחד יום שני, ואני לא מבין מה יש לימאיפה זה. הרב הייתי פוגם מלא מלא, הייתי פוגם מעל 10 פעמים ביום בלי הגזמה, זה היהקשה לי להפסיק. אני ברוך ה' מזכה את הרבים באינטרנט ושמירת הברית, שמירת העיניים, מפרסםהרצאות, אבל לא יודע יש לי בלבולים, התאווה הזאת קשה לי, אני לא יודע, הסתכלתיבטלוויזיה בום נפלתי פעמיים, יימח שמו של היצר הרע, קיבלתי על עצמי מעכשיו בשביל ה'יתברך לא לראות טלוויזיה בלי נדר. אתה יכול לייעץ לי איך אני נפטר מהתאווההזאת...? תודה.

תשובה: צריך שתדע, כי לפני שהאדם חוזר בתשובה והיה פוגם בברית, בוודאי חלק מהעבירות שהיה עושה הוא, זה שהוא היה צופה בסרטים לא צנועים ובסרטי תועבה, ולכן מה שהאדם ראה, אותם דברים נחקקים לו במוחו רחמ"ל, והאדם צריך להגיע למצב בו הוא מוחק את העבר שנחקק לו בזיכרון, ועוד האדם צריך להגיע למצב בו הוא שומר על ברית הקודש ללא הפסקה, ואייך עושים את זה?

הדבר הראשון צריך שתדע כי מובא בטהרת הקודש לרבינו אהרון ראטה זצוק"ל , כי אם האדם עדיין מרגיש שיצר הרע בוער בקרבו לחטוא, סימן שהוא עוד לא תיקן פגם הברית כראוי, ואם האדם לא מתקן פגם הברית כראוי ממילא עדיין הקליפות אופפות אותו לחטוא או לחשוב מחשבות אסורות המביאות אותו לחטוא, וזה ברוב המקרים של בני דורנו, שעיקר הסיבה, מדוע בעל תשובה שמפסיק לחטוא, עדיין יש לו יצרים רעים לפגום בברית, אף על פי שלכאורה הוא הפסיק זמן מסוים לפגום בברית, והתשובה לכך, ממה ששמעתי עד היום ממאות ואלפי אנשים, זה בגלל שעוד לא תיקנו את הברית כראוי, אבל מי שמתקן את הברית כראוי, ובעיקר ממה שראינו בארגון הקדוש, לזכות את הרבים כמה שיותר, כך יותר קל לו לשמור על הברית. וכמו שכתוב בהלכות פסח על ביעור החמץ מן הכלים: "כבולעו כך פולטו", ככל שהאדם פגם יותר, כנגד זה הוא צריך לעשות יותר תיקון הברית, והיינו יותר לזכות את הרבים, ולכן זו עצתי לך, להשתדל כמה שיותר לרכוש דיסקים וספרים מהארגון ולחלק אותם בעצמך.

ולגבי זיכוי הרבים באינטרנט אינני מציע לך להתקרב אליו, כי אחר שנודע לך כי היצר הרע מפיל אותך בפח רחמ"ל, הרי זה מצוה הבאה בעבירה, ואין לך שום מצוה בכזה אופן לזכות את הרבים, וכמו שכתוב: "שתולים בבית ה' בחצרות ה' אלוקינו יפריחו", ראשית, האדם צריך להיות בבית ה' בבית המדרש להתחזק ולחזק עצמו עם התורה, ורק לאחר שלמד והבין את תחבולות היצר הרע ודמיונותיו המרובים יוכל להרשות לעצמו לזכות את הרבים, אבל עדיין בחכמה מרובה, ולכן אליך אחי היקר, אל תקרב אל האינטרנט ואל הדומה לו, כי אחריתה מרה כלענה לנפשך היהודית החפצה בקדושה.

ודבר נוסף הייתי מציע לך לעשות תיקון חצות בלילה ולבכות על השכינה הקדושה, על כל הצער שגרמת לה בעוונות של פגם הברית, שאומר הזוהר הקדוש כי מי שפוגם בברית הוא מגלה {מלשון גלות} את השכינה מישראל לחו"ל, ולכן כמה שיותר שהאדם יבכה ויצטער על השכינה הקדושה ומיד יחזור לעבודת השם בשמחה, כך יוכל יותר ויותר לתקן את פגם הברית.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

6.* שאלה: בס"ד שלום כבוד הרב אני שומע אתהרצאותיך ברוך השם הרבה, אפילו חוזר לשמוע אותם, ושוב ושוב הם מחזקים אותי, ואני בטוחשאת כל השומע אותם, אז קודם לפני הכל, אני רוצה לומר תודה, והמשך להוציא עוד שיעורים.אז ככה, אני אדם שחוזר בתשובה, לפני 3 וחצי שנים הכרתי נערה, היא הייתה בת 16 אז, ואניהייתי בן 18, היא הייתה שומרת שבת תמיד אבל לא כהלכתה, כי ככה התרגלה מהשכונה ומהמשפחה,אני כמובן מבית מסורתי, לא שומרים שבת, אבל קידוש והכל תמיד היה. שהכרנו היא ואני,המשכתי, הייתי יוצא בשבת והיא הייתה בבית נשארת, לבסוף התחלתי לשמור שבת גם, וככה לאהיינו מתראים בשבת, אחרי שנה בערך אני החזקתי אפשר להגיד הרבה, אבל לאט לאט.

שמתי נגידכיפה רק אחרי שנתיים, עד שהרגשתי שאני ממש מוכן לזה אז התחלתי לשמור שבת ולהתפלל וללמודתורה כמו שצריך והכל, וברית לא הייתי שומר, כי לא הייתי מודע לחומרה של הפגם, אחרישהתחזקנו ממש שנינו, היא התחילה ללמוד במדרשיה ואני סטודנט לצערי, וגם לומד תורהבבית מדרש השכונתי ובבית, התחלנו לשמור נגיעה מלפני שנה, התדירות של הפגם המשותףהופחת, אבל בכל זאת היה, ולרוב זה היה משכנועים שלי, אבל עכשיו אנחנו עומדים להתחתן עוד כמהחודשים, יש תאריך כבר, ואנחנו שומרים נגיעה, אבל הבעיה היא אצלי, כי היא ברוך השם צדיקה, שלפעמים אני אומר לא יודע אם אני ראוי לה, וזה מאוד מצער אותי כי אני חיזקתי אותהמאוד מאוד, ואני נשארתי האדם עם הכיפה והציצית ומתפלל, אבל בסתר פוגם לבד, שזה לדעתילא שווה כלום, זה הורס אותי ומדכא לי הנשמה, נכון שהעניין הזה אני לא יכול לבוא ולספרלה. ולעניין האינטרנט עשיתי חסימה של חברה מורשת, אבל יצר הרע פותח לי את החסימה לפעמיםע"י אחי שהוא חילוני, וטוען ש"אני לא לבד בבית", וגם אני בחוץ משתדל כמה שיותר לשמורעל העיניים שלי, ואם רואה בחוץ דברים ואז אני בא הביתה, והלבד בבית גורם לי לפגום . אני מודע למצב שלי, קראתי המון חומר על הברית, אם זה אשיב ממצולות ותיקון הבריתובאינטרנט, גם הרב לוגסי בשם רבנו אהרון ראטה. אבל בכל זאת למרות שחקוק לי בראש כמהחמור העוון הזה. ומה זה עושה לי, אני פתאום נכנס ופוגם, ובאמצע המעשה אני אומר לעצמי א', צא אתהיכול לך, אבל אני אומר יצא הרע אומר תסיים את זה כי אתה תירגע עכשיו, אבל תיכנס למקלחתנגיד אתה תיפולשם, או שאני יודע שאני עושה משהו רע וממשיך, באים לי הרהורים של תשובהבזמן עשיית החטא, וזה מצער אותי מאוד, כי אני מרגיש שאני עושה ממש דווקא בכוונה לה' יתברך.

אני הייתי רוצה לשמוע את עצתך, אני פעם ראשונה כותב לך, והייתי רוצה לשמוע אםאני באמת רשע שבאמת עומד לפני ה' וחוטא לו בכוונה, כמו שביארתי קודם, אני מפחד שאניאתחתן עוד מעט וימשיך לפגום ככה, וגם שאני פוגם, פתאום הכל נהרס לי, כמו שאומרים המזלבורח, ואני רואה את זה בהכל, דירה, חתונה, עניינים כספיים וכו'. תודה לך כבוד הרב, שנשמע רקבשורות טובות בעזרת השם. וחשוב לי להדגיש אני יכול לבוא מבית הכנסת שאני מתפללבכוונה גדולה שיוצאת לי אני בא הבית אני יכול לפגום, תבין אין היגיון, אני לא מצליחלהבין את ההיגיון איך קורה דבר שכזה, גם זה הייתי שמח אם תענה לי (מחילה מראש על כלההרחבה אם הטרחתי אותך) אם אפשר בקשה להגיב במייל.

תשובה: קראתי את המכתב שלך, וכמו שכתבתי תשובות להמון שואלים, שמתי לב שגם אצלך ישנה השאלה הזאת, "זה לא הגיוני" ההתנהגות שלי, והייתי רוצה להגיב לשאלתך ולחוסר ההבנה שלך עם התנהגותך בעניין שמירת הברית.

ראשית צריך שתדע כי הנך הולך בדרך טובה, ולא להתבלבל מהיצר הרע ולהיכנס לייאוש, וההסבר לדבר הוא כזה, מובא בספר אור יחזקאל שאלה: מהי המחלה הכי מסוכנת שיכולה לשכון בגוף האדם? שאלתי את זה בהמון הרצאות וכל אחד ענה לי תשובה אחרת כגון הסרטן וכו', אבל קראתי בשם אותו צדיק שאמר. כי המחלה המסוכנת ביותר בגוף האדם היא שיש מחלה בגופו והוא אינו יודע מאותה מחלה, שהרי גם אם יש מחלה, יש המון פעמים אפשרות להתגבר על המחלה ולהתרפא ממנה בעזרת השם, על ידי שיודע ממנה והוא מנסה לטפל בה. אבל כשהאדם חולה והוא לא מבין שהוא חולה, אז זאת הבעיה היא יותר גדולה, כי הוא מסוכן לאבד את חייו בין רגע אחד, כי המחלה יכולה להתפרץ בקרבו ולהורגו בשניות ספורות. ופעם או יותר מפעם, שמעתי סיפורים על אנשים שהייתי מכיר אותם מילדותי, ורחמ"ל הם קיבלו מחלה ותוך יומיים נפטרו לעולמם, וכמו שהזכרתי.

והנה מובא ברמב"ם "כי חולי הנפש הוא כחולי הגוף", ולכן גם בחולי של הרוחניות ייתכן והאדם חי לו בהנאותיו האישיות וחיי את חיים כמו שאומרים אנשי העולם "עושה חיים", אבל הוא לא מבין כמה הוא חולה, וכמה הוא מכור לתאוותיו וליצריו הרעים שלוקחים אותו לדיראון עולם, ולמותו הרוחני והגשמי. חז"ל אומרים במדרש רבה "הרוצה לחיות שימות הרוצה למות שיחיה", פירוש הדבר, היא התפיסה של חכמינו ז"ל העמוקה והחודרת אל כוחות הנפש הפנימיים מהם מורכב היהודי, וככל שהאדם יותר כביכול נהנה, וכמו שאומרים אנשי העולם "תעשה חיים", הוא יותר ממית את נשמתו היהודית, אבל הרוצה לחיות כלומר להחיות את הנשמה היהודית שלו ולהאיר אותה מתרדמת החיים, שימות כלומר, לא שימות ויחיה חיי צער, אלא שימית את תאוותיו הרעים שבקרבו, ויעשה הכל בטוב טעם ודעת על דרך התורה, כי כמובן שהתורה רוצה שהאדם יחיה, כמו שכתוב וחי בהם.

והר"ן במסכת נדרים מביא ירושלמי על העניין הזה: לא דייך מה שאסרה התורה שאתה קם ונודר נדרים ואוסר על עצמך עוד איסורים? אלא בוודאי שהתורה רוצה שהאדם יחיה, רק שיחיה בדרך הנכונה והבריאה, הדרך האמתית של הקדושה.

ולכן לגביי שאלתך, הקדמתי לך את כל זה כדי שתבין, שראשית כל, כיוון שאתה מודע למצבך בו הנך חולה בנפשך {אין הכוונה חולה נפש, לחולי נפש של אדם שהשתגע ואיבד את דעתו, אלא ההגדרה הזו של חולה מובאת מבעלי המוסר שקוראים כך למי? לאדם אשר מידותיו וטבעו משתלטים עליו הוא מוגדר לחולה, כי ביחס לנשמה היהודית שנתבעת מן השמיים להגיע ליעד שלה, שהשכל ישלוט על האברים, אז אם הוא לא שולט, משהו פה לא תקין, והיינו יש פה חולי מסוים} וכיון שהנך מודע לכך, אז מצבך עוד טוב, כי הנך הולך לנסות ומנסה לתקן את העוון הזה ולשמור על ברית הקודש.

אבל זה שהנך רוצה לשמור על הברית ועדיין הנך נופל, זו עדיין בעיה, והשבתי על שאלות כמו שלך בכמה צורות, ובס"ד אשיב בעוד דרך מסוימת אשר חנני הבורא יתברך, בעזר האלוקי לקבל דעת בעניין הזה, של שמירת הברית, מאיש אלוקים קדוש אדוננו מורנו ורבינו האר"י החי ותלמידו המזבח הטהור רבינו חיים ויטאל זת"ע אמן.

אם האדם יודע דברים נסתרים וסודיים במהות הנפש שלו ובמהות הדור בו הוא חי, האדם יוכל להבין המון דברים אשר הוא מגדיר אותם בעייני שכלו ל "לא הגיוני" כפי דברייך. אבל ברגע שהאדם יורד לעומק פנימיות המהות והתוכן של נשמתו ושל נשמת בני דורו, הוא יותר יוכל להבין מה בעצם מתרחש בתוכו, כלומר המלחמה הזאת של "לפגום בברית", ובזמן שהוא פוגם בברית "להרהר בתשובה", שלכאורה זה סותר את המעשה הבהמי שלו, וכן כל מיני דוגמאות השוות לעניין הזה.

אבל צריך שתדע אתה, וכל מי שקורא את התשובה הזאת, כי לכל דור ודור מיועד תיקון אחר לתקן אותו, אשר לשם כך נשלחה נשמתו וכל נשמות בני דורו לעולם הזה, ולכן מי שרוצה להתחיל לשנות את טבעיו והתנהגותו המוזרה, צריך להתחיל להבין מה הבעיה ששוכנת בתוכו, ואת זה הוא יוכל לדעת רק על ידי הסוד שבחיים על פי הקבלה, ואיני מתכוון ללימוד העיוני של הקבלה, שלא כל הרוצה להתקרב ללמוד את זה יוכל להרשות לעצמו ללמוד בלא הדרכה מרב מוסמך לזה, אלא כוונתי היא ביסודות של הקבלה המובאים בכתבי האר"י הקדוש, וכולם מושתתים ומיוסדים בהבנת דברי אדוננו רבי שמעון בר יוחאי אשר בזכות תורתו נצא מהגלות.

ולכן מי שרוצה לצאת מגלות הדעת שלו, בו הוא נמצא ומשועבד לתאוותיו הרעים, חייב לדרוך בדרך הזו של רבותינו הקדושים אשר ניבאו לנו עוד לפני מאות שנים ואלפי שנים מרבי שמעון בר יוחאי ורבינו האר"י והמהרח"ו, וממשיכי הפנימיות בעלי החסידות הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים. וכיוון שהם רופאי הנפשות בעניין של הידיעה הזאת, מה יקרה לפני ביאת המשיח, ומה יהיה היצר הרע הגדול ביותר אשר בו יצטרך כל אחד ללחום בעצמו וכל בני דורו, אם כן יש פה משהו שמתחיל להבהיר ולהסביר את השינוי הזה אשר מתרחש בתוכך ובתוך כל אחד מבני דורנו.

הכוונה שלי היא, שמצד אחד הנשמה שלך מרגישה את האמת שאסור לפגום בברית, והיא העבירה הקשה ביותר, ולא רק עבירה אלא יותר גרוע מרצח של בן אדם כמובא בזוהר הקדוש, אבל מצד שני הגוף שלך והיצר הרע הבוער בקרבך מפיל אותך, והשאלה היא כפי ששאלת מדוע?

והתשובה היא למי שמאמין בדברי הזוהר הקדוש ורבינו האר"י הקדוש בלבד, בסוד תורת הגלגולי נשמות, כי מי שלא מאמין בגלל שנאטם מוחו מעברותיו רחמ"ל, עד כדי כך שהגיע למצב בו הרמב"ם מגדיר אותו ב יג' העיקרים של העם היהודי את אותו אחד שאומר שלא מאמין לתורה שבעל פה והיא חכמת הקבלה, ככופר ואין לו חלק לעולם הבא רחמ"ל, ולא נרחיב בזה, אבל מצבו גרוע ביותר וצריך אשפוז רוחני דחוף ביותר.

אבל למי שכן מאמין בתמימות מוחלטת בתורת הגלגולים אז שיבין וידע כי מובא בשער הגלגולים הקדמה ג' : ואמנם בכל דור ודור יוצאות קצת נצוצות ההם, ובאים בגלגול בעוה"ז, הכל כפי מחצב נשמות הדור ההוא, או מנצוצי הראש, או מנצוצי העין וכיוצא ונתקנים בעוה"ז. ויש מי שאף גם שבא בגלגול להתקן, לא נזהר מן החטא, וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה, הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו, וזו היא בחינה בינונית, כוללות גלגול ועבור, כי כל נצוצי הנפש, אפילו אותם שנתקנו, באים בגלגול גמור, עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד, ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה.

הרי לנו במפורש מרבינו האר"י, כי כפי צורך תיקון הנשמות מגלגול קודם, כך הם יורדות לעולם הזה לעמוד בניסיונות שנועדו להם לעמוד בהם, וכל זה כדי להגיע לשלימות ותיקון נפשם, ולכן כולנו צריכים להתמודד עם היצר הרע הזה בסייעתא דשמיא, על ידי מה שהורונו חז"ל הקדושים, וכל זה מובא כבר בספר בפרק העצות, בהרבה עצות ותיקונים השווים לכל נפש, ונימצנו למדים שהתיקון של בני דורנו הוא להילחם ביתר שאת כנגד העוון הידוע לפגום בברית. שבגלגולים קודמים נשמותינו היו פגומים וחוטאים בזה העוון, ועל ידי שיש תוקף ליצר הרע בכוחות הסיטרא אחרא, כמו בדור המבול ויותר גרוע מזה, ואנחנו בכל זאת לא חוטאים, עם כל היצרים הרעים והניסיונות, אזי אנחנו מגיעים בעצם לתיקון השלם של כל אחד ואחד מאתנו, שירצה ויבחר שלא לחטוא ולפגום בקדושת הברית.

ועל כן הנני חייב לקצר כעת בתשובה כדי להשיב לעוד שואלים, אבל צא וראה ולמד בספר כי תצא למלחמה אשר זיכני הבורא כל עולמים להוציא לעולם, ולזכות בו את הרבים, ורבים השיב מעוון הספר הזה, בזכות כל אותם צדיקים אנשי השם, אשר דבריהם של אותם צדיקים הם הם שמחזירים את האנשים בתשובה, וחס ושלום וחס וחלילה למישהו לחשוב שיש לי איזה חלק בספר הזה ממני חס ושלום, אלא כולו מרבותינו הקדושים אשר לאורם אנו הולכים ומימיהם אנו שותים, ויהי רצון שנמשיך להפיץ את ההבנה הזאת לכל אחד מבני דורנו, שלשם כך באנו לדור האחרון, לתקן את היסוד, וכן בספר הסוד שבחיים באריכות יתר, אשר הנך חייב לקרוא אותו בכדי להבין מדוע הנך נלחם ביותר על התאווה הזו, ואז תוכל להבין בס"ד יותר, כי לשם כך באת לעולם הזה, לשמור על הברית עם כל תוקף היצר הרע השוכן בקרבך, ואז אתה תגיע ליעד שלך בעולמך, וזו הסיבה מדוע אתה רוצה לשמור וקשה לך לשמור, כי אתה צריך להגיע{אין כוונתי שאתה צריך להגיע לניסיון, אלא למצב בו נקלעת לתאווה הנוראה הזו} למצב בו הנך בניסיון ואתה לא פוגם, ואז אתה מתקן מה שקלקלת בגלגול הקודם ובגלגול הזה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

7.* שאלה: שמי ג', ואני בן 22 גדלתי בביתמסורתי ואני עדיין גר עם ההורים, מאז שאני ילד התאווה הזאת הייתה חזקה אצלי. בגיל 12שמעתי מחבר שאסור להוציא זרע לבטלה, ומאז בערך 10 שנים אני מנסה להפסיק וזה לא ממשמצליח. לאחרונה קיבלתי מחבר את הספר שלכם "כי תצא למלחמה" ובכל זאת רציתי לשאול האםיש לי סיכוי להצליח? האם אני צריך לעזוב את הבית? האם ה' אוהב אותי למרות שאני נכשלכל פעם מחדש?

תשובה: כמובן שיש סיכוי להצליח הלא דיברתי עם מאות ואלפי אנשים מהעניין של שמירת הברית והיה להם יצר הרע מאוד גדול, לא פחות משלך תאמין לי, אבל הם נלחמו ביתר שאת, עד שריחמו עליהם מן השמיים וכיום הם בס"ד שומרים על הברית חודשים ויש כאלו שנים, וגם אתה יכול, תאמין לי אחי היקר, בלתי שום ספק.

