הידעת?

שכל בריאות גופו של האדם תלוי כפי

ששומר את זרעו שלא יצא לבטלה?!

מובא בשם רבינו הנשר הגדול הוא הרמב"ם בהלכות דעות על שמירת נפשו של האדם פרק ד הלכה יט' וזה לשונו:

שכבת זרע היא כֹח הגוף וחייו ומאור העיניים וכל שתצא ביותר הגוף כלה וכוחו כלה וחייו אובדים הוא שאמר שלמה בחכמתו אל תיתן לנשים חילך, כל השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו וכוחו תשש ועיניו כהות וריח רע נודף מפיו ומשחיו ושער ראשו וגבות עיניו נושרות ושער זקנו ושער רגליו מתרבה שיניו נופלות והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים אחד מאלף מת בשאר חולאים והאלף מרוב תשמיש לפיכך צריך האדם להיזהר בדבר זה אם רוצה לחיות בטובה.

הנה אלו דברים שאמר הרב הגדול אשר כל חכמי הרופאים היו כקליפת השום לעומתו כידוע מתולדות חייו, "אם כך אדם שיש לו קצת שכל יחשוב לעצמו, הלא הדבר הזה מכלה את בריאותי ואם כן איך אהיה שוטה לקצר חיי ולהרוס בריאות גופי ונפשי בשביל הנאה רגעית, אין לך טיפשות יותר מזה, להרוס בריאותי במו ידי תחשוב קצת".