ובס"ד אשיב לך תשובה לגבי מה ששאלת, האם השם אוהב אותך? פשוט שהוא אוהב אותך, כי אם אתה עדיין חי סימן שהוא אוהב אותך, ולכן הוא משאיר אותך בחיים, כי הוא מחכה לך שתשוב בתשובה, כי הוא מאמין בך. כמובא ברש"י על הפסוק ארך אפיים: שהבורא יתברך מאריך אפו לחוטאים שיודע בהם שהם יחזרו בתשובה, דהיינו שיודע שיש להם רצון טוב כמוך לחזור בתשובה, ולכן הוא מחכה לך, אבל הכל תלוי בך, אם אתה תבחר לעורר את הרצון לך לשמור על הברית, כי זה התיקון שלך בעולמך לשמור על ברית קודשך.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

8.* שאלה: מה תיקון פגם הברית שנעשה על ידיבידיים והסתכלות בסרטים לא צנועים, אבל אף פעם לא שכבתי עם אישה, מה עליי לעשות?

תשובה: דע אחי היקר כי מובא בכתבי האר"י שהקליפה הכי גדולה שנבראת מהעוון הזה, היא הקליפה שנבראת מהעוון זרע לבטלה שהאדם מוציא בידיו רחמ"ל, וההסבר לכך מובא בכתבי האר"י וכבר ביארתי לך בשער הגלגולים הקדמה כו': שהנשמות היוצאות בבחינת טיפות קרי לבטלה הם יותר גדולות במעלה משאר הנשמות, לפי שהם מבחינת הדעת עצמו כי הם מהתעוררות הזכר בלבד, {כלומר שפוגם להנאתו בלבד בלא מצווה וחיבור של זכר ונקבה} ולהיותם גבוהות ומעולות מאוד לכן הקליפות שולטות מאוד באלו טיפות הקרי. וכן קין אלו הטיפות נתערבו בו כיוון שהיה בכור וזה הטעם שנולד קין רובו רע ומיעוטו טוב לפי שהיו כלולים בו כל טיפות קרי הנזכר ובהם נאחזים קליפות רבות מאוד. ועיין באריכות בספר כי תצא למלחמה בפרק הברית בכתבי האר"י, ולכן מובן מפה כי העוון של משחית זרע לבטלה בידיו הוא מאוד חמור. ולעניין אייך מתקנים את הפגם הברית הזה, הוא מובא בפרק התיקונים, בספר כי תצא למלחמה, וזה ארוך מידי לכתוב דבר שכבר נכתב, ולכן בקיצור, העיקר בתיקון הברית זה לפדות את העוון הזה על פי הפדיון שמביא רבינו האר"י, ובפדיון לזכות את הרבים. אחי היקר אם יש לך זכות מהשמיים לזכות את הרבים ביסוד, תדע שהתשובה שלך מאוד משעשעת בשמיים, ותמשיך לזכות את הרבים כל ימי חייך בשמירת הברית, ובוודאי שזה היה לך לתיקון הברית מידה כנגד מידה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

9.* שאלה: שלום כבוד הרב, אני התחלתי לחזורבתשובה לפני 3 שנים. אני כבר שנה לומד בישיבה, קרה לי משהו בחיים ועכשיו אניבדיכאון. אני כבר לא הולך יותר לישיבה ולא מצליח לקיים יותר תורה ומצוות, אפילו שאנייודע שהכול אמת. אני זקוק לעזרה בבקשה. אני צריך להתייעץ עם רב על המצב שלי, כי אנימתבייש לדבר עם הרבנים בישיבה שלי.

תשובה: בעוונות הרבים, אוי לו לדור שרבותיהם של התלמידים לא מדברים על שמירת הברית רחמ"ל, וככה זה שלא לומדים את התורה בפנימיותה, אלא לומדים אותה כפשוטה, עליהם נאמר: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מעליבים את התורה, ומחטיאים את הרבים, כי מי שמשמיים מינו אותו לתפקיד להיות אחראי, עליו מוטלת אחריות על כל הכפופים תחתיו, ואם הכפופים לא יכולים לגשת אל האחראי עליהם לדבר על הבעיה שלהם, אז מה יהיה עמנו ? צא וראה מה אמר "החתם סופר" על עצמו על זה שלא דיבר מספיק על שמירת הברית, שקיבל חולי בבשרו על זה שדיבר על כך רק פעם בשנה, מבהיל הרעיון, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.

אבל בכל זאת אשיב לך בקצרה אחי היקר על שאלתך. הסיבה שאין לך חשק ללמוד ולהתפלל מובאת בספר ליקוטי מוהר"ן בתורה נ' הנקראת הצילה מחרב נפשי: כי כל הפוגם בברית אין יכול להתפלל בבחינת כל עצמותי תאמרנה, וכשאין מתפלל בבחינת כל עצמותי אז הכלב יורד ונוחת ואוכל את קורבנו היינו את תפילתו, וכשמתפלל וטועם מתיקות בדבורי התפילה זאת הבחינה נקראת כל עצמותי תאמרנה. ואין יכול לטעום מתיקות בתפילה אלא כשתיקן את פגם הברית וכו' עיין בדבריו המתוקים המובאים באריכות בספרו שם. ולכן גם פה אחי היקר, לגבי זה שאין לך חשק ללמוד תורה וכן לכל אחד מבני דורנו הנושר מעולם הישיבה, הסיבה העיקרית והיחידה כפי שדיברתי עם המון בחורי ישיבות, אבל המון מאוד, כי הבחור נופל לפגם הברית, ואז רחמ"ל האדם מרגיש מוות, ואין לו חשק ללמוד ולהתפלל, והוא צריך "שהמשגיח מן החלונות והמציץ מן החרכים" הראש ישיבה שלו יעירו אותו ללמוד ולהתפלל, אבל לביזניס הוא מקיים בעצמו יקום כארי ויעורר את השחר, ואולי עוד יחמיר על עצמו להתעורר לפני זה, ומניין כל זה? מהפגם הברית שהאדם ריקן את עצמו מכל תוכן, כי מי שפגום בברית מאבד טעם בחייו, ומאבד כל חלקה טובה, וכן מובא בספר טהרת הקודש בשם הזוהר הקדוש כי הפוגם בברית מאבד את כל היראת שמיים. וכיון שהוא מאבד את היראת שמיים שלו, כבר הבטיחו חז"ל על אחד כזה שאין תלמודו עולה בידו, כי כל שחכמתו קודמת ליראתו אזי אין חכמתו מתקיימת, וכל שיראתו קודמת לחכמתו אז חכמתו כן מתקיימת.

אבל כעת מה יועיל אם האדם יתעצב? עכשיו זה הזמן לתקן, כי הרי כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, והעצבות היא מהיסטרא אחרא, ואם אתה עדיין חי זה סימן מובהק ששמחים בך בשמיים, ורוצים את תשובתך מאוד מאוד, ויודעים כמה היא מעלת נשמתך בעולמות העליונים, וכעת תרוץ אחי היקר והחביב לתקן את פגם הברית, ומיד תרגיש חשק והתלהבות בחייך בתורה ובתפילה, ולשם כך נועד הספר כי תצא למלחמה לדור האחרון, והוא מדריך קצר וקולע להביא תשובות לכל השאלות בעניין הניסיון של הדור האחרון של שמירת הברית.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

10.* שאלה: בס"ד. שלום וישר כוחכם על הפעילותהמבורכת שנצרכת ביותר. אני חוזר בתשובה כשבע שנים. ועדיין לא יכול להשתחרר מפגימתעיניים והברית נופל וקם. אבל לא מוותר בשום אופן (נשוי כשלוש שנים). האינטרנט אצליחסום (רימון) אנא עזרו לי!!!!! בבקשה אם אפשר בחומר, אני לא יודע אך להשיג אתהספר (שמשם לקחתי את הכתובת שלכם) כי תצא למלחמה. ולא יכול לצפות בחומר באתר. אנא עזרולי בכל דרך. עוד בקשה שיהיה באופן חסוי וכו'.

תשובה: ראשית כל אחי היקר שמחתי לקרוא כי הנך לא מוותר, כראוי לכל מי שנקרא בשם יהודי, כי אסור לוותר אף פעם, אסור לוותר יהיה מה שיהיה, כמו שזעק רבינו נחמן מברסלב והדגיש אסור להתייאש ומי שמאמין שאפשר לקלקל בוודאי אפשר לתקן. ואשיב לך תשובה לשאלתך המובאת כבר כמה פעמים, אלא בכל פעם בצורה אחרת .

האדם רוצה להתקרב אל האמת לשמור על הברית, אלא שלפעמים קשה מאוד לשמור על הברית, ולכן לשם כך האדם צריך לקבל עזרה מרופאי הנפשות כמובא בדברי הרמב"ם, וכמו כן קיבלנו בדור האחרון כל מיני כלים מכלים שונים ומשונים ומשוכללים כדי לנצל את הכל למען התכלית, והיא קידוש שם שמיים ולתקן את הנשמות שלנו, ולכן עצתי לך ולכל מי שקורא את התשובה הזאת, ללכת לקבל את העזרה שלך מהאור הגנוז אשר טמון באומן רבינו נחמן מברסלב, כי הוא כבר הבטיח שיציל משאול תחתיות את מי שרוצה באמת לשמור על הברית, אלא שקשה לו לשמור על הברית, אז אני רבי נחמן מאומן מבטיח לך תבוא אלי, תטבול במקווה טהרה, ותבוא אלי עם לב נשבר ונדכה, תיתן פרוטה לצדקה לטובת נשמתי, ותקרא תיקון הכללי על קברי, ומשם אני יעזור לך לצאת, ואפשר לומר על מי שלא הולך לעשות את זה כי הוא נקרא "פרייר", כפי שאנשי העולם מגדירים את האדם אשר יכול בקלות לקחת דבר גדול בהזדמנות שאינה חוזרת אלא אחת לכמה זמן, ומי יודע מה הגלגול שלו בעולם הזה, ומי יודע מתי הוא ימות.

לכן כדאי לכל אחד מאתנו ללכת אל הצדיק הזה ולהתפלל אל ריבון כל העולמים, שבזכות הצדיק הזה נזכה לתיקון הברית, והצדיק כבר יפעל את שלו ויקיים את הבטחתו בס"ד, אשר קיבל מהבורא כל עולמים, כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ובוודאי על ידי הרצון הטוב שלך לשמור על הברית ולתקן את הברית, תזכה לכל הישועות בזכות שמירת הברית, שבזכותו נזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

11* שאלה: שלום וברכה רציתי רק לשאול מספרדברים, אני בחור חילוני שמתחזק ורצוני לשמור על אות ברית קודש, אבל לאחרונה יש לי חשש,עכב מאמר שקראתי שמי שלא מוציא זרע יכול לחלות בסרטן הערמונית, וזה מאוד מפחיד אותי,ומפריע לי לחשוב אם בכלל כדאי לשמור את הברית, לכן רציתי לשמוע את דעתכם בנושא תודה.

תשובה: אחי היקר, ממש שמחתי והתפלאתי מהתמימות שלך, ומהשאלה התמימה שלך, ולכן אשיב לך תשובה בשמחה מרובה, ראשית צריך שתדע כי המון רופאים ופרופסורים גדולים וחוקרים ומיצרי תרופות לחולי הגוף, פועלים ועובדים לפי ידיעותיו של רבינו הרמב"ם, וישנו ספר ידוע הכולל כל מיני תרופות לכל סוגי המחלות אשר מביא הרמב"ם, ונודע שמו ותהילתו בכל קצוות תבל על בקיאותו וחכמתו בעניין הרפואה. והנה מעניין הזה של הוצאת זרע לבטלה הרמב"ם מביא בהלכות דעות על שמירת נפשו של האדם פרק ד הלכה יט' וזה לשונו: שכבת זרע היא כֹח הגוף וחייו ומאור העיניים וכל שתצא ביותר הגוף כלה וכוחו כלה וחייו אובדים הוא שאמר שלמה בחכמתו אל תיתן לנשים חילך, כל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו וכוחו תשש ועיניו כהות וריח רע נודף מפיו ומשחיו ושער ראשו וגבות עיניו נושרות ושער זקנו ושער רגליו מתרבה שיניו נופלות והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת בשאר חולאים והאלף מרוב תשמיש לפיכך צריך האדם להיזהר בדבר זה אם רוצה לחיות בטובה. ומובן מכאן בפשיטות את התשובה לשאלתך. אלא שצריך לחזק את דעתך בעוד תשובה כי הלכה ידועה היא, שהפגם הזה הכי קשה מכל העבירות והוא עושה סרטן לנפש יותר מכל העבירות שיש בעולם רחמ"ל, ולכן עדיף לא לשמוע לאנשי העולם שהשתבשה דעתם עליהם, והם רוצחי הנפשות ולא רופאים, הרחק עצמך מן הכיעור ומן כל הדומה לו, כי בוודאי לא דעת ולא תבונה להם על מה שהם מדברים, ותורתנו הקדושה התורה הנצחית היא סם חיים, וכל הרפואות טמונות בה, ולכן גם בעניין פגם הברית שהתורה אמרה שזה אסור וזה כרוצח ויותר גרוע מרוצח, וכי מה נראה לך שהתורה רוצה שהאדם יהיה חולה? וכי בורא עולם יצווה עליך לשמור על הברית בזמן שהוא יודע שיהיה לך ח"ו מחלה? אנשים פשוט השתגעו ומושכים אחריהם את כל מי שרוצה להשתגע איתם, וזה כבר נבואה שאמר אותה משה רבינו לדור האחרון "והיית משוגע ממראה עינייך", אנשים רואים וקוראים דברים שממש הופכים את האדם להיות משוגע ממה שהוא רואה וקורא.

לכן אחי היקר, הייתי מציע לך לא להתייחס אליהם ולכל הטיפשות שלהם, ולא חשוב איזה הוכחות וראיות וחקירות יביאו לך, כי התורה הקדושה קודמת לכולם, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא בה את העולם, לא יצא לך נזק מהתורה ומהציוויים שבתורה תהיה בטוח בזה, כי כל המחלות והצרות והייסורים הבאים אל האדם בחייו, זה אך ורק מהוצאת זרע לבטלה, וזה בדוק, ולא כדאי בכלל להתעסק עם העניין הזה, על כן הרחק ממך את השמועות והידיעות הכוזבות, והשם יהיה בעזרך לעובדו בתמימות מוחלטת ואז יתקיים בך שומר פתאים השם.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

12.* שאלה: בס"ד בעוונותיי הרבים נכשלתי במשך כ4שנים בהוצאת זרע לבטלה. אמנם לא הייתי עושה זאת בקביעות או בידיעה ברורה שאני אכןהולך לעשות את המעשה, אך כשיש אינטרנט בבית, היצר שולט. מאז הפעם האחרונה נעלתי ע"יתוכנה מיוחדת את כל האתרים הללו ואת הסיסמה לתוכנה קרעתי וזרקתי. מאז אני לומד עלחומרת העוון, לומד בישיבה, ובעיקר מבקש הרבה סליחה מבורא עולם על כך.

ואף הפצתי כ10ספרי "כי תצא למלחמה" כשהייתי בצבא. ועדיין צלו של העוון חג מעליי, ואינני יודע אםאני עושה מספיק על מנת לכפר עליו. האם ישנה דרך לדעת האם זה מספיק או שעליי לעשותעוד? והאם ישנה דרך לדעת האם התכפר העוון או שמא הוא לא יתכפר לעולם? (יש לצייןשקראתי את הפרק בספר שמורה כיצד לתקן אבל אני עדין לא יודע אם זה מספיק) אשמח לתשובהמהירה בנושא בברכה, ל' .

תשובה: שמחתי לשמוע את שאלתך שמאוד מעניינת, ובוודאי שהיא תועיל לכלל הציבור הקורא את השו"ת הזה, לקבל דעה והשכל מהעניין של שאלתך. התשובה לשאלתך מובאת בספר טהרת הקודש בו אומר רבינו אהרון ראטה זצוק"ל, כי המודד והבוחן בזה לדעת האם האדם תיקן פגם הברית כראוי או לא, שיבדוק האם עדיין יש לו נטייה ומשיכה לתאווה הנוראה הזאת, אז שידע כי עוד לא תיקן את פגם הברית כראוי, ולכן יש לו עדיין נטייה לתאווה הנוראה הזאת.

ולכן על האדם לתקן את פגם הברית כראוי על ידי הפדיון אותו הבאנו כמה פעמים בספר ובשו"ת הזה, וכל זמן שהאדם מרגיש שהתאווה לא עוזבת אותו, אז אף על פי שהוא מצדו עשה את ההשתדלות שלו להפסיק, ועשה תשובה, שידע שזה בגלל עוונותיו הראשונים וצריך לבכות על זה, ולהתפלל על זה מעומק הלב לבורא עולם, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, ובמיוחד לתקן את הברית על ידי זיכוי הרבים כמה שיותר שיפסיקו לפגום בברית, וכל אחד שיפסיק לפגום בברית בזכות הזיכוי הרבים שתעשה, ככה בוודאי תזכה לצאת מהעוון הנורא הזה במהרה בימינו אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

13.* שאלה: אהלן, שמי ד', ואני בן 17, התחלתילקרוא בחצי השנה האחרונה באתר.... קודם כל, אני רוצה לומר תודה גדולה, כל מילה אחרתהיא מיותרת. הארגון שלכם הוא דבר נפלא, אשריכם. ההרצאות של הרב יעקב בן חנן אותםאני שומע לצורך התחזקות ובעיקר למנוע מעצמי ליפול למלכודת היצר הרע, הם מתנה אדירהמשמיים, תודה, תודה יהודים יקרים. ובכן יש לי שאלה: האם כל הטומאות שנדבקות באדםאחרי המעשה של השחתת זרע בכל דרך שהיא, האם הם משפיעים על חייו בעולם הזה הגשמי בכלמיני דרכים רעות. הרי שמעתי שהאדם חוטא, רוחות רעות ומלאכי חבלה סובבים אותו, אם כן, האם אותם מלאכי חבלה רעים עשויים להתנקם בו גם בעולם הזה? שלחו לי בבקשה תשובהבדוא"ל, תודה מראש ושוב, אשריכם.

תשובה: התשובה לשאלה שלך שבוודאי שכן, שהרי אוי לו לאדם שעשה עבירה אחת שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, ועוד מובא בספר המידות לרבינו נחמן מברסלב, כי כל הסכנות המגיעות לאנשים בדרכים, ובימינו זה נקרא תאונת דרכים, מגיעים מהעוון הזה של תאוות הניאוף והוצאת זרע לבטלה רחמ"ל, וזה רמוז בפסוק: "ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנתה", כאשר האדם פוגם בברית, כל הדרכים אצלו בסכנה.

ועוד שמובא בזוהר הקדוש שאומר: שמיכאל המלאך בא להקדוש ברוך הוא ושואל אותו עד מתי ירושלים תישאר בחורבנה? ואומר לו הקדוש ברוך הוא המתן ותקבל תשובה, וקורא לקטגור ליצר הרע לשטן, ושואל אותו המלאך מיכאל כנ"ל ואומר לו המתן ותקבל תשובה וקורא לאשתו לילי.. ובאה ומביאה עימה סדינים מלאים בשכבות זרע לבטלה, ואומר לו מלאך המוות אתה רואה למה לא נבנית ירושלים ומשיח לא בא, בגלל עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה. ומיד יוצאת כת של מלאכי חבלה מאותם סדינים והולכים ומשחיתים את כל העולם .

אם כן בוודאי שזה משחית את העולם, וכל שכן למי שפגם בברית שהוא גורם רעה לעצמו כל ימי חייו, וצא וראה ממה שכתב רבינו האר"י בפרשת נצבים כי כל ה צ"ח קללות שכתובים בתורה הקדושה ארור בעיר בשדה וקללות שמפחיד לקרוא אותם כל אלו בגלל העוון של פגם הברית .

וזה מחריד לקרוא מה אומר הזוהר הקדוש, כמה השלכה יש לכל חיי האדם מהעוון הזה, ועיין באריכות בספר טהרת הקודש ובספר כי תצא למלחמה פרק שכר מצווה כנגד עבירה המובא בפרק העצות, וכן בספר הדרך אל האמת מהעניין הזה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

14.*שאלה: שלום וברכה הייתי עם גוי שנתייםבארה"ב אני בת 26 ורוצה לדעת איך עושים תיקון?

תשובה: הנני מכיר את הבעיה הזאת, ושמעתי סיפורים רבים על העניין הזה בהיותי גר בחו"ל, כי הדבר מצוי שגם בנות ישראל נופלות למשכב עם גוי בניגוד להלכה, וכיון שהינך כבר יודעת את חומר האיסור, לא נותר כי אם לתקן את העוון, וכבר נודע דברי הזוהר הקדוש כי היכן שהאדם מקלקל שמה הוא צריך לתקן.

והסבר לדברי הזוהר הקדוש האלו הם, ש את צריכה לגרום לבנות אחרות לידע מחומר העוון הזה, וכמו כן למנוע מהם מלהחטיא את בחורי ישראל ובכלל כל עניין הפריצות והדומה לו, ועל ידי שתזכי את הרבים תעשי בעצמך תשובת המשקל ואז יתכפר לך מידה כנגד מידה.

וכידוע הסיפור המובא בילקוט שמעוני על יהודי אחד שהיה בשותפות עם גוי בעסקים, ולאחר שהיו כמה שנים שותפים והצליחו בעסקים, לבסוף אמר הגוי ליהודי יש לי בן ולך יש בת, בא ונחתן את שניהם שיתחתנו ביניהם, ואמר לו היהודי שהוא מסכים, והנה הגיע יום החופה, ובאותו יום של החופה הבת של היהודי לקחה עצמה וקפצה מן הגג, ויצתה בת קול מן השמיים והכריזה על המעשה הנועז אשר עשתה אותה בחורה, כדי שלא לחלל את המהות היהודית שלה.

ומאז ומתמיד העם היהודי הקפיד שלא להתחלל עם הגויים, ולא נותר לך כי אם להמשיך ולשמוח בעבודת השם, ולנסות להפיץ את הספר עולמה של אשה של הארגון הקדוש שלנו, אשר הוא מסביר בשפה ברורה וקלה על המהות של האשה, שלא לחלל ולא להתחלל בנושא של הקדושה, וכבר הוכיח את עצמו הספר הזה, שנשים רבות כתבו לארגון כי השתנו מן הקצה אל הקצה בתפיסת העולם של האשה, וברוך השם נמנעו מלחטוא ולהחטיא, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.

בברכת הקדושה והטהרה

יעקב בן חנן

 

15.*שאלה: אני שומר שבת, נידה, טהרה, אשתי עםכיסויי ראש, אני מתחזק לאט לאט. יש לי שאלה, אני אבא ל3 ילדים מתוקים, אשתי לא רוצהכרגע להיקלט להריון ואני נאלץ אחרי מעשה איתה, לזרוע בחוץ, האם זה זרע לבטלה? אני פוחד ולא יודע מהלעשות, אני חייב את עזרתכם.

תשובה: זוהי בעיה ידועה בדורנו, אשר אנשים לא מודעים אליה, ולכן אשיב לך תשובה לגבי העניין, שברור לי בוודאות ללא כל ספק, שגם אם האדם מקיים מצוות עונתה לא יגרע, כמו שהוא יתחייב לאשתו, שזה חלק מהצרכים של האשה, מכל מקום הוא חייב לגמור את המעשה בתוך האשה ולא מחוץ לאשה, כי אם הוא גומר מחוץ לאשה את המעשה, הרי זה נקרא מוציא שכבת זרע לבטלה ללא כל עוררין בדבר. וכבר נודע בספרנו כי תצא למלחמה מה שהבאנו את דברי רבינו האר"י הקדוש, על העניין המוזכר בתורה עם ער ואונן בניו של יהודה שנכשלו בדבר הזה איסור פגם הברית באדם נשוי. כנודע לך אחי היקר מה שהתורה הקדושה אומרת בספר בראשית פרשת וישב פרק לח : "ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד עד איש אדולמי ושמו חירה, וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחה ויבא אליה, ותהר ותלד בן ותקרא את שמו ער, ותהר ותלד עוד בן ותקרא שמו אונן, ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר.

ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה, ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך, וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו. עד כאן.

והנה רש"י הקדוש בדיבור המתחיל רע בעיני ה' כתב: "ש ער בנו של יהודה היה רע בעיני ה' שהיה משחית זרעו לבטלה כדיי שלא תתעבר תמר ויכחיש יופייה על ידי ההיריון עכ"ל.

ולכן אנשים כאלה ששוכבים עם נשותיהם ומשחיתים זרעם ארצה לבטלה רחמ"ל, הם טועים טעות גדולה בעניין הזה, כי אדם נשוי שחושב שאין בכך כלום בזה ששוכב עם אשתו ומשחית זרעו ארצה, הוא טועה טעות חמורה וגדולה ביותר. והנה אחי היקר כדיי לבאר לך יותר את עומק חומרת החוטא ששייך באדם נשוי, אביא לך בס"ד את דברי רבינו האר"י הקדוש שכתב בשער "ליקוטי תורה" פרשת וישב עמ' קחבדיבור המתחיל "ותקשור על ידו שני" וזה לשונו: דע כי ער שהיה הבכור השחית את זרעו יותר מאונן אחיו, והראיה לכך זה:ש ער היה משחית זרעו בידו. שהיה משחית בלא שום סיבה, אלא רק מחמת עבירה.

ולכך השם יתברך לקח אותו כי היה רע בעיני ה', אבל אונן לא היה עושה בידיו ממש, אלא רק כי ידע כי לא לו יהיה הזרע, וגם היה משחית זרע בדרך שבא על אשת אחיו ואז שחת ארצה. והנה כנודע מרבינו האר"י הקדוש על מעשה יהודה ששכב עם תמר כלתו והביא ממנה ילדים את פרץ ואת זרח, צריך שתדע אחי היקר, שרבינו האר"י אומר בספר "פרי עץ חיים שער קריאת שמע שעל המיטה" פרק יא' וזה לשונו:

"מי שמשמש {שוכב} מיטתו ביום עם אשתו, כאשר יולדו בנים הוא אינו לוקח כי אם הנשמות המגולגלות. וזה הטעם שבא יהודה על תמר ביום ובדרך זנות, כדי שיתגלגלו ער ואונן בפרץ וזרח, ולפי שלילי.. עשקה נשמות ער ואונן, לכן הוצרך לקיים קיומם בדרך עבירה, דהיינו שישכב עם תמר ביום ובדרך זנות עד כאן לשונו מפרי עץ חיים. וממשיך רבינו האר"י "בליקוטי תורה" ואומר: שיהודה חשב שצריך להביא בגלגול נוסף כדיי לתקן רק את ער, כיון שהיה משחית את זרעו ממש בידיו בלא שום טעם, אבל כאשר נתעברה תמר מיהודה ובא הרגע של הלידה.

כמו שאומרת התורה בפרשת וישב פרק לח פסוק כז': "ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשור על ידו שני לאמור זה יצא ראשונה, ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו, ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח. ומבאר רבינו האר"יהקדוש סוד גדול ונפלא, שבניו של יהודה שבאו מתמר, פרץהיה גלגול של ער, וזרח היה גלגול של אונן. והנה זרח נתן ידו שהוציאה בזמן הלידה לאמור, כי כיון שלא היה משחית זרעו בידו, היה רוצה זרח שהוא בעצם אונן, לצאת ראשון כדיי לקחת את הזכות להיות בכור, שהוא עדיף מ ער שהיה משחית זרעו בידו, ואילו אונן משחית זרעו דרך אשה.

והקדוש ברוך הוא סיבב שהמילדת קשרה על ידו של זרח חוט שני, לומר לנו שזרח שהוא בעצם אונן מכל מקום הוא כמי ששופך דמים, ואינו טוב לגמרי, כיון שהיה משחית זרעו דרך האשה, וכיון שכך ראוי שיצא גם כן ער בראשונה לקחת את הבכורה, ומה פרצת עליך פרץ, שפרץ היה ער שלבסוף לקח את הבכורה עד כאן . הנה אחי היקר דברי איש האלוקים, אשר למד פה אל פה עם אליהו הנביא זכור לטוב שנשלח ממתיבתא דרקיעא, וגילה לנו רבינו האר"י כי אדם הגם שהוא נשוי ומשמש עם אשתו ומשחית את זרעו החוצה דינו "כמי ששופך דמים".

על כן נלמד מכאן שמה שאמר רבינו האר"יבשער הליקוטים על ישיעהו הנביא סימן ג' וזה לשונו: "כי כשהאדם מוציא זרעו בנקבה שם לפחות יש נקבה שזה בבחינת כלי שקולטת את אותו הזרע, שהוא בבחינת הידיים ביסוד של הנקב {וכמו שרואים שברחם של האשה יש שתי חצוצרות בדמות של ב' ידיים שמקבלות והבן} ולכך אינו נקרא רע אף על פי שהאשה לא תתעבר עד כאן לשונו.

והנה כל זה כאשר האדם מקיים מצוה זו ונותן לזרעו להיכנס באשתו, שאז יש שם כלי קיבול, אבל אדם שחס ושלום משמש עם אשתו ומוציא זרעו החוצה לבטלה, אזי דינם של איש ואשה זו שהם ממש כשופכים דמים, ורחמ"ל אותם הבנים שהשחיתו התנקמו בהם הן בחייהם והן לאחר מותם ביסורים גדולים ביותר, וכל זה אם לא יעשו תשובה, אבל אם הם יעשו תשובה לא זזים משם עד שנקראים צדיקים גמורים. כמו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה, "אפילו היה רשע כל ימיו ושב בתשובה להשם יתברך מחטאיו אינו זז משם עד שקרוי צדיק בעיני הבורא יתברך".

ולכן גם לעניין השאלה שלך, בוודאי שיש בזה איסור גמור וכלשון רבינו האר"י הקדוש כמי ששופך דמים, ולכן במקרה כמו שלך, צריך ללכת לרב שהוא פוסק מוסמך, והוא יחליט האם מותר לאשה לקחת גלולות למניעת הריון, אבל כמובן שאסור להשתמש באמצעי מניעה, המוציא את הזרע מחוץ לאשה בזמן המעשה, או חס ושלום להוציא לבטלה, ולכן הייתי מציע לך להיזהר ולהישמר מכאן ולהבא מעניין הזה, וכן להביא לאשה את הספר עולמה של אשה, המסביר לאשה את החשיבות שיש בדבר הזה, ועל ידי שתעשה תיקון הברית וזיכוי הרבים, בוודאי יתכפר לך מידה כנגד מידה, ותזכה לכל הטוב האמור בתורתנו הקדושה למי ששומר על ברית הקודש, ויתקיים בך הנני נותן לו את בריתי שלום, אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

16.* שאלה: שלום לארגון הקדוש "שומרי בריתקודש" קניתי את הספר "כי תצא למלחמה" רציתי לדעת כיצד אפשר להיות חלק מארגון זה.

תשובה: השאלה שלך מאוד חשובה, שצריכים לדעת אותה כל בני דורנו, כי כאשר בעולם הזה של מטה, הבורא עולם מייסד ארגון מסוים, אשר פועל רבות, והשיב אלפים ורבבות מהעוון הידוע הזה של פגם הברית, ומהעוון של זרע לבטלה, וממשכבי ביאה האסורים, ומאיסורי אשת איש, וכל כיוצא בזה שהשם יצילנו מהם, בוודאי שרצון האלוקים הוא שהארגון הזה ימשיך עוד כהנה וכהנה להמשיך להשפיע על עוד יהודים שידעו מחשיבות העניין הזה, שהוא יסוד של כל הדת של היהודים, ולכן נקרא שמו יסוד כשמו כן הוא, ולכן מי שיש לו חלק ושותפות בארגון הזה בהוראת קבע או בהדפסת ספרים, ודיסקים, ובהחזקת הארגון, כל אחד כפי יכולתו העני כפי יכולתו והעשיר לפי עושרו אל ימעיט, בוודאי שהוא שותף ויש לו חלק מכל הזיכוי הרבים הזה, ועל ידי זה הוא מתקן את מה שפגם, ובכלל זוכה לזכות את הרבים ורבים השיב מעוון, ואשריו ואשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא, שזכה להיות שותף וחלק בארגון אשר עוסק בנושא שכל גאולת עם ישראל תלויה בו, וכל הטוב או חס ושלום הרע שבא לאדם בחייו ולאחר מותו תלוי בדבר הזה, ומי שמזכה את הרבים על ידי שהוא שותף בארגון אשריו ואשרי חלקו ומה נעים גורלו.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

17.* שאלה: בס"ד איך אני אוכל לקבל ספר ודיסקשל הארגון.. אשמח מאוד אם משהו ייצור איתי קשר ושלח לי בבקשה (אני בע"ה חוזרבתשובה), שמעתי רבות על הארגון, מסקרן מאוד מאוד, אז מה באמת השפיע ושינה כ"כ יהודים ?

תשובה: התשובה לשאלה שלך לא יכולה להיות כל כך ברורה, מאחר שכל הארגון הזה הוא ממש אלוקות גדולה, ומי בכלל יכול להבין ולדעת איך יש כזה ארגון, אשר עוסק רק בנושא של שמירת הברית, וגרם לאלפים ורבבות מעמך ישראל לשמור על הברית, להתחתן, ולעזוב גויות וכיוצא בזה, הלא זה רק סייעתא דשמיא, והארגון הזה בוודאי הוא רק מכוח הבורא ובהשגחתו הפלאית עלינו. אומנם כבר הודיעו לנו חז"ל כי בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו, והבא להיטהר או לטהר מסייעין בידו, וכיון שכך אמרו חז"ל, אז גם פה בארגון הקדוש דואגים יומם ולילה למסור נפש על עם ישראל, כדי שיבינו וידעו מחשיבות העניין, ושלא ילכו חס ושלם לדיראון עולם, בגלל העוון הנורא הזה, ויש בידו של כל אחד מאתנו להיות חלק בארגון הזה, שהשפיע ושינה כל כך המון יהודים כלשונך, ואשרי מי שתהא לו הזכות והיכולת לתמוך בארגון הקדוש הזה, בהוראת קבע ובכלל לתמוך בו להביא תומכים ועוזרים, וכמה שיותר להפיץ קדושה וטהרה בעולם, כי בזה התיקון תלויה כל גאולת עם ישראל אחינו, ויהי רצון שחפץ ה' בידינו יצלח, להמשיך לזכות את הרבים יחד עם כל אחינו בית ישראל, ובא לציון גואל בזכות ולשבי פשע ביעקב, מהפגם של הבנים שנשוב בתשובה תבוא הגאולה, וכלשון רבינו האר"י הקדוש: כי כל זה הם מעכבים את המשיח, הכל תלוי ביסוד.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

18.* שאלה: אני חוזר בתשובה מזה 10 שנים, אנירוצה לדעת עוד על דרכי הפצה על מנת לתקן את הברית קודש, וברכה מהרב, אני יודע שבזהתלוי כל חיי אנא במתותא.

תשובה: ראשית אני מברך אותך בזכות הרבים שתזכה להגיע לתיקון הברית השלם, ועצם העובדה הזאת שהינך רוצה לזכות את הרבים, בוודאי שהתשובה שלך חביבה ורצויה לפני בורא עולם, בארגון הקדוש שלנו של עם ישראל, יש בלי סוף דרכי הפצה, הארגון מתחלק לכמה נושאים, ולכמה דרכים, כגון: ספרים, קונטרסים על הברית, על הצניעות, על איסור גויה, ועוד המון דברים חשובים בלי סוף, ולכן לא חשוב איזה חלק של הארגון שפועל למען טובת הכלל, אם האדם שותף בפעילות הארגון, הוא כבר חלק בזיכוי הרבים ובהפצה הגדולה בנושא של שמירת הברית.

ולכן אם יש באפשרותך לעשות פדיון וזיכוי הרבים בפדיון שיצא לך, מאוד כדאי לעשות זאת, וליצור קשר עם הארגון, וגם לאחר הפדיון, מאוד כדאי תמיד לעשות תרומה חודשית, בכדי שלא ינום ולא ישן שומר ישראל מעניין שמירת הברית, אשר זיכה אותנו הבורא יתברך לארגון הזה, אשר מיוסד בס"ד גדולה עלינו וברחמיו המרובים, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדך מאתנו.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן .

19.* שאלה: אנוכי הקטן חייב חייב לזכות אתהרבים - אם יש לכם דוכנים בחולון או בסביבה ואם אפשר דרך דיסקים לחלוקה או זיכויהרבים אחר, לתקן את העבר!!! פנו אלי. וגם אנוכי מבקש שתדברו עם יהודי שלא מצליחלשמור ברית וזקוק לעזרה.

תשובה: לגבי העניין הזה שהמון אנשים ביקשו ממני לדבר עם אנשים על שמירת הברית, כיון שלא כל הדעות שוות, ולכל עניין יש פתרון לאותו עניין, ולכן הדבר ראשון שהיית מציע לך לעשות, זה לתת לאדם החלש בנושא הזה, ספר או קונטרס המדבר מעניין הפגם בו הוא נופל, כי ברוב הפעמים שהאדם קורא בעצמו או שומע בעצמו לבד הוא לא מתבייש מאף אחד, ופשוט מתחיל לשמור על הברית, כפי ששמעתי ממאות אנשים על הדבר הזה, אבל אם האדם עצמו בעצמו יש לו חפץ ורוצה מרצונו לדבר עם הארגון, אז זה משהו אחר, כי אפשר בדרך מסוימת עוד לדבר עמו, כי הוכח תוכיח את עמיתך אבל לא תישא עליו חטא, מאוד חשוב שהאדם לא יתבייש, ואם הוא מרגיש צורך מעצמו לדבר זה יותר טוב, ולגבי העניין של ההפצה תוכל ליצור קשר עם הארגון.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

20.* שאלה: שלום רב לרב או למי שיענה לי.. אניבתקופה האחרונה מנסה מאוד לשמור את הברית קודש, עצם זה שהתחזקתי כמובן. נפלתי לאמזמן בעוון הזה בגלל שיצא לי קרי לילה, והיצר הרע כבר בלבל אותי, ונתן לי כמו תמריץכאילו "נו מה זה משנה", בכל מקרה אתה עכשיו מנודה בשמיים, ובאותו יום שפגמתי אני פוחדלברך להתפלל, והכל אני גם חושב שבצדק.

עכשיו הבטחתי לעצמי שאם יצוץ חס ושלום בראשמחשבות של ניאוף, לפני שאני בכלל יחשוב לפגום, אני ישר אקח תהלים ירוץ מחוץ לבית, אדפוק לעצמי 30 אגרופים בראש, ויקרא את הפסוק בתהילים כאיל תערוג על אפיקי מים כןנפשי וכו'. מה לדעתכם אני עושה לא בסדר, ואיך אני יכול לעזור לעצמי יותר, כי אני כברמגיע למצב שאני משתגע :(

תשובה: ראשית מי שיוצא לו קרי לילה הוא לא מנודה בשמיים, כי קרי לילה אין חומרתו כמו המשחית זרע לבטלה להנאתו, וגם מי שמנודה לשמיים ואין תפילתו נשמעת ארבעים יום, לא מדובר באדם שמנסה ומשתדל ורוצה לשמור על הברית, כי מי שרוצה לשמור על הברית ומשתדל אלא שתקפו יצרו, הוא גם בגדר שבע ייפול צדיק וקם, שהרי יש לשאול אם הוא נופל אייך הוא נקרא צדיק? אלא רואים מפה שיש מצב בו האדם, אף על פי שהוא נופל, עדיין הוא נקרא צדיק בעייני המקום ברוך הוא.

והסיבה לכך כי רחמנא ליבא בעי, והבורא כל עולמים בוודאי יודע שיש לאותו יהודי מלחמות קשות מעניין שמירת הברית, והיהודי הזה קם ונלחם ומשתדל באמת, אזי הוא נקרא צדיק בכל זאת, ולכן אל תיתן ליצר הרע להפיל אותך לפח הייאוש, ולתת לו להכניס בך דמיונות שווא, וכמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש ומזהיר מפני דבר זה.

והנה מובא בספר "צוואת הריב"ש" לאור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב שכתב: "לפעמים מטעה היצר הרע לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה וכוונתו שיהא האדם בעצבות, ומכוח זה שיהא האדם בעצבות יבוטל בעצבותו מעבודת הבורא יתברך, וצריך האדם להבין הרמאות הזה, ויאמר להיצר הרע איני משגיח על מה שאתה אומר, שכונתך לבטלני מעבודתו יתברך ושקר אתה דובר. וגם אם הוא באמת קצת חטא, יותר יהיה נחת רוח לבוראי שלא אשגיח ושכן אתה גורם לי עצבות בעבודתו, אדרבא אעבוד אותו בשמחה.

כי זהו כלל גדול כי אין כוונתי בעבודה לצורך עצמי רק לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ואיך אתבטל מעבודתו יתברך אפילו רגע אחד. וזהו כלל גדול בעבודת הבורא יתברך שיזהר מעצבות כל מה שיוכל עד כאן לשון קודשו. ואם כן מה לך להיות עצב ולהתבטל מעבודת השם, וכמובן שלא תהא חוטא ושב חוטא ושב כי אז תיקרא כלב שב על קיאו, אלא תתחזק ותקבל על עצמך שלא לשוב יותר לעוון הזה.

ולא נראה לי שרצון השם שתכה את עצמך, תכניע את יצרך הרע זה כן טוב, על ידי שתדבר אתו בשפה שלו, תסביר לו מה שאמרו חז"ל כי ביום המוות וכו' , כי זו השפה בה הוא מבין את הדבר כדי להימנע מלחטוא, והנני מציע לך לעשות תיקון הברית כמו שכבר השבתי בהמון מכתבים להמון אנשים, כי על פי רוב מי שלא תיקן עדיין את פגם הברית, אזי החיצונים מתקנאים בו ולא נותנים לו מנוח ורודפים אחריו בתאוות ויצרים, אבל ברגע שהאדם מתקן את הברית הרי זו דרך ארוכה וקצרה, הארוכה היא שאתה עושה פדיון של פגם הברית, אבל אחר כך הדרך קצרה, ואתה ברוך השם יוצא מכל הבלבולים והיצרים הרעים.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן .

21.* שאלה: שלום, רציתי לדעת האם זה לא מזיקלבריאות לא להוציא זרע? אני מבין שצריך לשמור עד החתונה לפחות, אבל מה קורה למי שקשהלו למצוא זיווג מזה הרבה זמן, ובינתיים אסור לו להוציא, האם הוא יכול להינזק מזה? אניאשמח לתשובה מפורטת, כדי שאוכל להתחזק בשמירת אות ברית קודש, תודה ועמכם הסליחה.

תשובה: כבר השבתי תשובה לשאלה שלך מעניין הזה, והנני מציע לך לשמור על הברית קודש, כי ככל שהאדם יותר פוגם בברית ככה הוא מרחיק את הזיווג שלו האמיתי רחמ"ל. ולכן אמרו חכמינו ז"ל כי האדם צריך לישא אשה כמה שיותר מהר ולא להמתין עם הדבר הזה, עד שכבר יהיה יותר מידי בוגר, ואם האדם חוזר בתשובה אשריו ואשרי חלקו, אבל אין שום היתר לבוא ולהשחית זרע לבטלה, הנני מבין את הניסיון והצער בו הנך נמצא, זה ממש לא קל, דיברתי עם המון מאוד אנשים והסבירו לי את הצער הנורא הזה, אבל תדע, כי אין שום היתר לפגום בברית, ואדרבה ככל שהאדם יותר יפגום בברית הקודש ככה הוא יותר מרחיק את הזיווג האמיתי שלו, והייתי מציע לך לעיין ב"שו"ת הברית" שאלה מספר 11, לגבי התשובה המפורטת שלך, מעניין האם זה מזיק לבריאות אם לא פוגמים בברית, ויהי רצון שממש בקרוב תיכנס תחת חופה וקידושין עם בת זוגך האמתית.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

22.* שאלה: שלום לכם, קראתי את הספר המדהיםשלכם - "כי תצא למלחמה", הוא שכנע אותי מאד לשמור על הברית וחיזק אותי מאד, שאלה נוספת שמאד מטרידה אותי - איךיתכן שהאדם הבודד שחוטא ופוגם בברית לא נענש על כך כבר בעולם הזה ובאופן בולט. אנירואה חילונים וכופרים שחוטאים קשה מאד בגילוי עריות, ואני מניח שהם גם חוטאיםבפגימה בברית ובכל זאת הם נראים מאושרים וחיים את חייהם באופן הטוב ביותר . . . זהגורם לי לחולשת דעת עצומה, כי לפי מה שהבנתי מהספר שלכם, האדם צריך לשלם על חטא זה,כבר בעולם הזה, אז איך זה יתכן שיש כיום מיליוני יהודים שחוטאים בחטא זה, וחיים חייםמאושרים בעולם הזה ? (אני כמובן לא מאחל להם שום עונש, אלא רוצה בתשובתם המלאה). אני מאד מאד אודה לתשובותיכם. בנוסף, אני גר באזור המרכז ואם יש פעילות שאתם עושיםבאזור זה ורוצים שאני אצטרף לסייע אז אני אשמח מאד, תוכלו לפנות אליי דרך המייל. תודה ותמשיכו בעבודת הקודש שלכם, בברכה א'.

תשובה: השאלה שלך מאוד מעניינת, ותוכל להועיל להמון אנשים שמסתפקים בדבר הזה, ראשית כל צריך לדעת כי הגמרא במסכת ברכות מביאה את השאלה שלך, ששאל אותה משה רבינו ע"ה, את בורא עולם, על הפסוק הודיעני נא את דרכיך, מפני מה יש צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו רשע ורע לו ובסיכום דברי הגמרא, שרשע ורע לו רשע גמור, רשע וטוב לו רשע לא גמור. וביאר המהרש"א הקדוש על דיבור המתחיל רשע וטוב לו: כיון שיש לו קצת מעשים טובים, פורעים לו את השכר שלו בעולם הזה, כדי להיפרע ממנו לעולם הבא בגיהנם.

והנה הרשעים אומרת הגמרא כי תחילתם שלווה וסופם ייסורים, ולכן כאשר האדם מסתכל במבט שטחי אז הוא רואה ואומר כי טוב להם, אבל ממש לא טוב להם. ודבר נוסף, החטא הזה שהם חוטאים, הם ממש ממיתים את נפשם "ומוות ירעם בכל יום", בכל יום מחדש הם מתים בנפש שלהם.

ושנית קשה מאוד להגדיר את בני דורנו כרשעים, אף על פי שמי שמשחית זרע לבטלה נקרא רשע, מכל מקום כיון שאנחנו מוסרים הרצאות בארץ הקודש ובכלל בחוץ לארץ, והמון אנשים ששמעו הרצאה או קראו ספר או שמעו דיסק הפסיקו לחטוא בברית, ואם הם כל כך רשעים כיצד הפסיקו לפגום בברית? אלא שהגדרתם הייתה כתינוק שנשבה, שאין להם דעת ממה שהם עושים, אומנם כל אחד יודע באיזה שהיא ידיעה כי אסור לפגום בברית, אבל הייתי אומר שזוהי ממש ידיעה שטחית, והידיעה האמתית ממש משנה את בני דורנו מן הקצה אל הקצה. וכעת אם אני בתור בן אדם, מקבל שיחות ומכתבים מאנשים שהפסיקו לפגום בברית, ושינו את אורח חייהם, ואני ממש מתפעל מהכוחות שלהם, לא כל שכן שבורא עולם מתפעל ומחכה לכולם, כמו שכתוב: "וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח", הריבון כל עולמים מחכה לכולם. וכמו שאומר הרמב"ם כי הבעל תשובה טעם מטעם החטא ופרש ממנו, לכן מעלתו גדולה מהצדיק, אם כן רואים מפה שאין החטא שלהם נובע חס ושלום בכדי להכעיס אלא מחוסר ידיעה, ומהתגברות התאווה על השכל, אומנם זה לא פתרון ואין שום היתר לפגום בברית, אבל מי שפוגם בברית ולא עושה תשובה מגיע יומו רחמ"ל, ועונשו קשה מאוד, שמעתי המון סיפורים מפחידים ממי שלא שב בתשובה מפגם הברית, אינני יודע מה אתה שמעת ומה אתה רואה, אבל אני מתעסק מעניין הזה כפי שציוני בוראי, ואנשים כן סובלים צרות וייסורים מרורים, אולי שכחת לראות את התאונות דרכים שבאים מפגם הברית? וכי אין תאונות דרכים תשאל על זה, מה עם כל האנשים שחולים במחלת הסרטן שהבורא יתברך ישלח להם רפואה שלימה? וכי זה לא מגיפה ודבר, שגם אנשים כשרים נענשים בעבור החטא שיהודים חוטאים, כי כל ישראל ערבין זה לזה, וכי כל העשרות אלפי אנשים שחולים זה לא הרבה צער וסבל וייסורים? אני לא מבין מה השאלה? ואני כן שמעתי על המון צער, ויש לי גם המון צער עליהם, והבורא יתברך ירחם על עמו ישראל שאוהב אותו, ובכל יום מעידים שמע ישראל ה אלוקינו ה אחד.

אבל תדע אחי היקר כי הבורא יתברך הוא ארך אפים וברש"י: ממתין לרשעים שיודע שסופם לשוב בתשובה, ולכן כיון שבורא עולם הביא אותנו, את בני דורנו לדור האחרון, בכדי שאנשים יתקנו מה שחטאו מגלגול קודם, בשביל מה הוא ייקח אותם? הוא נותן להם הזדמנות לתקן, כי הוא טוב, והטוב דרכו להיטיב, אבל הנני מציע לך להסתכל על העבודת השם שלך, ולשמור על הברית, כי יש דברים שאסור לחקור ולשאול עליהם, כי הם נמצאים בכבשונו של עולם, ומי יודע כמה הבורא יתברך שמח מכל יהודי שהתחיל לשמור על הברית, וכל בחורה שהתחילה ללכת בצניעות, ועל זה אחתום לך בתשובה לשאלתך, כי אין מישהו מאתנו יודע מתיי יגיע יומו של כל אחד לתת דין וחשבון, ועלינו להמשיך בתמימות גדולה לשמור חוקותיו תורותיו ומצוותיו עד ביאת משיח צדקנו, על יד שמירת ברית קודשנו ממש בקרוב.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

23.* שאלה: יש לי חבר בעבודה שבנו לומד ב וכו' .והבן דוקטור והתחבר עם גויה . ויש לציין שהוא כ' . והיא אומרת שהיא מוכנה להתגיירבשבילו . 1. האם זה בסדר ? 2. מה חומרת האיסור עם גויה, 3.האם יש עצה לתת לו בכדי שיצאממצב זה? 4.לבן יש קצת זיקה למסורת עושה קידוש בבית למרות שבבית לא דתיים.

תשובה: אין לך מושג כמה צער יש לי שאני שומע וקורא על זה, שיהודים חיים עם גויות, הדבר הזה עושה חתך בנפשי, כי הרי האדם שמעמיק בעוון של האיסור הזה של מי שהולך עם גויה, לא יכולה להיות מנוחה בנפשו, מהעניין הזה בו נמצאים כעת עם ישראל בארץ ובתפוצות העולם, רחמ"ל מההתבוללות הארורה הזאת, ובכלל כל משכבי הביאה עם אותן גויות שדות, כמובא בכתבי האר"י כי הם מוות, ואין להם שום חיות כי אם מזה שהם מחטיאים את היהודים, וליבי ליבי עליהם, ואשיב לך בקצרה מעניין שאלותייך.

לגבי השאלה הראשונה: ראשית המושג הזה שהגויה רוצה להתגייר לעם ישראל "בשבילו", כפי שציינת בשאלתך, זה סותר את כל ההלכה המובאת בשולחן ערוך יורה דעה הלכות גרים, שבודקים אחריה האם היא מתגיירת בשביל היהודי, שאז זה בעיה, שאין הגיור עולה, ואם כן צריך להבין מה הפירוש מתגיירת "בשבילו", צריך להתגייר בשביל האמת שזה לבורא עולם. וזה לשון השולחן ערוך יורה דעה "הלכות גרים" סימן רסח' סעיף יב' בכמה סעיפים שם וזה לשונו: "כשבא הגר להתגייר בודקים אחריו שמא בגלל ממון או בשביל שררה {כבוד} שיזכה לה או מפני הפחד בא ליכנס לדת ואם איש הוא בודקין אחריו שמא נתן עיניו באשה יהודיה, ואם אשה היא בודקין שמא נתנה עיניה בבחור ישראל ולכן רוצה להתגייר, ואם לא נמצאת להם עילה מודיעים להם כובד שיש בתורה והטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות {אנשים שרחוקים מתורה ומצוות}כדיי שייפרשו ולא יתגיירו אם קיבלו ולא פירשו, וראו אותם שחזרו מאהבה מקבלים אותם.

ולכן כבר שאלו אותי המון אנשים מעניין זה שיהודים חיים עם גויות, וכיון שבא עליה קשורה בו ככלב, וכל שכן עם חי איתה רחמ"ל שקשורה בשלשלאות של ברזל השם יצילנו, ואם כן אומרים לי האנשים וגם אלו שחיים עם אותם גויות, כיון שאני כבר חי איתה, ולא רוצה לעזוב אותה כי אנחנו אוהבים אחד את השני, האם לא עדיף שזה יהיה בהיתר? כבר השבתי תשובה לשאלה הזאת בקונטרס יסוד היהדות.

כי אין לי שום רשות, ואיני לוקח אחריות כזאת כבידה על המצפון שלי, לבוא ולומר כי היא מתגיירת לשם שמיים, והלא אם אחר מאה עשרים שנה יעלה אותו אדם לשמיים ויאמרו שהגיור היה לא אמיתי אלא לשם כבוד או ממון או בשביל היהודי שיתגייר מה יהיה עמדי? הלא חז"ל אמרו הבא על הגויה קשורה בו ככלב, ורבינו האר"י ביאר כי חוזר בגלגול של כלב, ועוד אמרו במסכת עירובין כי אברהם אבינו יושב על פיתחה של גיהנם וכו' . וכל מי שעשה ברית מילה מוציאו מגיהנם לגן עדן, מלבד מי שבא על הכנענית שמושכת עורלתו ונשאר לו שד בר מינן, ומי זה ואיזה הוא שיבוא ויקח אחריות על עצמו.

ואני שמעתי כמה וכמה מקרים שהייתי גר בפלורידה, שסיפרו לי שהיא התחילה להתגייר ואחרי זמן קצר חזרה לנצרות או לאמונות שלהם, וחזרה להיות כמותם והשליכה הכל לאחוריה, כל מה שלמדה בגיור וכו' וכו' , ולא אאריך עוד מעניין זה, אבל לגבי הגיור אין מושג כזה שמתגיירת בשבילו, ודווקא אם מתגיירת לשם שמיים זה משהו אחר, ואת זה הדיינים צריכים להחליט.

ולגבי השאלה השנייה: מה חומר האיסור בדבר הזה, יכלו הדפים ולא יכלו המילים, ועצתי לך לקרוא בספר כי תצא למלחמה, או לבקש שישלחו לך את הקונטרס יסוד היהדות הפרק שנקרא הן עם לבדד ישכון וכן הברית עם האלוקים.

ולגבי השאלה השלישית שלך : מה כדאי לעשות בכדי לנסות להציל אותו, שאלו אותי שאלה זו כבר כמה פעמים, והיה מעשה עימי מעניין זה, כמו שאומרים "ובדידי הוה עובדא", עם אשה אחת שהתקשרה לילה אחד לארגון, והיא נשמעת מאוד מבוגרת, וחשבתי שהיא טעתה במספר, אלא שאחרי כמה רגעים יתברר שהיא לא טעתה, כי היא הזקנה שומעת את הדיסק כי תצא למלחמה, ואני שומע את השיעור מתנגן ברקע, ואמרה לי כי אח שלה חי בצרפת יותר מ60 שנה, וחי עם גויה קרוב לשלושים שנה, והיא רוצה עצה אייך לעזור לו להוציא אותו ממנה, בתחילה חשבתי לומר לה שתקנא המון בונזור רחמ"ל, אבל אמרתי לה שאולי יש עוד עצה אחת לשחרר כזאת קליפה לאחר כל כך המון שנים, כידוע כי מובא בספרי חסידות ובליקוטי מוהר"ן, כי אחרי שהאדם חוטא המון שנים מעניין הניאוף, הדמים שלו נעכרים וקשה מאוד לשחרר אותו מאותה תאווה, ולכן עצתי לך שתתרמי דיסקים לזיכוי הרבים מעניין האיסור גויה ומעניין הפגם הברית, ויהיה כתוב על הדיסק לחזרה בתשובה של אותו אח, ורצתה לתרום לי 700 דיסקים ואמרתי לה שבוודאי זה טוב, אבל אני חושב כי לשחרר מישהו מגויה אחרי כל כך המון שנים שחיים ביחד זה מעל הטבע, וצריך לעשות מסירות נפש ולהתנהג מעל הטבע, ועשתה 7000 דיסקים, וביום שלישי שבוע אחרי התקשרה להודיע לי כי פלא עצום היה לה, שהלכה לשדה תעופה לקבל את אחיה שבא מצרפת, פעם ראשונה ללא אותה גויה, והחלה לבכות שראתה אותו, והנה זה מראה כמה הכח של מי שמזכה את הרבים, שבורא עולם מתנהג עמו מידה כנגד מידה, וגם לגבי שאלתך אם האדם יעשה לטובת חבירו, בוודאי שזה יעזור, ויש בארגון עמדה מיוחדת לשם כך, והיא מניעת ההתבוללות ומניעת משכבי ביאה עם גויות, והיא עוזרת מאוד, הן בקונטרסים בכמה שפות והן בשיעורי שמע כדאי לנסות.

ולגבי השאלה הרביעית: שהוא שומע קידוש, בוודאי בטוחני שכל יהודי בדורנו הוא נשמה גבוהה ביותר, ומאמינים בני מאמינם אנחנו, וכואב ליבי, ורעיוני לא מפסיקים לחשוב, אם רק עוד יהודי יקבל ידיעה על חומרת העניין הזה והחשיבות שלא לשכב עם גויה, בוודאי שהוא ימנע מללכת עם גויות, ותאמין לי שאני כעת פה בפנמה סיטי כותב לך את התשובה הזאת ולעוד כמה אנשים, ואני מבין את העניין הזה שיהודים רוצים את השם באמת, אבל היצר הרע צד את נפשותיהם, מה נעשה, נתפלל למלכינו שיושיענו במהרה בימינו, וייתן כוחות עוז ותעצומות לארגון הקדוש שייסד אותו מלכינו, לפרוץ ימה וקדמה צפונה ונגבה, כי כל זה הפגמים מעכבים את המשיח, ועל ידי ומלאה הארץ דעה את ה' מיד ובא לציון גואל אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

24.* שאלה: שלום אני בן 26 ורווק מפני כל מיני "עיכובים" שנובעים כנראה מחוסר ביטחון וספקות בחיים, כלומר העיכובים הם בעצם טענותשלי שאני לא מוכן וראוי להתחתן כרגע, מפני חסר בכל מיני תנאים, שלכאורה חשובים בשבילהקמת בית וכל מיני פרויקטים אחרים שתמיד צצים לי- שאלתי היא כזאת, לאור זה שאין לייציבות מספיקה בעניינים שבקדושה ובצניעות, האם הסיבה האמתית להיותי עדיין רווק היאבגלל הסיבה הרוחנית, חסרון בקדושה, שמשמיים מענישים ומבלבלים אותי בכל הספקות וחוסרהביטחון הזה, או שמא הדבר תלוי באופי שלי בלבד, ותיקון העניין הזה לא מבטיח בהכרח אתפתרון הבעיה? תודה.

תשובה: עשינו בס"ד הרצאה אחת בנושא הזה, בראשון לציון מעניין הזה, שהבעל תשובה שמפסיק לפגום בברית, ואם כן כיון שעשה תשובה, וכעת לא רוצה לפגום בברית, למה מקשים עליו למצוא את הזיווג, הלא הוא עשה תשובה וחרטה והפסיק לפגום בברית, ומן הראוי היה שיקלו עליו מן השמיים והוא לא יעבור המון סיוטים וקשיים בשידוכים, ועדיין לא ימצא את הזיווג שלו? והנה ענינו בס"ד תשובה מאוד הגיונית, למי שרוצה להעמיק ולהבין את העניין, שיחשוב היטב וימצא מנוח לנפשו, ויעשה מה שנכתוב בכדיי לזרז את הזיווג שלו.

כנודע לך אחי היקר, כי כאשר בית המקדש היה קיים, הייתה השכינת עוזנו חופפת על בית מקדשנו, ובעיקר הייתה בקודש הקודשים, וכידוע שהיו בבית המקדש פני הכרובים אחד למול השני, וזה היה כאשר היו ישראל עושים רצונו של מקום, וכאשר חס ושלום לא היו עושים רצונו של מקום היו פני הכרובים לא אחד למול השני, והנה עיקר החיבור וכמו שמזכיר רבינו האר"י בכתבים בשם הזוהר הקדוש, כי זה נקרא החיבור והזיווג שיש בשמיים בין כנסת ישראל להשכינה, וכן בין קודשא בריך הוא ושכינתיה בזמן שבית המקדש היה קיים, אבל כאשר נחרב בית המקדש בעוונותינו הרבים, כמו כן נעשה פירוד הנ"ל שהיה בין הכרובים.

והנה מובא בספר טהרת הקודש בשם הזוהר הקדוש כי כאשר האדם חוטא בזרע לבטלה רחמ"ל, אזי הוא גורם להגלות את השכינה הקדושה מירושלים ומארץ הקודש לחוץ לארץ, ולכן עונשו מידה כנגד מידה, שחייו יהיו בגלות הנפש וגלות הדעת, ויסבול ייסורים וקושי וטורח בכדי להשיג את פרנסתו, וכל ימי חייו קשים אם לא עשה תשובה ותיקון על מה שחטא.

והנה על פי דברי הזוהר הקדוש האלו, מובן מדוע האדם צריך לידום ולשתוק במחשבתו ובליבו, ולקבל את העיכובים שיש לו גם בעניין מציאת הזיווג, שאף על פי שהוא מרגיש חצי בן אדם ומרגיש חצי פלגא דגופא, ויש לו צער גדול מזה, מכל מקום צריך הוא לעשות תשובה על מה שחטא, ולא רק תשובה, אלא גם תיקון על העבר על מה שחטא, וגרם מזיווג לפירוד בין קודשא בריך הוא ושכינתיה, ולכן גם הוא מרגיש בפירוד עד שיתכפר לו על כל מה שחטא.

כמו שמבואר בבעל התניא באגרת התשובה, כי לא מספיק התשובה לתקן את מה שחטא, אלא הייסורים שבאים עליו בימיי חייו מכפרים לו, אלא אם כן עושה התעניות המוזכרות בכתבי האר"י. ולזמננו פדיון התענית, כיוון שלא מצוי בימינו להתענות, ולכן כככל שהאדם יזדרז לתקן את מה שחטא מהעבר, שגרם גלות ופירוד להשכינה הקדושה, כך יזדרז הזיווג שלו מהר יותר, ולכן התשובה היא אכן כפי מה ששאלת, וכיוונת בדיוק לבעיה שלך ולכלל הרווקים, כי הזיווג של האדם אכן תלוי בתיקון הברית, אשרייך שזיכית את הרבים לדעת מעניין זה, ובקרוב עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים חופתך עם בת זוגתך אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

25.* שאלה: שלום רב. אני חייל דתי שלא מזמןהתגייסתי לצה"ל, וברוך השם אני משתדל לשמור על הברית קודש אבל יש לי לפעמים "שמירות"ועוברות לידי נשים עם בשמים, וגם אני צריך לבדוק את ה"חוגר" (כרטיס שרות חובהבצה"ל) שלהן. האם אין ב"שמירות" האלה איסור? וכיצד אני אמור לנהוג במצב כזה?

תשובה: הנה להשיב לך תשובה ברורה והלכתית מעניין הזה הוא לא קל לי, מחמת שיש דעות בעניין הזה, האם מותר לשרת בצבא במקום שיש נשים וקירוב לנשים, וכמו שאומרים חז"ל אין אפוטרופוס לעריות, אין מי שיבטיח לך שתינצל מן העריות אם תתקרב אליהם, ולכן כיצד אוכל להשיב תשובה על עניין זה, אם אחת מהעצות של חז"ל הקדושים להינצל מהתאווה הנוראה הזו ומהסתכלות על נשים, זה להתרחק מהן, ואם כעת אתה נמצא עמהם, מה תוכל לעשות? הלא אתה עובד עמהם, וחשוף לעולם הפרוץ והמופקר.

ולכן לכתחילה הייתי מציע לך לשרת בפלוגה חרדית, אשר שם הסיכון שם פחות חמור לנשמתך, להיחשף למראות אסורות ולריח של אשה, שזה הלכה פסוקה שאסור ליהנות מריח הבשמים של הערווה עליך, כמו שאסור להריח ריח של עבודה זרה, ולכן אם תוכל לצאת משם ולשרת במקום אשר יאפשר לך לשמור על עצמך להתרחק מן הפתח של היצר הרע הזה, הנה מה טוב, ואם לא באפשרותך, אז תתפלל לבורא יתברך שיציל אותך מלהיכשל ממראות אסורות, ותשתדל לעשות "וישרים", כמו שעושים וישרים במגבים של הרכב, כך גם אפשר שלא להסתכל עליהן ישירות.

ובכל זאת קשה לי להבין את השגרת חיים הזאת, לחיות עם נשים ולחשוב שאפשר להינצל מאיסורי ראיה של מראות אסורות ונגיעה, ועוד המון איסורים, כפי שחיים להם כמה אנשים מסכנים, שנאטם ליבם מלהשכיל בחומר האיסור שבדבר, חז"ל כבר אמרו נשים לחוד וגברים לחוד, אי אפשר להימלט מהאמת, ואסיים בתשובה אלייך, שאשרייך וירבו כמותך מבקשי האמת, עליך נאמר הפסוק תיתן אמת ליעקב, ויהי רצון שתזכה בקרוב להינצל מהצרה והצרעת הזאת ותזכה לחיות בקדושה ובטהרה אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

26.* שאלה: בס"ד. אני מתחזק מזה מספר שנים,השתמשתי בתשמיש המיטה באמצעי מניעה, וגם אשתי השתמשה באמצעי מניעה. קראתי והבנתישעשיתי מעשה לא טוב של השחתת זרע. אני בתהליך של התחזקות. אני מבקשלדעת מכבודכם מה עלי לעשות בשביל לכפר את המעשה שעשיתי? האם זה יעזור לשלום בית? אמר לי המורה לגמרא כי עצם חזרתי בתשובה הוא מהלך טוב, תודה.

תשובה: אמת שעצם התשובה זה מעשה טוב, אבל עדיין זה לא מספיק בכדי לכפר על העוון של פגם הברית, וממילא להימלט מן הייסורים רחמ"ל, כפי שכתבתי כבר בהמון תשובות להמון שואלים, ואביא לך את לשון רבינו האר"י מעניין זה המובא ב שער רוה"ק ע"מ כו' – כז' וזה לשונו: גם עניין התענית, דע, כי אמרו ז"ל (מסכת תענית דף יא) בגמרא ההיא צורבא מרבנן דמתענה, ליכול כלבא שירותיה.

וטעם הדבר הוא, כי מי שלא חטא מימיו אינו צריך להתענות. ולכן ליכול כלבא שירותיה .כי עסק התורה הוא גדול מן התענית, לפי שהוא ממשיך ומביא לנפשו שפע ממזון ממקום גבוה, שהוא מן חכמה, בסוד והחכמה תחיה בעליה (קהלת ז' יב') .כנזכר בזוהר בפרשת בשלח דף סא' ע"ב והם סוד מוחין דגדלות.

אבל מי שחטא, מוכרח הוא שיתענה , כדי שימרק עוונותיו, ויתקן המקום אשר פגם בו, ואחר כך יעלה משם למעלה. אמנם ביום תעניתו, ניזון ממקום גרוע מן הראשון, שהוא ממוחין דקטנות בלבד, ומהם נמשך לו שפע ובהם הוא ניזון ביום תעניתו .

הרי לנו כי מי שחטא צריך להתענות בכדי לכפר עוונותיו מעניין זה, אבל היום בימינו קשה להתענות, לכן עושים פדיון לתענית, ואם תרצה תקרא בספר כי תצא למלחמה מהדורה שישית כיצד עושים זאת, ותעשה תשובת המשקל, ובס"ד יתכפר לך מידה כנגד מידה, ויתקיים בך השם גבולך שלום, שהברית נקרא שלום וממילא חלב חיטים ישביעך ברוחניות ובגשמיות אמן ואמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

27.* שאלה: שלום לך, אני ילד בן 13 אתמול היהלי בר מצוה, אני לפני שנה הייתי ממש חרדי, הייתי קם לנץ בבוקר, מתפלל לומד תורה קובעעיתים לתורה, הולך לשיעורי תורה כמעט כל היום רק תורה!! אני לא בא ממשפחה חרדיתבכלל!!! הייתי מאוד תמים, החברים החילונים שלי צחקו עלי תמיד, תמיד הייתי אומר להםשילדים באים לעולם מהשם, לא איש ואישה ששוכבים, אלא מאלוקים זה בא, עד כדי כך מילה אחת אנילא ממציא לך.

יום אחד באתי הביתה אחרי שיעור תורה, ואח שלי ראה סידרה מסוימת, ואניהסתכלתי ופתאום היה קטע של ניאוף בסרט, ומאז נמשכתי לזה, חיפשתי מרצוני לראותמבחורות, חיממתי את מה שאסור לחמם, וככה הייתי ממשיך ועושה את זה בסתר!!!!! וממשיךתסדר יום שלי בתורה ותפילה כנ"ל.

יום אחד נכנסתי לפה לא זוכר איך מהסרטון הזה שראיתי, עד שהגעתי לסרטון ביו טיוב שקוראים לו חומרת פגם הברית של הרב בן חנן, אוי ששמעתי את זה כל כולי התביישתי (אחרי חצישנה של פגם) עשיתי תשובה. הכי חזק שהצלחתי לעמוד זה יומיים במאמץ קשה מאוד, כבודהרב במאמץ, ההורים שלי גרושים, אני גודל יתום בלי אבא, אין לי בן אדם שידריך אותיאין לי חיקוי משלי, אח שלי חילוני, חברים שלי לשעבר צוחקים עלי, חחחחחח חזרת בתשובהדוס דוס, ככה הם היו קוראים לי, ואני כבר יותר משנה נלחם, ואין לי שום פתח, אנימתחיל לאבד את האמונה שלי עם ה'. אם היית יודע איזה אש!! לתורה היה, לי הייתה מתרגשנידהם לא מבין, ואולי גם מקנא, כבוד הרב היה לי אתמול ב וכו' בר מיצוה, אנא מימךתן לי עצה פרטית, תראה לי דרך, כי אני מיואש, חשבתי כמה פעמים להתאבד, אם אתה חושב שאנימשוגע אז תחשוב, שוב אנא ממך בבקשה תראה לי דרך תעודד אותי, אני לא רוצה להגיע ליוםהדין בחטא הזה.

תשובה: אין לך מושג כמה התרגשתי ובכיתי כשקראתי את המכתב שלך כמה וכמה פעמים, ועוד השכלתי יותר ויותר להבין את הנפשות של בני דורנו, ובטוחני בבורא עולם, אבא שבשמיים, שהוא בוודאי מתרגש מבחור כמוך, כי אם אני בשר ודם, ומכל מקום הנני מתרגש, עד כמה אהבת השם בוערת בלב כל יהודי ויהודי למלכינו, אלא שהצר הצורר הזה נמצא בעוכרינו, הפרעה הרשע הזה של הדור האחרון הוא פגם הברית, ומי יודע בכלל מה היית בגלגול הקודם שבאת לתקן, מי שמע בדורות האחרונים שילד בן 13 כבר יודע מפגם הברית, אוי אוי אוי להם לרבנים שלא יורדים לעומק דעתם ולנפשותיהם של בני דורנו, לנסות להבין אותם ולעזור להם, אוי להם, עליהם אומר הזוהר הקדוש"ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש" ראשי העם שיודעים זה ואינם מוחים בהם נענשים תחילה, שכתוב : קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש... (שמות כו{

ואין זה הזמן להאריך מעניין הזה, כי כבר אמר רבינו חיים ויטאל, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה שמעליבים את התורה בהבנתה, ואם היו חכמים באמת היו משכילים לקרוא את דברי הזוהר הקדוש, וכתבי האר"י, המבארים מה יהיה הניסיון לפני הגאולה האחרונה, שהוא הניסיון של פגם הברית, ועוד המון דברים, וכן אור שבעת הימים הבעל שם טוב וכל תלמידיו, ונכדו רבי נחמן מברסלב, אבל בוודאות אני בטוח שהריבון כל עולמים שמח בך, ושמח ביהודים כמוך, שמוסרים נפש ללחום מלחמת הקדושה, כי אין שמחה בשמיים אצל ריבון כל העולמים שמסובב כל העולמות ומחיה את כל העולמות, כמו אדם שהוא רווק ולא פוגם בברית, וכמו שהגמרא אומרת במסכת פסחים כי הקדוש ברוך הוא מכריז כל יום על רווק שגר בכרך, {עיר הגדולה}, בה מצוי המון יצר הרע, והוא לא פוגם, הרי זה בחיר הבריאה, אין כמותו, יותר מכל המצוות שבתורה וכל מעשה חסד שיהיה, השומר ברית מעלתו גדולה מעל כולם, ולכן כיון שאתה משתדל, בוודאי שבורא עולם שמח בך, ולכן עצתי לך להיות תמיד בשמחה, כי בעצבות לא מנצחים, ותמשיך להילחם ולשמוע את ההרצאות בדיסק.

אבל אל תתקרב אל האינטרנט, כי הוא מלאך המוות של הדור, וכל באיה לא ישובון רחמ"ל, הקרב אל המכשיר הזה כקרב אל בית הפרוצות, ובוודאי שיפול רחמ"ל, כי הבא להיטמא פותחין לו להיטמאות רחמ"ל, וכן להפך.

לכן תדמיין לעצמך כי מעל המחשב הזה עומד מלאך המוות וחרבו שכורת בה את הנשמות, ותדמיין שחרבו שלופה בידו להרוג את נשמתך, כי זו האמת, כידוע דברי הזוהר הקדוש על הפסוק חרב נוקמת נקם ברית, זו החרב אשר נוקמת הן בחיים חיותו והן לאחר מותו, היצר הרע מעניש את האדם באותו חרב שמיוחדת להתנקם במי שפוגם בברית ולא עשה תשובה, ומי רוצה בכלל לחשוב מה קורה לאדם שלא שב בתשובה מהעוון הזה, אפשר למות רק מהפחד, כמה נשמות שהאדם פגם בזרע לבטלה שנהפכו להיות שדים מחכים להיפרע מהאדם שלא עשה תשובה, ואקצר כאן, ודי בכאן, כי יש לי עוד תשובות להשיב להמון אנשים, תשמח צדיק, בורא עולם אוהב אותך, ושמח בך בוודאי, הוא רואה את ההשתדלות שלך.

ובבקשה ממך למען השם, תשתדל להגיע אל האור הטמון באומן רבינו נחמן מברסלב לפחות פעם אחת בחייך, לקרוא שם את התיקון הכללי ולתת פרוטה לצדקה לטובת נשמתו, אין לי ספק כי הוא יעזור לך לצאת משאול תחתיות של פגם הברית, תבכה שם והוא יעזור לך בוודאות גמורה, כי זה הצדיק קיבל במתנה את הכח מהשם יתברך לעזור ליהודי לתקן את הברית ולשמור על הברית, וזכות הצדיק הזה תעמוד לנו ולכל ישראל לשמור על הברית כל ימי חיינו, כי עלינו הורגנו כל היום זו הברית מילה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

28.* שאלה: רציתי לשאול שאלה אני מנסה הרבה זמןלשמור על הברית, אבל מתי שאני מצליח לשמור על הברית אני נופל בקרי לילה, ואני מצליחלשמור, ושוב פעם אני נופל בקרי לילה, ואני מרגיש לפעמים בלילה במיוחד בליל שבת שהיצרהרע מנסה להפיל אותי, ואני קם ומפחד לישון, שמא יפיל אותי עוד פעם, ואני לא יודע מהלעשות, אשמח אם תענו לי על השאלה, ותגידו לי איך לתקן את פגם הברית בתודה.

תשובה: הנני משתדל להשיב את התשובות לכל השואלים בקצרה עד כמה שאפשר, כי כל השאלות ששואלים אותי בכאן, התשובות שלהם לכולם, כמעט לרובם, נמצאים כבר בספר כי תצא למלחמה המהדורה השישית, אבל בס"ד מתחדשים לי כל מיני דברים חדשים בעזרת הבורא כל עולמים מעניין השאלות ששואלים אותי.

ולכן גם מעניין הקרי לילה עליו אתה שואל, צריך לדעת, כי הבעל תשובה אשר הפסיק לחטוא מפגם הברית במזיד, את זה לא יוכל שאת ולסבול היצר הרע, ולכן מיד הוא נרתע, הרי אחד יצא מידיו, היהודי הזה, ומנסה מיד להשיבו אל כוחות הטומאה לפגום במזיד, אבל כיון שהוא רואה שהיהודי הזה מוסר נפשו שלא לפגום בברית במזיד, לא נותר לו אלא כי אם להמשיך עליו עצבות, ועל ידי העצבות יש ליצר הרע פתח להחטיא אותו במזיד, כי אין לך יום בו האדם מרגיש עצבות ומרה שחורה בנפשו, כמו אותו יום בו הוא פגם בברית הקודש, או אירע לו קרי לילה.

וכיון שהיצר הרע עושה ליהודי קרי לילה, היהודי הזה מתחיל להרהר בליבו, אם אני עושה תשובה ולא היה לי אף פעם קרי לילה, מה זה שפתאום התחיל לי קרי לילה? אבל האמת שפעם האדם היה חוטא במזיד "אז קים ליה בדרבה מיניה", כלומר היצר הרע מסתפק כבר בחטא במזיד, אז למה לו להתעסק בקטנות רחמ"ל, אבל כששב בתשובה, זה הקרי לילה עושה לאדם עצבות, והאדם היהודי צריך לחזק עצמו ממש לשמוח בבורא עולם, כי באותו רגע שאירע לאדם לקום עם קרי לילה{וכמובן לא מדובר במי שמהרהר ביום על נשים ורואה קרי לילה, כי הוא גרם לעצמו להגיע לקרי לילה} והוא ממש מתחרט ומצטער שאירע עימו הדבר הזה, ואז באותו רגע שהוא בוכה ומצטער, בורא עולם שמח בו יותר מכל דבר אחר.

והצער שהיהודי הזה מרגיש מהקרי לילה, מכפר לו על העבר ומתקן לו את מה שהיה פוגם במזיד, לסתום כל פיות המקטרגים עליו, אבל ככל שהאדם ימהר את עצמו לתקן את פגם היסוד, על ידי פדיון, ובפדיון לעשות תשובת המשקל לזכות את הרבים, בספר או בדיסק, ככה יותר יוקל לו מעניין הקרי, או המחשבות, וכל הקשור לזה, ועיין באריכות במאמר קרי לילה בספר כי תצא למלחמה מהדורה שישית, מדברי אור שבעת הימים הבעל שם טוב, על אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה וכו' בוודאי עשה תשובה לכן ראה קרי לילה, עיין שם ותמצא מזור ושמחה לנפשך.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

29.* שאלה: שלום וברכה: אני חושב שלהפיץ אתהנושא של שמירת הברית זה חשוב מאד . לכן רציתי לדאת א. איך אני יכול להשיג דיסקיםשלכם כדי להפיץ אותם? ב. איך אני מוריד שיעורים שלכם באתר האינטרנט. אשמח אם תחזרואלי בברכה ח' .

תשובה: אמת שלהפיץ את החומר על שמירת הברית זה מאוד חשוב, ולא רק חשוב אלא צורך וצו השעה, וכמו שהגמרא אומרת איזהו חסיד שוטה? זה מי שרואה אשה שטובעת בנהר ואומר אסור להציל אותה, בגלל שאעבור על איסור ראייה של ערווה וכו' . כלומר יש זמנים בו האדם צריך להפעיל את דעתו ולדעת כי צריך להתאים עצמו למצב הכרחי בו יש צורך לפעול בהנהגה אחרת, וכל שכן אם בני דורנו טובעים בנהר של טומאה וסיטרא אחרא רחמ"ל, שבוודאי "חשוב" כלשונך למסור את נפשנו על אחינו, שיבינו מחשיבות שמירת הברית.

ושוב לא רק חשוב, אלא הכרחי , והאדם צריך להבין ולהשכיל בנפשו את החשיבות של העניין ולא להיות בתרדמת הנפש, ולהשקיט את מצפונו בטענות שהשם יעזור להם, כי בוודאי שהשם יעזור להם, אבל הבורא יתברך מצפה שתפעיל את דעתך מהעניין הזה, ותשתדל לעשות משהו, ושהבורא יתברך יאיר עינינו מהאפילה לאור גדול בקרוב.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

30. * שאלה: אני עכשיו בן 13 וחצי מגיל 10 אנימוציא זרע לבטלה פעמיים ביום, לאט לאט פחות, שהייתי בן 11 פעם ביום ובגיל 12 יום כןיום לא בערך. וכל הפעמים האלה לא ידעתי כלל על האיסור, רק בתחילת השנה נודע לי, אנימנסה להפסיק וקשה לי מאוד, אני מפסיק לכמה ימים ונופל, הפעם האחרונה לפני 5 ימים,מקווה שאני ימשיך ולא אפול בעזרת ה'.

אני צריך עזרה להפסיק ותיקון. שמעתי שיש ימי נידוי 40 יום למי שפוגם בברית, אז לא כדאי להתפלל בכלל, הרי ה' לא שומע? לא? אני מרגיש עם זה רע מאוד, אני אומרהתיקון הכללי והולך למקווה (בהתחלה היה לי קצת קשה במקווה -אנשים ערומים וזה אבל אנימנסה להתגבר ולא להסתכל) תודה רבה.

תשובה: אומנם החטא הזה מאוד חמור, אבל עצם העובדה הזאת שהתחלת להפחית מהעוון של פגם הברית, זה כבר דבר חשוב מאוד בשמיים, כי בוודאי כל הרהור תשובה חשוב מאוד בשמיים, כמו שאמרו חז"ל הקדושים במסכת קידושין, למי שאומר לאשה התקדשי לי על מנת שאני צדיק, ולאחר שהתחתנו נמצא שהוא רשע, שבוודאי זה מקח טעות.

ואם כן השאלה היא אם היא מקודשת מספק וצריכה גט מספק, או כיון שזה מקח טעות לא חלו הקידושין? ואומרת הגמרא כי הבעל צריך לתת לה גט מספק, ששמא הרהר תשובה בליבו בזמן שאמר לה התקדשי על מנת שאני צדיק, ולכאורה בגלל ששמא הרהר תשובה כבר מקודשת? אלא רואים מפה כמה חשוב ב שמיים הרהור תשובה.

אז כל שכן כמה זה חשוב מעשה בפועל שאתה ממעט מפגם הברית, וכבר השבתי מעניין הזה של מי שפוגם בברית נמצא בנידוי, זה למי שפוגם ואומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב ולא מנסה לשמור על הברית וכו' .

אבל בוודאי שבורא עולם מחכה לך שתשמור על הברית, ואל לך להתייאש וליפול בפח הייאוש, לכן תתפלל כי הוא יצילך מפח יקוש של העצבות, ותזכה בקרוב לאור גדול שעל ציון יאיר בגאולת עולמים ממש בקרוב.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

31.* שאלה: איסור פגם הברית לא מפורש בתורה ולאמופיע בתרי"ג מצוות. מאין לי לדעת, שהעוון כ"כ חמור, ואם זה בכלל נחשב לעוון.

תשובה: אמת שלא מפורש בתורה עניין העוון הזה, אף על פי שמובא בהלכה בשולחן ערוך אבן העזר כי אין לך עבירה קשה בכל התורה כולה כמו המוציא שכבת זרע לבטלה, ועל שאלה זו עמד רבינו האר"י ותירץ אותה על פי הסוד.

ואביא לך את לשונו האר"י ז"ל הקדוש שכותב "בשער הליקוטים" בישעיה סימן ג' וכן בליקוטי תורה.

שאלה: מדוע לא נזכר בתורה עניין עוון מוציא זרע לבטלה? והתשובה: תירץ האר"י הקדוש להיות עוון מוציא זרע לבטלה גדול מאוד לכן לא נזכר בתורה, כנודע כי כל דבר שהוא יותר חמור הוא יותר נעלם.

ומדוע זה כ"כ חמור? כי כשהאדם מוציא זרעו בנקבה שם לפחות יש נקבה שזה בחינת כלי שקולטת את אותו זרע, שהיא בחינת הידיים ביסוד של הנקב {וכמו שרואים שברחם האשה יש שתי חצוצרות בדמות של ב' ידים שמקבלים והבן}ולכן אינו נקרא רע אע"פ שהאשה לא תתעבר.

אבל כאשר האדם מוציא זרע לבטלה אין לו לזרע מקום שינוח בו והוא יותר רע. וזה שכתוב "כי גמול ידיו" שאותו רשע שמשחית זרעו ארצה הופך להיות בחינת נקב(ה) של הקליפה, כלומר על ידי שהוא משחית זרעו לחינם הוא עושה את עצמו לנקבה של כוחות הטומאה והסיטרא אחרא רחמ"ל. וזה שכתוב "כי גמול ידיו" גמול זה מלשון הפסוק בתהלים "כגמול עלי אימו", כמו התינוק הזה שאמו גומלתו ומשפיעה לו חלב, כך גם אדם זה הוא גומל ומוציא זרעו לידיו במקום לאשה במצוה והיתר.

ונמצא שהוא גומל ומשפיע לעצמו את הזרע על ידי שמוציא שז"ל בידיו וידיו הם הנקבה. במקום להכניס הזרע לידיים העליונים של היסוד שהם בעצם גם ברחם האשה וכנ"ל, הוא מוציא את זרעו לחוץ והכל נאבד. וזה שכתוב כי גמול ידיו יעשה לו ולכן עוון זה לא נזכר בתורה, לפי שהוא נעלם מאוד והיינו חמור מאוד!

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

32.* שאלה: שאלה: האם שמירת הברית יותר חמורהמגזל ואי נשיאה ונתינה באמונה? על מה העונש/החטא יותר גדול ?

תשובה: הנה בוודאי כי כל עוון ועוון שבתורה צריך להיזהר ממנו ולברוח ממנו כבורח מן האש, כי על כל נעלם יבוא הבורא יתברך במשפט, וכמו שכתוב "ושמרתם את כל מצוות ה' אלוקיכם", "את כל", לא בא למעט שום מצוה, אלא שכבר מובא בזוהר הקדוש כי לא נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול אלא בגלל שהיו משחיתים זרעם על הארץ, כמו שכתוב "כי השחית כל בשר דרכו על הארץ" והבן.

וכן נפסק להלכה בשולחן ערוך, כי היא העבירה הקשה ביותר בכל התורה כולה, ועיין בספר טהרת הקודש מעניין הזוהר הקדוש מה הוא אומר על עונשו של מי שפוגם בברית ולא שב בתשובה מעניין העוון הזה, בר מינן, כמה קשה עונשו של הפוגם בברית בעולם הזה ובבא אם לא עשה תשובה מהעוון הזה, ובוודאי העונש על החטא הזה של פגם הברית קשה יותר מכל עבירה, ועיין בספר כי תצא למלחמה עוד באריכות תשובות לכל השאלות שלך, ויהי רצון שנזכה בקרוב כולנו לגאולת עולמים בזכות שמירת הברית כמו שכתוב: "גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה".

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

33.* שאלה: שלום אני בן 19.5 ואני מאוד רוצהומעוניין לתקן ולשמור הברית. איך אני עושה זאת? גם שאני שומר פרק זמן מסוים ביןשבועיים לחודש. פתאום מגיע איזה יום, ורגע שהיצר רע פשוט מפיל וחוזר חלילה. אנא עזרולי, אני מודע לחומרת העוון, אבל לצערי שהיצר הרע תוקף זה פשוט נורא, אשמח לעזרה ותשובה, אנימאוד רוצה להפסיק עם זה לחלוטין, לגמרי.

תשובה: בוודאי שבעיניי ריבון כל העולמים חשובה מאוד כל השתדלות מצדך לשמור על הברית, וגם שבוע או שבועיים שאתה שומר על הברית זה ממש חידוש גדול ונפלא בדורנו, וכמו שאומרים חז"ל הקדושים "ייתי ולא אחמינה" בדור של המשיח, וכבר ביאר בזה הקדוש החפץ חיים מחמת הניסיונות הרוחניים שיהיו בדור האחרון, פחדו להיות באותו דור, כי לא ידעו אם יעמדו בניסיונות האלו או לא, וכיוון שאתה נבחרת מבורא עולם לרדת ולהיות בדור הזה, סימן שזהו צורך תיקון נשמתך, ומה נותר לך כי אם להמשיך ללחום ולשמור על הברית, על ידי העצות שחז"ל הקדושים נתנו לנו והורו לנו, וכל זה מובא בספר כי תצא למלחמה, ושם יש לך את כל העצות, ובוודאי על ידי הרצון הטוב שלך אם תקרא את כל העצות ותקיים אותם, לא תבוא תקלה ומכשול תחת ידך מעניין העוון הזה, ותתחיל לשמור על הברית, וממש בקרוב להתחתן, כי האשה מצילה את האדם מן החטא, וזוהי אחת מהעצות המובאות בספר, ועיין שם ותמצא מרפא לנפשך מחז"ל הקדושים.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

34.* שאלה: קראתי שאחד התיקונים לפגם הברית, הואלהזהיר אנשים שלא יחטאו בפגם זה, וחשבתי לעצמי איך אני יכול לעשות משהו כזה, ואז עלהלי רעיון, אולי אפשר לתרום ל"שומרי ברית קודש" וזה יחשב לי לעסק במצווה, ברצוני לדעתאם החשיבה שלי נכונה ואם כן איך אוכל לתרום.

תשובה: כמובן שהחשיבה שלך נכונה, וכלל זה יהיה נר לעינייך, מעניין ספק בו אתה מסתפק, האם המצווה הזאת טובה או לא, ואומר אותה בעל האור יחזקאל, כי מצוה גוררת מצוה וכו' , והנה כיון שהארגון הקדוש הזה אשר ייסד מלכינו לדור האחרון לצורך הנשמות של הדור האחרון, פעל רבות מעניין ההשבה מהעוון של פגם הברית, ואלפים ורבבות הפסיקו לפגום בברית, משמיעת דיסק או מקריאת ספר, או מהאתר שמחזק אנשים בכל העולם, או יהודים שעזבו גויות, או בנות שהתחילו ללכת בצניעות, ובלי סוף סיפורים מעודדים ששמעתי מיהודים שהתחילו לשמור על הברית מהארגון הקדוש הזה, וכבר נודע דברי הזוהר הקדוש שמביאו רבינו אהרון אהרון ראטה בספרו טהרת הקודש מעניין "הצדיקים מתקנים היכן שהם פגמו", וגם פה, כיון שהאדם חטא בעוון הזה, תיקונו יהיה תשובת המשקל, להשיב אנשים בתשובה מעניין העוון הזה, וכמו שהוא מונע מהאנשים לפגום בברית, כך יכופר לו מידה כנגד מידה, ולכן כיון שכל פעילות הארגון מתעסקת רק בזה, בוודאי שתרומתך לארגון מקנה לך שותפות וזכויות מעניין זיכוי הרבים של שמירת הברית, ובזכות הרבים ותשובתם של ישראל נזכה לגאולה ממש בקרוב אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

35.* שאלה: שלום, כשהייתי צעיר "חברים שלי"לימדו אותי להוציא את זרעי לבטלה, והראו לי סרטים לא צנועים. כשעשיתי את זה בפעם הראשונה,לא ידעתי שזה עבירה, וכשלמדתי שזה עבירה, הייתי "מכור" כבר לזה. ישתבח הקב"ה שזיכה אותילחזור בתשובה שלמה. רציתי לדעת איזה סוג עבירה זאת. וגם רציתי לדעת הסיבה שחזרתיבתשובה, כי התביישתי לעמוד מול הקב"ה ולהסביר לו למה עשיתי את זה, אז איזה סוג חזרהבתשובה זאת? תודה רבה.

תשובה: הסוג של העבירה הזאת היא עוון מוציא זרע לבטלה בידיו ללא חיבור זכר ונקבה בהיתר, ועוד עוון איסור ראייה בנשים של לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, ועוון הרהורי עבירה שקשים מהעבירה, ועוון שעובר על דברי חכמים אל יהרהר אדם כדי שלא יבוא לידי טומאה בלילה, ובוודאי שבא לידי טומאה בלילה.

וברגע שהאדם חוזר בתשובה בדרך זו כי חושב בליבו שהוא מתבייש מה להשיב להקדוש ברוך הוא, זוהי תשובה מאהבה, כי ישנם שני סוגים של תשובה, כמובא בחז"ל הקדושים, תשובה מיראה מפחד, ותשובה מאהבה, והנה כשהאדם יהרהר בליבו על מה אשיב להשם על מה שפגמתי, כוונתו בזה, אחר כל הטוב והחסד אשר עשה הבורא יתברך עמדי, כיצד אוכל לחטוא לאלוקי, והריי זו מחשבת אהבה של הבן אל המלך, ובוודאי שזוהי תשובה מאהבה, ומה נותר לנו כי אם להתפלל "אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר יקדמונו רחמיך המרובים", ובס"ד נזכה בקרוב לגאולת עולמים.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

36.* שאלה: שלום יש לי בעיה שאני לא מצליךלפתור אותה, לצערי אני כל הזמן נופל בשמירת הברית, אני עושה את מה שצריך, אבל היצר רעשלי יותר חזק מימני, מה אני אמור לעשות ?

תשובה: הייתי מציע לך ללכת אל ציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב ולקרוא תיקון הכללי, ולבקש מאותו צדיק שהבורא יתברך יעיר עליך רחמים מרובים, להפסיק לפגום בברית, וכבר נודע בכתבי רבינו האר"י הקדוש מעניין החשיבות של להתחבר אל הצדיק, אשר עוזר לאדם לצאת מהחטאים בהם הוא שרוי, ובס"ד תזכה ממש בקרוב לשמור על הברית כל ימי חייך אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

37.* שאלה: מבקש לדעת מה קורה עם אדם שאין לובת זוג מזה שנים רבות והוא אינו מצליח להכיר בחורה למרות מאמציו, האם מותר לו לעשותמעשה אונן?

תשובה: התשובה היא שבוודאי שלא, ואין שום היתר ללכת ולחטוא ולפגום בברית הקודש, ועוד כבר נודע מה שאמרו בעלי התוספות במסכת קידושין על מה שאמרו חז"ל ומה יעשה האדם ויצרו יתגבר עליו? ילבש שחורים ויתכסה שחורים וילך לעיר אחרת שאין מכירים אותו ויעשה מה שליבו חפץ, אומרים התוספות בשם רבינו חננאל חס ושלום שהותר לאדם ללכת ולחטוא בעוון הזה, אלא על ידי יגיעת דרכים וטלטולי הדרך יצרו של האדם נשבר ויורד ממנו, ולעניין הזיווג השבתי תשובה לאחד מן השואלים כי אחד מהדרכים לקרב את הזיווג הוא על ידי תיקון הברית.

ועיין ב "שו"ת הברית" שיצא בקרוב בשאלה מספר 24 ותמצא תשובה לשאלתך מעניין הזיווג, והייתי מציע לך לעשות תיקון הברית ולעיין בספר כי תצא למלחמה מהדורה שישית מעניין כל השאלות שלך על העניין של שמירת הברית, ובטוחני שתמצא תשובות לשאלותיך.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

38.* שאלה: שלום לכבוד הרב שמי ד', אני מאזוררעננה אני מאוד התחזקתי משיעורי הרב באתר, ורציתי לדעת אם לרב יש ישיבה או מקום שהרבנותן שיעורים יומיום, ואם אפשר שהרב יוכל לחזור לטלפון שלי, כי ברצוני לדבר אישית עםהרב בנושא התשובה.

תשובה: אני מתפלל להבורא כל עולמים שממש בקרוב נזכה שיהיה לנו ישיבה של קדושה וטהרה, בו יוכלו אנשים לשמוע שיחות ולקבל התחזקות תמידית מעניין שמירת הברית, וכל הקשור לזה, וממש בקרוב נזכה לראות בישיבה הקדושה שומרי ברית קודש.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

39.* שאלה: שלום, ראיתי באיזה פורום ידיעהשניתן למצוא באתר שלכם עצות טובות לגמילה, מהוצאת זרע לבטלה. עצות מעשיות, מצאתימאמרים מחזקים, אבל אני לא מוצא את העצות המעשיות, מה לעשות על מנת להצליח בזה, בפרטשאני מחשיב את עצמי למכור לאוננות (במקרה הגרוע פעם ביום, במקרה הטוב כל כמהימים, אחרי מלחמות) קיצור אם יש לכם באתר עצות מעשיות (מה לא לעשות ומה לעשות ע"מלהצליח בזה) אז נא לשלוח לי קישור, אם יש כזה . תודה

תשובה: המושג הזה מכור לאוננות הוא מושג שמצוי אצל המון מאוד אנשים שדיברתי איתם, ולאו דווקא אתה, ולכן כבר השבתי בתשובה לאחד מבני דורנו החביבים, כי לכל דור ודור יש תיקון אחר לתקן, ולדורנו אנו התיקון הוא מעניין פגם היסוד, ולכן יש המון שמכורים לתאווה הנוראה הזאת רחמ"ל, והעצות שמובאים בספר כי תצא למלחמה בקצרה הם די מספיקות בכדי להינצל מהפגם הברית.

ועוד יש את האפשרות לשמוע שיעורי תורה בדיסקים, כי רבינו נחמ"ן מברסלב אומר, כי יש שתי בחינות בנפשות האדם, יש ואוהב לקרוא ולהתחזק, ויש בחינה נוספת לאנשים שקשה עליהם לקרוא, לכן צריך לשמוע את העניין בשמיעה, ויהי רצון שממש בקרוב תזכה לממש את כל עצותיהם של חכמינו ז"ל מעניין שמירת הברית.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

40.* שאלה: בס"ד אני נער כבן 15 ואני נכשל בפגםהברית, ואני רוצה לחזור בתשובה, אני נמצא כעת בישיבה, ברוך השם בישיבה אני מחזיק אתעצמי, אבל כשאני חוזר לבית אני נכשל בדרך במראות אסורות ובבית בפגם הברית, מה לעשותאני צריך עצה זה דחוף ביותר אנא עזרו לי!

תשובה: לגבי העניין עם בחורי ישיבה, צריך לדעת יסוד גדול ביותר, בחור ישיבה אמור להיות אדם שמקבל על עצמו להיות עובד השם כמו הכוהנים אשר היו עובדים בבית המקדש, ולא היה להם שום עניין אחר מלבד עבודת הבורא יתברך, ולכן ברגע שבחור ישיבה נופל לפגם הברית, סימן הוא שהעבודה לא בצורה הנכונה, וצריך לבדוק מה הדבר שמפריע לך בעבודת הקודש הגדולה, שזכית להיות כבחור ישיבה, ולעסוק במלאכת הקודש של החזקת העולם בזכות לימוד תורתנו הקדושה.

ולכן לעניות דעתי, בחור ישיבה שמגיע למצב כמו המקרה שלך, צריך לחזק יותר את עניין היראת שמיים, ולא להיות רק בישיבה שומר הברית, ולכן צריך לעבוד על זה חזק, וללמוד את המוסר מעניין שמירת הברית, כמו שמביא רבינו ישראל סלאנטר בעל תנועת המוסר וזה לשונו:

"ברא הקב"ה יצר הרע ברא לו תורה תבלין, בזה הורונו חז"ל כי תבלין של תורה היא היראה הנובעת ממנה, והוא העיקר ללמוד תורת כל עבירה ועבירה לבדה, לגאוה תורת הגאוה, למשא ומתן באמונה, וכן לעריות צריך ללמוד את התורה שלה במצוה ובעבירה.

וממשיך הרב ואומר: כי הנשגב והעיקר בשימוש של הרפואות התורה לתחלואי היצר, הוא ללמוד בעוז ועיון עמוק היטב, את דיני העבירה עצמה וההלכה עם כל סעיפיה" וכמו שחתם הרב ישראל מסלאנט בדבריו: "אם האדם נכשל רחמנא ליצלן בעבירה כמו בניאוף ותקף עליו יצרו שנעשה לו כהיתר רחמנא ליצלן, עיקר רפואתו מלבד ההתבוננות היראה והמוסר מאגדות חז"ל וספרי מוסר השייכים לזה, הוא לימוד ההלכות השייכים לזה בעיון ובפרט על מנת לעשות, ועל ידי זה יתן הדבר את פריו לאט לאט לתת עוז בנפש להישמר מעט מהשאול תחתית לקנות טבע אחר לבל יעלה על ליבו לעבור על העבירה, וגם אם יוכבד ויוקשה הדבר עליו".

ולכן גם אצלך, אתה צריך לחזק את היראת שמיים ולהבהיר לנפשך, כי אין מצב בו אתה נמצא בשעמום, גם אם קשה לך ללמוד בעיון או ללמוד גמרא תיקח ספר עם סיפורים, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות, וזה יגרור אותך לשמור על הברית בס"ד, אבל עלייך לחזק את הנקודה הזו, שאין מצב כזה בחיים שנקרא משעמם, ולכן יש לך זמן פנוי לשבת למול המחשב ולצפות ב מה שאסור לצפות, אין זמן, החיים מאוד יקרים, אתי יומא נומא פורתא, צריך לדבר עם הגוף בשפה שלו, התאוות והיצרים של הגוף לא מבינים דרך אחרת.

חז"ל כבר אמרו לנו במסכת ברכות, מה יעשה אדם ויצרו מתגבר עליו כפי שאלתך? יעסוק בתורה, אם ניצחו מוטב, לא ניצחו יקרא קריאת שמע, לא ניצחו יזכיר לו יום המיתה, חז"ל מבינים את תכונת הנפש הבהמית, שאם בלימוד התורה לא מנצחים, כי לא למד את המוסר מעניין התאווה כמה גדולה שכרה וכמה חמור עונשה של עבירה זו, לכן נופלים בעוון הזה, אבל ברגע שתלמד מעניין הזה כדבעי, תינצל מהתאווה הנוראה הזאת.

אבל תמיד תחדיר לעצמך במיוחד בגיל הזה, שאין עליך עול של בית ועול אשה, כי ממש אין זמן, החיים עוברים ממש מהר, צריך לנצל כל רגע ורגע לעבודת השם, והשם יתברך יהיה בעזרך שתקיים עצה זו שהבאתי לך בשם חז"ל הקדושים, כי כבר אמר הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה: אין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב שפנוי מן החכמה, ובזכות תורתנו הקדושה תזכה לקדושה וטהרה אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

41.* שאלה: שלום הרב, בזוהר הקדוש כתוב שעל פגםהברית אין תשובה. מה יעשה מי שנפל בכך, ומה תיקונו (אם יש?) תודה רבה.

תשובה: עניין זה שמביאו הזוהר הקדוש כי אין תשובה, הרי הזוהר הקדוש מבהיר וממשיך אם לאו בתשובה גדולה, שאז יש תשובה. והנה שאלת שאלה מאוד טובה, והייתי רוצה בס"ד להביא לך תשובה מעניין שאלתך, שבס"ד תועיל לעוד המון אנשים, להבין עניין זה.

ואבאר לך ממאמר המובא בספר ליקוטי מהור"ן מעניין הזה: הגמרא במסכת יומא דף פו עמ' ב' אומרת: אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעונך", הא עון מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול. איני והאמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות שנאמר: "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם (חיה) [הוא] יחיה"? לא קשיא כאן מאהבה כאן מיראה.

והנה בביאור העניין הזה בטוב טעם ודעת, עד כמה האדם יוכל לזכות אם יעצור עצמו גם בשפלות הגדולה שהוא מונח בה, ויבין את היסוד הגדול הזה שנאמר בשם רבי נחמן מברסלב זת"ע, הוא יצליח בוודאות גמורה בלי שום ספק לצאת מהשאול תחתיות בו הוא נמצא, וזה בלי ספק, רק יבין את ההיגיון שבדבר ויבין כמה הבורא יתברך הוא אוהב אותו בכל מקום בו האדם מונח, וזה הדבר ראיתי בטיסה לפנמה, בא וראה אחי את האור הגנוז אשר יש בתורתו של רבינו נחמן מברסלב נכד הבעל שם טוב הקדוש.

הנה ישנם שני בחינות, אחת אהבה שבימים, יומם יצוה ה' חסדו, יום שהולך עם כל הימים, שבכל יום שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל, וזה נקראת {אהבה} של השם יתברך לישראל בפועל. וההסבר לדברי קודשו הם בעניין מידה ומידה: כמה שהאדם יותר מזכך את מדותיו הרעות, ונדבק במדותיו יתברך, ומתגבר על יצרו ועל תאוותיו, אזי הוא מרגיש יותר אהבת השם בקרבו, והדבר יובן בהמשך יותר. וממשיך הרב ואומר ויש אהבה שהיא בכח, היינו האהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים קודם הבריאה, שהיו ישראל עדיין במוחו ובדעתו.

למשל יש אהבה שהאב אוהב את בנו, שכל אדם יכול להשיג זאת האהבה. פירוש לדבריו : מחיי היום יום שלנו רואים בחוש כיצד האדם דואג לבנו מקטנותו, כיצד מפרנסו וכיצד שומר עליו. והנה בביאור עניין זה נוכל למצוא תשובה לשאלתך, כי תשובה סגיאה שאומר הזוהר הקדוש, יוכל כל אחד לקיים אותה, והכל תלוי כמה הוא ייתן את ליבו ואהבתו אל בוראו, להבין ולהשכיל כי מה שחטא, הוא ממש לבגוד בשכינה הקדושה ובבוראנו, על כל הטוב והחסד שעושה עמנו בכל יום ובכל רגע, ואנחנו משיבים לו הפוך חס ושלום, כמו שכתוב בה' בגדו כי בנים זרים ילדו.

ולכן גם אם האדם נמצא כעת בשאול תחתיות מהפגם הזה, אם האדם יעורר את ליבו ושיכלו להבין עניין זה, כי הוא חלק אלוק ממעל, וממש קודם שבא לעולם היה ממהותו יתברך ברוחניות, בוודאי תתעורר אהבת השם בליבו לחזור בתשובה מעניין הפגם הזה, ולשבת בתיקון חצות כל לילה, ושפכי כמים ליבך, ויבכה כל לילה על כל הצער אשר גרם לשכינה הקדושה ולעם ישראל ולנשמתו המסכנה, וכמה שיותר האדם יבכה בתיקון חצות, ויחזור לשמוח בעבודת השם, ככה מתגלית יותר התשובה שלו שהיא אכן באה מאהבה, כי כאשר יעשה האדם נזק לקרובו, ויגלה כי ממש עשה נזק גדול לו, והיה אם הוא אוהב אותו, הוא ממש יבכה ויצטער על כך, ולכן גם פה, ברגע שהאדם יבכה ויצטער מהעניין הזה, מה שהוא גרם ועשה, הרי זה מגלה עליו שאכן תשובתו היא סגיאה וגדולה, כי גדולה תשובה מאהבה שזדונות הופכות לזכויות.

וביותר כדאי לצרף לתשובה זו תיקון הברית, כדי להראות באמת כמה אכפת לך מהעניין הזה בו חטאת, כדי לסתום כל פיות המקטרגים, ולכן כמה שיותר שתזכה את הרבים ותשיב אותם בתשובה מהעוון הזה, ככה תוכל יותר להגיע לבחינה זו של תשובה מאהבה, ועל יד זה נזכה לביאת משיח צדקנו שתלוי בשמירת ברית קודשנו ממש בקרוב.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

42.* שאלה: אם אשה גרמה לבעלה לפגום ב ז"ל, האםאתה יכול לתת לי תיקון לעוון, אני מרגישה שזה מתנקם בי {הקליפות}.

תשובה: כמובן שהקליפות מתנקמות במי שמחטיא את הרבים ולא עשה תשובה, ולכן התיקון לעוון הזה הוא לזכות את הרבים, ובמיוחד את הנשים, אשר גאולת ישראל תלויה גם בהם, כמו שכתוב בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותם אנו עתידים להיגאל, ולכן יש לנו בארגון הקדוש את הספר עולמה של אשה, שמסביר די טוב כמה חשוב שהאשה לא תחטיא גברים, וכמה אחריות יש עליה על בעלה ועל כלל ישראל, מכל מיני סוגי עוונות, ובוודאי לאחר שהוכח, כי מאות של בנות התחזקו, וקיבלו דעת נכונה בהשקפת החיים הזאת, שלא להחטיא את בחורי ישראל בפגם הברית וממראות אסורות, הרי שגם את צריכה לזכות את הרבים מעניין זה, ואז יתכפר לך מידה כנגד מידה, וזה נקרא תשובת המשקל, ויהי רצון שבזכות כל הלבבות של עמך ישראל שנותנים אל ליבם לשמור על הצניעות והקדושה והטהרה, נזכה ממש בקרוב לגאולת עולמים אמן.

בברכת הקדושה והטהרה

יעקב בן חנן.

 

43.* שאלה: בס"ד שלום, אני פונה אליכם בעקבותשתי בעיות עיקריות, הייתי אצל מספר רבנים ואמרו לי בצורה ישירה או עקיפה שיש בי רוחרעה, אני מבין שזה כמו דיבוק, יש דברים בגו, כי הדבר הזה ממש מענה לי את הנפש, גורםלי לעשות דברים מוזרים, הדיבור שלי השתנה וכו'. את חטאי אני מזכיר היום-לפני 12 שנהעשיתי שטות והייתי עם רוסיה, ומאז נסגר לי המזל, בין אם ממנה כי ידוע שהן משתמשות בכוחהטומאה, או שזה עונש מהקב"ה. עשיתי עד כה לא מעט תיקונים ותפילות כגון תהיליםבכותל, שיר השירים, שירת הבריאה, וכמובן תיקון של גויה, אשת איש, נידה. אני בחורדתי בחודש הבא בן 40 ועדיין רווק, אני על סף ייאוש מה עלי לעשות?

תשובה: כבר אמרו חז"ל הקדושים במסכת סוטה, כי אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות, אז בוודאי שיש רוח שטות שגרמה לאדם לפגום בברית, ובמיוחד לחטוא עם גויה, שזה הדבר הכי קשה לנשמה היהודית, כפי מה שאתה מתאר בפני, ושמעתי ודיברתי עם המון אנשים שנפלו עם גויות, והם ממש רחמ"ל השתנו, כל חייהם, הן ברוחניות והן בצורתם שמאבדים את צלמם הרוחני רחמ"ל, כי הם הקליפות שואבות את כל הכח הרוחני מהיהודי על ידי שמחטיאות אותו, ואז האדם נשאר ריק מכל וכל רחמ"ל, על ידי ששכב עם גויה ולא עשה תיקון ותשובה על הדבר הזה.

ולכן אומנם עשית תיקונים וכו' , אבל עדיין אם מרגישים שהעוון הזה עדיין דבוק בך, וכמו שאמרו חז"ל הקדושים הבא על הגויה קשורה בו ככלב, וזו קליפת כלב ורוח לא טובה שדבוקה באדם, ולכן ברגע שהאדם יתקן את הברית מעניין זה כפי הצורך שלו, וכל אחד יש לו נשמה אחרת ובחינה אחרת, ויש נשמות גבוהות שהפגם שלהם ממש חמור כאשר הם נופלים, ולכן הם צריכים לזרז את נפשם לתקן את הברית כמה שיותר מהר מעניין העוון הזה.

ועצתי לך לזכות את הרבים מעניין פגם הברית של איסור גויה כמה שיותר, עד שתרגיש שהעוון הזה ישתחרר ממך, ולשם כך יש שיעורי שמיעה מעניין העוון הזה של איסור גויה, שגרם להמון אנשים לפרוש מהעוון הזה, ויש קונטרסים יסוד היהדות בכמה שפות, שמאוד נצרך לבני דורנו ולאחינו שבגולה, שיבינו מעניין הזה כמה חמור הדבר שהולכים עם גויה, ועל ידי שתלמד אנשים לשוב בתשובה מגויות, ותקיים וחטאים אלייך ישובו מהעוון הזה, יתכפר לך מידה כנגד מידה מעניין העוון הזה, וגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

44.* שאלה: שלום אני בסביבות גיל ה-30 גרבירושלים מנהל אורח חיים "דתי חרדי" נשוי עם ילדים ב"ה. אני עובד במקום חילוני, וישלי בעיה קשה של שמירת העיניים, ובמיוחד שמדי פעם מתגבר עלי היצה"ר ואני נכנסלאינטרנט!!! ניסיתי עשרות פעמים להפסיק ולהתחיל מהתחלה, אך שוב פעם נופל ונופל, אע"פשחוטפים בומבות מהשמיים על העוון הזה כגון: בעיות בשלום בית, קשיים בפרנסה, אבלכשמתגבר היצר אז כאילו כלום, הולך וחוטא ושוכח מכל העולם. יש לי ספרים ודיסקיםבנושא, ואני בעצמי מפיץ כמויות של דיסקים, על אף המצב הכלכלי הדחוק שלי, והתפללתיוביקשתי שזכות המצווה תעמוד לי, והנה שוב פעם נפלתי, אני לא יודע כבר מה לעשות ואיךלהפסיק עם החטא הנורא הזה, אני אשמח אם תעוצו לי עצה איך לזכות להיות עבד ה' אמיתי!!!!!

תשובה: הנה מעניין העבודה בה אתה עובד, אשיב לך תשובה בתחילה מעניין הזה, צריך לדעת כי אי אפשר לו לאדם להיכנס למקום הסכנה של היצר הרע, והתאוות ודברים הגורמים לעורר את התאווה הנוראה הזאת, ולחשוב שהאדם יוכל להתגבר, וכבר קיבלתי מכתבים מכמה אנשים שנכשלו במקום העבודה שלהם באיסור אשת איש ודברים חמורים ביותר רחמ"ל, ושהשם יצילנו כמה קשה עונשם של אלו העבירות , ועיין בספר הרוחות מספרות, וגם האדם "החרדי ביותר" ייתכן שגם הוא נפל עם "החרדית" שקוראים היום בימינו לכל אחד ואחת, גם למי שנמצא במקום סכנה, ולבסוף נכשל באיסור אשת איש רחמ"ל, ואף על פי שכל עניין לגופו, ויש מצבים בהם האדם מוכרח להמשיך בעבודה שלו, מחמת עול המשפחה שלו והפרנסה, שממילא מאוד קשה בדורנו, ומגיעה אל האדם בטורח גדול, על כן בוודאי שהנני מבין את העניין, שאם היה ביכולתך לעזוב את העבודה הזאת, ולהתחיל עבודה במקום אחר, בו תנאיי הצניעות והריחוק מן הכיעור ומן הדומה לו יותר טובים, בוודאי שהיית עוזב לאותו מקום עבודה, וזו העצה הראשונה בשבילך, כי המצב בו הנך נמצא, הוא מצב שקשה מאוד להשיב לך עליו תשובה, שכן מה אכתוב לך? איזה עצה אוכל לתת לך? אם חז"ל כבר אמרו בגמרא במסכת נדרים "כל הצופה בנשים סופו שבא לידי עבירה", וכי יש אדם שיכול להסתכל ולא לחטוא או לא להרהר? אין כזה דבר, ועוד כבר הבאנו בספר כי תצא למלחמה את דברי האור החיים הקדוש מעניין הראייה וזל"ק: "הנה ידוע כי כל מצוות אשר ציוה ה' לעם קודשו הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם ויטה עצמו אל הרצון לעשותם", זולת מצות פרישת העריות, שהוא דבר שנפשו של אדם מחמדתו ואונסתו עליהם לעשותם זולת בהתעצמות הרחקת שני דברים מהאדם והם:

א. מרחק הרגש ראות העין.

ב. ומרחק בחינת החושב" .

"ואם שניים אלו {שמירת העיניים והמחשבה} לא יעשה, אין אדם שליט ברוחו לכלות זאת ממנו, כי כל שלא תהיה לו הרחקת הרגש הראות בדבר, הגם שירחיק בחינת החושב, לא ישלוט בעצמו לכלות ממנו הכרח החשק ולהעריך מלחמה נגד בחינה זו היא בשלילית ממנה בלתי שני הדברים שהם : שמירת העיניים. שמירת המחשבה". וכיון שאותו צדיק קדוש אמר, שאין שליטה על עצמך אם אתה רואה, נמצא שמלכתחילה אתה נכנס למקום בו היצר הרע, מוכן ומזומן לך מראש ליפול אליו, שמראיה אתה כבר תגיע בוודאי לעבירה, כפי מה שאתה אומר, וממילא עבירה גוררת עבירה, שאתה ממשיך להסתכל באינטרנט, וכיון שהנך נכנס למקום הסכנה ומכניס לתוך ביתך או זמין לפניך העניין של המלאך המשחית הזה שיש בדורנו, אין לך בחירה, אבל מי שגרם לכך שלא תהיה לך בחירה זה אתה, כי בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אות,ו וזה כוונת חז"ל שאמרו הבא להיטמא, וזה על ידי שאתה חשוף אל האינטרנט, פותחין לו להיטמאות, ואז כיון שהאדם חוטא קשה לו לפרוש מהעבירה, כמו שמסיים שם האור החיים הקדוש בדבריו. " ואין צריך לומר שאם שלח את ידו ואכל מעט מן הרע הזה, הנה הוא מסור ביד תאוותו מעשה תחבולות האדם".

וכיון שכך האמת, אז בוודאי שתיפול עוד עשרות פעמים, כי אתה במצב נתון בו אין לך שליטה שלא לחטוא בתאווה הזאת, אבל ברגע שתתחיל לקיים את עצותיהם של חז"ל הקדושים כהווייתם, מעניין התאווה הנוראה הזאת, אז תתחיל לצאת מהאפילה לאור גדול, ובוודאי תתחיל להתגבר על כל הקשיים שיש בחייו של האדם, שכולם מגיעים מהפגם הברית, כמובא בספר כי תצא למלחמה בשם כל הקדושים אשר היו לפנינו, וכן מובא בספר ליקוטי מוהר"ן כי כל קשיי הפרנסה שבטורח האדם משיג אותה, זה בגלל פגם הברית, ושלא תיקן את הברית כראוי, וזו עצתי לך כדברי חז"ל ובוודאי שאם תתחיל לשמור על הברית על ידי שתקיים את דברי חז"ל כהווייתם באמת, ולתקן את הברית כמה שיותר, אז תתחיל בוודאי לצאת מהאפילה אל אור גדול וחדש שעל ציון יאיר במהרה בימינו אמן.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

45.* שאלה: שלום כבוד הרב, בבקשה תקרא את המכתב,בשלוש שנים האחרונות נכנסתי לגדר העריות ומאז קשה לי לצאת מזה, אני יודע מה אתה הולךלהגיד, שאסור להגיד קשה לי, כבוד הרב אני מפחד מהעולם הבא שלי, אני לא יודע מה יהיהאיתי, אני יודע שזה אסור אבל איני מצליח לשלוט בעצמי, זיכיתי את הרבים, למדתי תורה, וכללילה אני עוסק בתשובה, יכול להיות שלך נראה כאילו אני צדיק, אבל בכלל לא, אני רע לארשע, אלא רע, מחשבות של גילוי עריות וזימה, אין יומיים שלוש ברצף שאני לא פוגם, למרות כלההתבודדויות שלי עם אבא שבשמיים, אני מרגיש שהוא רחוק מאיי פעם, אפילו אין לי אבא שאנייכול לשאול אותו, כי הוא כבר לא כאן, והוא בעצמו היה חוטא, יכול להיות שאתה חושב שאנימגזים, אבל כבוד הרב אם היינו יכולים להחליף נעלים ל 5 דקות בלבד, ולהיות במוחו שלהשני, היית מבין את ההבדל, כבוד הרב אני לא רוצה להתייאש, אני לא בא לשיחת נפש, אני באכדיי שתציל אותי מהדור הזה, ותגיד לי אייך אני יכול לזכות בעולם הבא, כי בתכלס פה זה 70 או 80שנה, שם זה נצח, והבושה שיש למי שחוטא גדולה, ואני יודע ש ה' כול כך מטיב לי, ואני רוצה להחזירלו, ולהוכיח לו שאני אוהב אותו, ואני אומר לו תעזור לי לעשות לך נחת רוח....ויוםלמחרת אני נופל, כתוב כי שבע יפול צדיק וקם?? אבל תגיד לי כבוד הרב כמה כבר אפשרליפול? לספור את הפעמים שחטאתי בברית, זה כמו לספור את הכוכבים בשמיים, אני מתוסכל כברמהנפילות שלי, אני לא מחפש להיות תנא, אני מחפש להיות בנאדם, להתנהגכמו יהודי, אבל כנראה שמצאתי משהו שעומד מפני הרצון, וזה השטן שמבציר בי פעם אחרפעם...אני מתחנן, בבקשה תגיד לי מה לעשות, אני מוכן להתענות לקבל סיגופים הכל, יש ליגם את הספר טהרת הקודש, ושמעתי את השיעורים שלך, נכנס לי יראת שמים, אבל לא מספיק כדי לנצח,כי צריך גם לעשות, תגיד מה לעשות כדי לשמור, תן לי טיפים נכונים, אמתיים, שאני יחזיק בהם,אני מוכן לעשות כל דבר כל סיגוף כל תשובה רק תגיד תראה לי תדרך.

תשובה: הנה השבתי המון תשובות לשאלה כמו שלך, ואולי בס"ד אביא לך דבר מאוד מעניין שאולי ישיב לך תשובה, כבר הבאתי כמה פעמים כי כל עניין היצר הרע שיש בדורנו מעניין הניסיונות הקשים, וכל הכלים שיש ליצר הרע, המהווים מכשולים מאוד גדולים, שזה העניין נצרך לכל אחד מבני דורנו לעמוד בו, וכל אחד כפי בחינת נשמתו ככה גודל הניסיון שלו, וכבר הביא רבינו חיים ויטאל בשם רבינו האר"י הקדוש בספר פרי עץ חיים עמוד תצ' שער חג המצות פרק א' וזה לשונו: "ענין פסח ויציאת מצרים הלא ידעת כי הראשונים סלקו את השכינה על ידי עוונותיהם עד הרקיע השביעי.

וכנודע שרבינו האר"י אמר כי הטיפות קרי לבטלה שיצאו לאדם הראשון חזרו בגלגול אנשי דור המבול ואחר כך באנשי דור הפלגה ואחר כך חזרו להתגלגל בדור אנשי מצרים להתייסר ולהזדכך מהעוון של הקרי הזה שיצא לאדם הראשון ובכלל החטא שלהם בדור המבול ודור הפלגה.

והטעם לכך שהיה להם כל כך יצר הרע בעריות שחטאו כל כך הרבה בדור המבול ובדור הפלגה, והוצרכו להתייסר במצרים להזדכך הוא: "כי כבר הודעתיך שהיו נשמות קדושות ועצומות, רק שאחיזת החיצונים בהם הם המקלקלין אותן, ואחר שיצטרפו ויזדככו, יהיו נשמות קדושות, אחר תום חלאת טומאתן מהם, וכבר ידעת כי אדרבא אין החיצונים אוחזים, רק בנשמות שהם יותר קדושים עד כאן לשונו". וכיון שכן מובן כי כל הנשמות שיש להם יצר הרע גדול ביותר ממילא מובן שנשמתם גדולה ביותר, וכמו שהבאנו בשם רבינו חיים ויטאל האומר וזה לשונו "בספר החזיונות" עמוד תמ - תמא: וכדי שתבין זה, אודיעך פירוש הפסוק עד אשר שלט האדם באדם לרע לו {קהלת ח, פס' ט'}. "האדם" הוא אדם בליעל, והכוונה שאלו החיצונים {יצר הרע}, והם שולטים "באדם" הקדוש בנשמות הקדושות, מחמת עוון של אדם הראשון ובניו קין והבל, שעירבו טוב ברע, "וכפי גדלות הנשמה הקדושה, כך גדלות הרע שלה" כי כפי האבר שנאחזת בקדושה, כך תתערב באבר שנכנגדו בטומאה.

ואין אלו דברי חיזוק ועידוד בלבד, אלא מציאות קיימת אותה לא יוכל כל אחד להבין, כי אם אנשי השם האלו המקובלים, הבקיאים בתורת הסוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, והם מבארים לנו שמגודל התאווה והיצר הרע שיש לאדם, ככה משמע שגודל נשמתו גבוהה, ועל האדם לדעת להבין ולהשכיל לשמור על הברית על ידי העצות המובאים בספר כי תצא למלחמה, וכך תוכל בוודאי להתחיל לשמור על הברית כמו שצריך, ולהבין ולהשכיל כמה גודל וכח יש לנשמתך, אם לא תיכנע אל היצר הרע ותאוותיו.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

46.* שאלה: שלום כבוד הרב, אני עוד פחות משנה בת 18 והיה לי חבר שנתיים ונכשלנו, לא ידעתי עד כמה זה חמור, עכשיו הוא בישיבה ואנילקחתי צניעות, ושמירת נגיעה, וניתקנו לגמרי את הקשר, אבל נכשלנו, ואני קראתי את כלהסיפורים שיש באתר ואני רוצה לקבל ממך עוד עצה איך אפשר לתקן לגמרי, כי גם הייתיהולכת לא בצניעות בכלל, ומכשילה בעיניים, בלי לשים לב, השאלה שלי אייך אני מתקנת לגמרי את העווןהזה שחמור מאוד, ואני מנסה להתלבש בצניעות עם חצאיות וחולצות ארוכות אבל עדייןמסתכלים ועדיין קצת קשה. יש משהו שהרב מציע? אולי תיקון הכללי או משהו שאפשר לעשותבכל זמן ? תודה רבה כבוד הרב.

תשובה: הנה בוודאי שמעלתך גדולה ביותר בשמיים, כיון שזכית להבין את האמת ולחזור בתשובה לאבינו בשמיים, וכיון שהנך שואלת כיצד עוד אפשר לתקן, עצתי בשבילך שתפיצי כמה שיותר את הספר עולמה של אשה, שממש רבים השיב מעוון הפריצות והחטאת הגברים, והמון מאוד בחורות וגם נשים שקראו את הספר הזה, שינו את כל אורח חייהם, והבינו והשכילו מחשיבות הדבר, וכיום הם שומרות על עצמן מעניין הצניעות ומעניין נגיעה וכל כיוצא בזה, וכעת תוכלי להיות חלק ממזכה את הרבים, וכמו שאנו אומרים לתקן את שורשה במקום עליון, היכן שהאדם פוגם וחוטא, הוא מגיע למקומות עליונים על ידי הפגם שלו, ושם הוא צריך לתקן, וזה יהיה על ידי שתזכי עוד בנות לשוב מאותו עוון, שכל גאולת ישראל תלויה בו, ויהי רצון שהבורא יתברך יאיר עינייך לראות את האמת, ולזכות עוד בנות ישראל לשוב אל אבינו שבשמיים.

בברכת הקדושה והטהרה

יעקב בן חנן.

 

47.* שאלה: שאלה: בס"ד שלום כבוד הרב, התחזקתי מאודמהשיעורים שלך, ואמרתי לעצמי כל פעם שאני נופל או היצר תוקף אותי חזק, אני נוקם בו,פתחתי פייסבוק בשם מזויף, עכשיו בגלל שאין שם תמונות אני לא נמצא בסיכון, כי התוכנהמסננת, אז אני מפיץ שם לאנשים את ההרצאות, ואני שם לב שלהרצאה הספציפית נכנסים קצתיותר מהרגיל, האם כבוד הרב מתיר לי לעשות את זה? בנוסף יש לי כמה שאלות, לצעריפספסתי את ההרצאה ברמת גן, כי היה לי שיעור וראיתי את המודעה 20 דקות לפני השיעור, אני לקחתי את הדברים בקיצוניות, וזה רק ההרצאות האלו, גם שמעתי הרצאות של הרב יוסףמוגרבי, דניאל זר, וקראתי את החומרה בראשית חכמה וממש נהייתי קיצוני, לא הולך כמעטלשום מקום, לומד תורה, עזבתי לימודים באוניברסיטה ויש לי שאלות כי זה סוג של בריחה, אם כבודו יוכל לענות לי, אני מאוד הייתי רוצה ללכת לישיבה, אבל אני לא רוצה שאשתיתפרנס אותי, רוצה להתפרנס בכבוד, ולשם זה צריך לצערי להיות עם חילונים, גם אם אניאלמד במכללה חרדית, ההתמחות וסביבת העבודה תמיד כוללת נשים.

תשובה: שמחתי לשמוע על עוד יהודי שהתחזק מהארגון הקדוש הזה, וישר כח על זה שאתה מזכה את הרבים בחכמה בלי להיכנס למקומות האסורים ותמשיך ככה צדיק, וכמובן שאנחנו מתירים להפיץ ברבים את ההרצאות שלי אם אין שום עניין מסחרי בזה למה לא? כמה שיותר אנשים ששומרים על הברית זה יותר מקרב את הגאולה, וכבר שמעתי המון סיפורים שעל ידי הפצה כזו של השיעורי שמע או וידאו המון אנשים שומרים על ברית הקודש. והעניין הזה שכל האנשים היום מחפשים לאן ללכת ולרוץ ולחפש כל היום לאן לברוח זה מחמת הפגם הברית, כמו שאומר רבי נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן על הפסוק "גלה עמי מבלי דעת" שכל הגלות שיש לאדם בחייו כי אין לו דעת. וכבר ידוע מה שאומר רבינו האר"י כי הדעת זהו משכן הזרע של הגבר, וכשהוא פגום אז אין דעת, וממילא מחפשים ומתרוצצים כל היום. וכעת שאתה אומר שאתה לא הולך לשום מקום, אלא יש לך סדר בחייך, נשמע ממך כאילו והפסדת משהו, ואני אומר לך על פי מה שהקדמתי לך, שכעת עלית במדרגה רוחנית, והרווחת משהו, קיבלת עוד יותר דעת בחייך, שזהו אומר שיש לך הכל, כמו שאמרו חז"ל דדא ביה כוליה ביה ודלא ביה מה ביה? מי שיש בו דעת יש לו הכל ומי שאין לו דעת מה יש לו? אין לו כלום, ולכן הנך בוודאי הולך בדרך הטובה, ובוודאי שצריך לברוח מן העבירה כבורח מן האש, ומי שיש לו דעת עושה את זה, וכמו שאומר החכם מכל אדם,החכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח, על כן בוודאי לאחר שהנך חושש מן היצר הרע ומתרחק ממנו, אז אתה גם חכם, וגם בעל דעת, וזה ממש משמח בשבילך לשמוע את זה.

ולעניין העבודה בה אתה עובד, כבר השבתי תשובה על עניין העבודה ב "שו"ת הברית" החדש שעומד לצאת ממש בקרוב בס"ד, והתשובה לשאלה שלך מובאת בשאלה מספר 44, והנני מאחל לך שבזכות הרבים תזכה למצוא לעצמך מקום, בו תוכל לעבוד או ללמוד ללא כל הסכנות האורבות בחוץ, ותזכה להמשיך בדרך בה ישכון אור למבקשי הקדושה והטהרה.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

48. *שאלה: שאלה: שלום כבוד הרב. אני פוגם בברית ואנירוצה להפסיק ולא יודע אייך. אני קראתי בספר "הדרך אל האמת" את הפגמים והמעלות, ראיתישיעורים שלך ביו טיוב ויש לי את הקבוצה גם בפייס בוק, אני משתדל לשמור על הברית, אבלעכשיו לאחר שנכנסו לחופש הגדול, יש לי הרבה יותר זמן פנוי, ואין לי מה לעשות, וכתוצאהמזה אני פוגם בברית לצערי. וגם כמה שאני קורא על פגם הברית, אני לא יודע למה אני לאמצטער, ועל כל עוון שעשיתי אני לא מצטער, אני לא יודע למה זה לא גורם לי לבכות, ואנילא יודע אייך לעורר את הרגש. עבודה לחופש הגדול הקב"ה לצערי לא שלח לי עדיין, וגםלהרבה מקומות היום כבר אסור לצאת בגלל הפריצות, אשמח אם תעזור לי ותיתן לי עצותתודה רבה.

תשובה: אמת ונכון הדבר שהבטלה והשעמום מביאים לידי זימה וגילוי עריות, וזה מובא במסכת כתובות במשנה שאומרת: רבן גמליאל אומר, אפילו יש לאשה 100 שפחות שעובדות בשבילה, האישה חייבת לעשות איזה מלאכה בביתה, כי אם היא תהיה בשעמום ובבטלה, אז היא תבוא לידי גילוי עריות וזימה, וכיוון שהאדם בטל, ממילא הוא מגיע לידי עבירה, וכמו שאומרים חז"ל: "והבור ריק אין בו מים", אבל נחשים ועקרבים וכל מיני יצר הרע יש בו, כי אין בו את התורה שנקראת מים.

אלא שצריך אתה אחי היקר לחזק את דעתך ובינתך מעניין הזה שאמרת, שיש לך זמן פנוי בחייך עלי אדמות, מניין יש לאדם זמן פנוי? האדם צריך תמיד להיות דבוק בבוראו ובתורתו הקדושה, ולחפש תמיד את האמת, ואם קשה לך לבד תמצא לך חבר טוב שיהיה איתך, מישהו שיש לו יראת שמיים, ותרדוף אחריו כרודף אחרי החיים, כי הוא יגרור אותך לדברים טובים, וכמו שאומר החכם מכל אדם הולך את החכמים יחכם, יהיה לך ממילא חשק ללמוד ולהתעסק בדברים טובים, ולא ליפול לזימה ולפגם הברית רחמ"ל.

ועצתי השנייה לך , שתתרחק מהאינטרנט ומן הדומה לו, כי היא העבודה זרה של ימינו, שהאדם משועבד אליה לתאווה זו, ולכן תראה כי רוב בני דורנו מכורים לתאווה הזו, להסתכל ולראות את המסכים והצלמים האלו, אמת שהאינטרנט הוא דבר שאפשר להשתמש בו לדברים טובים, ומשמש להמון דברים טובים בכדי לקדש את שמו יתברך בעולם, ולשם כך יש אותו בעולם, כדי לקיים את הפסוק והתגדלתי והתקדשתי, ואנחנו בעצמנו רואים כמה אלפים של אנשים התחזקו מהאתר, ובכלל מקומות רחוקים אליהם הגענו בקצה העולם, שמשם חזרו בתשובה ועזבו גויות, אין עוררין בדבר.

אבל תמיד אני אומר לבן אדם שקיבל את הדעת, ויש לו כח שלא לצפות באינטרנט, אז עדיף שיתרחק ממנו, כי כעת הוא יכול לשמוע באודיו. או לעשות חסימה לדברים הלא צנועים, ואז יותר יוקל לו, כי באמת קשה שהאדם יהיה חשוף ליצר הרע ולא ייפול, ולכן אומרים לנזיר זיל סחור סחור לך מסביב רחוק מן הכרם, כדי שלא תטעה ותלך לאכול מן הענבים שאסורים עלייך. ולכאורה מה זה משנה אם הוא יתקרב אל הכרם? הריי הוא יודע שאסור לו לאכול מהענבים? אלא חז"ל יודעים כי טבע האדם הוא, שהראיה תביא אותו לידי שכרון החושים ולאבד את דעתו וידיעותיו הכי חזקות שיש, לכן אל תקרב את עצמך לדברים המביאים ומעוררים לידי פגם הברית .

ובצירוף שתי העצות שאמרתי לך:

העצה הראשונה: לחפש חברים יראי ה' כמו שלימד אותנו דוד מלכינו "חבר אני לכל אשר יראוך".

והעצה השנייה: היא לא להביא את עצמך לידי ניסיון. ואז תתחיל לקבל טעם ביראת שמיים ובעבודת השם, ואז תתחיל לירא מ ה' אלוקייך ומהעבירות ולחיות בדרך האמת, ומשה אמת ותורתו אמת.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

49.* שאלה: שלום רב, שמי ר' ובתהליך חזרה בתשובה , אחד מאחיי נשוי לגויה, יש לו 2 ילדים, כיום הוא גר בקריביים, הייתירוצה לדעת איך ניתן לעזור לו. חשוב לומר שהוא לא רואה דבר רע בנישואין שלו לגויה, אשמח לתשובה ולעזרה.

תשובה: כבר השבתי תשובה מעניין זה לכמה אנשים שחבריהם או קרוביהם נמצאים וחיים עם גויה, ולדוגמא כמו שלך, שהאדם לא רואה שום איסור או בעיה מעניין זה, אז זה יותר בעיה, כי כאשר האדם מאבד את התמימות שלו בקיום התורה והמצות או אמונתנו בדברים החשובים ביותר לעם היהודי, מאז שנהינו לעם, שאחד מהם זה שלא להתערבב עמהם ולא להתחתן עמהם.

אז פה בעיה היא יותר קשה, כי כאשר האדם יודע שיש לו בעיה, אז לפחות הוא מנסה לתקן אותה, אבל כאשר האדם לא יודע שיש לו בעיה, אז כיצד הוא יתקן, אם לפי דעתו אין לו שום בעיה? ובמקרים אלו ודומים לאלו צריך רק רחמי שמיים מרובים, ולהתפלל שהבורא כל עולמים יאיר את עיניו מן האפילה הזאת, וחס ושלום לא להיפטר מן העולם עם העבירה הזאת.

כי אוי לאדם שנפטר מן העולם ללא תשובה על איסור גויה, ועל העבירות החמורות האלו של פגם הברית, אוי לו בעולם הזה ובבא, וליבי ליבי על עצומים כל הרוגיה, אחינו היהודים שמופצים בכל קצוות תבל, ממש צער גדול עליהם, והנני כאן בפנמה סיטי כותב לך תשובה זו, ורואה ושומע כמה שיש יצר הרע להיות עם גויות, ולכן עצתי לך אחינו היקר, שיכולה מאוד לעזור היא ראשית להתפלל, שנית לעשות תיקון הברית ופדיון לאחיך, כדי שתוכלו לפדות אותו ממלתעות הרשע של אותה קליפה העופפת אותו, ולא עוזבת אותו, וכבר השבתי תשובה לכמה אנשים עם אותו סיפור כמו שלך, שיש לנו כלל בהנהגת הקדוש ברוך הוא עם העולם, במידה שאדם מודד בה מודדין לו, וברש"י: דוגמא כדוגמת מעשיו של האדם, כך מתנהגים עמו, וכיון שכבר ראינו בעינינו ושמענו באוזננו, ממש מקרוב, מיהודים רבים בגולה, שכאשר הגיע אליהם קונטרס יסוד היהדות, או שיעורי שמע בדיסקים, מעניין של איסור גויה, עזבו את העוון הזה והתחילו לשמור על הברית.

וכיון שאתם תדאגו לכל יהודי שנמצא בגולה ותתייחסו אליו כאח שלכם, אז כיון שאתה תזכה את הרבים ותנסה להשיב אותם מהבעיה הזאת, גם יקלו עליכם ועל האח שלכם, שישתחרר מהעוון הזה, וכדאי זכות הרבים של בני אברהם יצחק ויעקב לסייע בידיכם, שזכות אבהותם של ישראל מסייעתם, למי שעוזר לעוד יהודים, והנני תפילה לבורא עולם שיזכה אותנו ממש בקרוב לקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

50.* שאלה: שאלה שלום! לא הבנתי אם אדם קשה לו לצוםאז.. ואם האדם קשה לו מאוד להתענות, יכול לעשות פדיון לתעניות אלו, כפי ששמעתיממו"ר בשם הבבא מאיר זצוק"ל, כי אדם שרוצה לפדות את העוון הזה (וכמובן שלא לחזורלסורו לפגום ולפדות חס ושלום) יפדה את אותם פ"ד תעניות כך: שיחשב כל תענית כארוחתצהרים עם שתיה, ובס"ד יתוקן לו כנגד פ"ד תעניות פ"ד פדיונות העוון הידוע. לא הבנתי: "שיחשב כל תענית כארוחת צהריים עם שתיה" הכוונה לתת צדקה זאת השאלה למה הכוונה? בתודה מראש!

תשובה : הכוונה בזה הראשונה היא כידוע מה שאומר רבינו האר"י בשער רוה"ק ע"מ כד' – כז', דבר אחר, ביום התענית נשבר לבו וכוחו של האדם, ועל ידי כן נבדלים ממנו הקליפות, כדמיון החיטה, שאין הקש והתבן שהם קליפותיה מובדלות ממנה, אלא על ידי הדישה, וכן על ידי התענית והסיגופים והמלקיות, יבדלו ממנהו כל הקליפות וישובר כח היצר הרע, והאור שהוא יצר הטוב, נבדל מן החושך שהוא היצר הרע, ואז היצר הטוב וכוחותיו, יוצאים משעבוד היצר הרע וכוחותיו, כמו שאומר הכתוב לאמר לאסורים צאו וגו' (ישעיה מט) עכל"ק.

והנה העניין של התענית שהאדם מתענה, אזי מתמעט חלבו ודמו על ידי התענית, ובזה מתכפר לאדם החטאים שהוא עשה, ועוד הסבר לדבר, ידוע כי כשהאדם חס ושלום מחמם את עצמו לעבור עבירה, ויש לו רתיחת דמים לעבור עבירה, לכן אם הוא עבר את העבירה, עונשו שימעט מאותם דמים אשר רתחו לחטוא, ועל ידי מיעוט הדמים, האדם מכפר על נפשו, ולכן אומר בעל התניא באגרת התשובה, כיון שהיום בימינו לא מצוי שהאדם יתענה כל כך הרבה תעניות כדי לכפר על כל עוון ועוון, לפי מה שביאר רבינו האר"י בפגם העוונות שהאדם חטא בהם, כמה תעניות הוא צריך להתענות על כל דבר ודבר, לכן "חטאך בצדקה פרוק", כלומר תפרוק ותפדה את התעניות עם הממון שלך.

וכאן האדם צריך להבין את העניין הזה מדוע הוא צריך לפדות את התענית בממונו, ישנם המון אנשים שטועים במחשבתם כי חס ושלום רוצים את כספם לכל מיני מטרות וכו' , אבל האדם צריך וחייב להבין, כי זה דבר המחייב שכבר נהוג עוד מימות בית המקדש, כי כאשר האדם היה חוטא היה צריך להביא קרבן חטאת, כי העוון הזה אומר הרמב"ן, עושה מחיצה בין האדם לבין בוראו, ועל ידי שהאדם מקריב קרבן בבית המקדש ומקריב מדמיו כלומר מכספו שקונה את הקורבן, על ידי זה הוא מכפר על חטאיו, ואז המחיצות המפרידות בינו לבין בוראו יורדת.

ולכן גם היום בימינו, כיון שאין בית המקדש קיים, ואי אפשר להביא קורבנות, יש לנו את מצות הצדקה של הפדיון, אותו האדם עושה לעצמו, ולכן כתוב: " ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה", אם נתבונן היטב נראה כיצד צריך לנהוג הבעל תשובה, כי הבעל תשובה זה גם מלשון "שביה", שזה הבעלי תשובה, כיצד הם יפדו את עצמם מן הגלות ומן העוונות בהם שקועים רחמ"ל? התשובה היא "בצדקה", כלומר שהאדם נותן את ממונו לצדקה, בזה הוא פודה את נפשו מעוונותיו, וכיון שהאדם פודה את עצמו מהעוונות שלו, בזה הוא מסיר את המחיצה בינו לבין בוראו כמו שאמר הרמב"ן.

ועל פי זה מובן עניין הפדיון של פגם הברית אותו האדם צריך לעשות, כיון שזה הפגם הכי קשה בכל התורה כולה, ועל ידי העבירה הזאת האדם גורם לעצמו המון מחיצות לנפשו, לכן צריך הוא לפדות את התעניות בממונו, שיחשב כמה עולה ארוחת צהרים עם שתייה כל אחד כפי מאכלו, יש שאוכל בחמישים שקלים ויש שאוכל בשמונה עשר ש"ח ויש שאוכלים ארוחה במאה ₪ ויותר, ובחו"ל לפי הממון של מדינתו, וכל ארוחה כזאת היא כנגד תענית אחת, סך הכל הוא צריך לחשב, להכפיל סכום של ארוחה אחת כנגד שמונים וארבע תעניות.

ולפי בעל התניא לחשב שלשה פעמים פ"ד תעניות שזה יוצא מאתיים חמישים ושתיים תעניות, כפול ארוחת צהריים עם שתייה, ובסכום שיוצא לו זה הפדיון, ומה יעשה בפדיון? יוכל לתת לצדקה, וכמובן שעצתי לכל מי ששומע את השיעורים שלנו או פונה אלינו מהתחזקות מהארגון, אני אומר לו שיוכל לעשות תיקון נוסף לפגם הברית שלו, שלעניות דעתי היא יותר גדולה מהצדקה עצמה, ומכל מצוה אחרת, והיא נקראת תשובת המשקל, כאשר ביארנו להמון שואלים, והם דברי רבי שמעון בר יוחאי היכן שהאדם פגם שמה הוא צריך לתקן.

שכאשר אתה מזכה יהודים שלא יפגמו בברית הקודש, על ידי הידיעה כמה חשוב הוא לשמור על הברית וכמה חמור הוא שהאדם פוגם בברית, ועל ידי הידיעה הזאת, האדם יוצא מן גלות הדעת, כמו ששמעתי מאלפי אנשים, ששינו את כל חייהם מהתאווה הזאת, על ידי שמיעת דיסק או קריאת ספר.

ואז האדם מקבל אור חוזר שבא אליו ומטהר אותו ממה שפגם, ובזה האדם עושה גם פדיון וגם תשובת המשקל .

ואשרי האדם שיש לו חלק ושותפות בארגון הקדוש הזה, אשר ייסד אותו מלכינו לדור האחרון להצלת נפשות הדור האחרון, אשר כל גאולת ישראל תלויה בתיקון היסוד, כמובא בזוהר הקדוש ובכתבי רבינו האר"י ובשאר ספרי חסידות, ויהי רצון שנזכה ממש בקרוב שיתקיים בנו הפסוק והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.

 

51.* שאלה: שלום ראיתי סרט ביו טיוב על בריתהקודש, ואני כבר חודשיים שומר על הברית ולא חוטא בעריות, אני מנסה למצוא זיווג ולאמצליח, בשבועיים האחרונים נפלתי לעצבות, ובמיוחד בעשרת ימי תשובה, יצר הרע מתחיל לתקוףאותי עכשיו במחשבות ניאוף, אחרי שהוא הניח חודש וחצי, הוא חזר והוא נלחם בי למה הואלא עוזב אותי?

תשובה : ראשית שמחתי לשמוע שיהודי בדורנו שומר על הברית חודשיים, כי היא מעלה שאין כדוגמתה, ומי בכלל מבין בהסתר הזה בו אנו נמצאים בדור האחרון, מהי מעלתו ועוצמתו של יהודי ששומר על הברית בימינו, אין לשער ולתאר. ובטוחני כי מכריזים עליך כל רגע ורגע בשמיים "ראו יהודי זה שומר על הברית אשר כרת עם בוראו בגיל שמונה ימים", והיא התאווה הקשה ביותר בדורנו, ישנם המון יהודים יקרים ששומרים תורה ומצוות ועושים מעשים טובים, אשריהם ישראל עליהם נאמר: "כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך" ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון.

אבל לשמור על הברית קשה להם מאוד, אבל תדע אחי וכל אחד הקורא תשובה זו, כי העיקר הנדרש מהיהודי זה לשמור על ברית הקודש, ובזה ששומר על הברית הוא נכנס למהות היהודית ולמהות השם ישראל אשר בך אתפאר. ולכן אומרים לאדם המצוה הראשונה שקיימת בנפשך ובגופך זה הברית מילה, כי זה ההסכם שלך להיות משומרי הברית קודש ולמסור נפשך שלא להימשך לתאוות הניאוף או כל משכבי ביאה האסורים, ולכן כיון שאתה שומר על הברית, אשריך ומה טוב חלקך, שחודשיים אתה ממשיך את ההסכם שזה מאוד קשה.

והנה לעניין המחשבות התוקפות את הבעל תשובה, הבאנו בספר כי תצא למחמה תשובות מעניין הזה, ולא אוכל להאריך פה, אבל כמה שיותר האדם יבכה בתיקון חצות על חטאיו, וכמה שיותר יעשה תיקון הברית וזיכוי הרבים מעניין שמירת הברית, ככה יותר מהר ימחק לו כל הזיכרונות הרעים והמרובים שחטא בהם, השם יצילנו מהם.

ולכן עצתי לך לתקן את ברית הקודש ועל ידי זה יוסר ממך המחשבות האלו, כי המחשבות אלו שבאים לך זה מחמת העבירות שהיית חוטא בעבר מזיד, וכעת בזה שאתה דוחה אותם מתכפר לך מה שהרהרת ופגמת במזיד, ויהי רצון שנזכה ממש בקרוב לגאולת עולמים על ידי כל שומרי הברית, בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס ממש בקרוב מאוד.

בברכת למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך ולמען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

יעקב בן חנן.