פרשת השבוע פרשת בלק

מאמר נפלא מראש הארגון העולמי שומרי ברית קודש מעניין פרשת השבוע פרשת בלק מדוע דווקא בזמן של פרשה זו יש צרות לישראל מידי שנה ושנה רחמ"ל כפי שרואים בחוש

 

פרשת בלק

בפרשת השבוע אנחנו יכולים ללמוד יסוד גדול ביותר, הנה אם נתבונן על דבר שחוזר ונשנה לא תקום פעמיים צרה בכרם בית ישראל אחינו, אבל זוהי המציאות! והיא שבכל שנה שמתקרבת פרשת בלק, אנחנו רואים רחמ"ל צרות וייסורים בעם ישראל, וכמו כל הטביעות במים, הפיגועים הקשים בהם איבדנו עוד אחים יקרים שרק התחילו את חייהם רחמ"ל, ולא חסר בר מינן.

אם נחפש את הטעם האמיתי שמסתתר מאחורי כל הנגע הרע הזה, נבוא להשכיל ולנסות למנוע מאיתנו עוד סיבוב של צרות וייסורים חס ושלום, כי כבר ביאר לנו הרמב"ם בהלכות תענית יסוד גדול ביותר מעניין צרות שבאים על עם ישראל, מה רצון השם מאיתנו, וכיצד צריכים אנו לנהוג ולחשוב ולא להשקיט את המצפון במקריות וכו' כי זה ממש אכזריות העניין הזה, וזה פוגע בכולנו, ולכן כשיש צרה בעם ישראל צריכים כולנו לשוב בתשובה וזה לשון הרמב"ם:

ב וְדָבָר זֶה מִדַּרְכֵי הַתְּשׁוּבָה הוּא. שֶׁבִּזְמַן שֶׁתָּבוֹא צָרָה וְיִזְעֲקוּ עָלֶיהָ וְיָרִיעוּ יֵדְעוּ הַכּל שֶׁבִּגְלַל מַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים הוּרַע לָהֶן כַּכָּתוּב(ירמיה ה-כה) עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ' וְגוֹ'. וְזֶה הוּא שֶׁיִּגְרֹם לָהֶם לְהָסִיר הַצָּרָה מֵעֲלֵיהֶם:

וממשיך עוד ואומר :גאֲבָל אִם לֹא יִזְעֲקוּ וְלֹא יָרִיעוּ אֶלָּא יֹאמְרוּ דָּבָר זֶה מִמִּנְהַג הָעוֹלָם אֵרַע לָנוּ וְצָרָה זוֹ נִקְרָה נִקְרֵית. הֲרֵי זוֹ דֶּרֶךְ אַכְזָרִיּוּת וְגוֹרֶמֶת לָהֶם לְהִדַּבֵּק בְּמַעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים. וְתוֹסִיף הַצָּרָה צָרוֹת אֲחֵרוֹת. הוּא שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (ויקרא כו-כז( וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי בְּקֶרִי )ויקרא כו-כח( וְהָלַכְתִּי גַּם אֲנִי עִמָּכֶם בַּחֲמַת קֶרִי. כְּלוֹמַר כְּשֶׁאָבִיא עֲלֵיכֶם צָרָה כְּדֵי שֶׁתָּשׁוּבוּ אִם תֹּאמְרוּ שֶׁהִיא קֶרִי אוֹסִיף לָכֶם חֲמַת אוֹתוֹ קֶרִי.

הרי לנו שכאשר איננו מתחזקים מהצרות הבאים עלינו אנחנו נקראים אכזריים, ומהי אכזריות הלב? כאשר יהודי הולך מאיתנו בפיגוע או בכל דרך אחרת רחמ"ל, ואיננו משיבים אל ליבנו כי היהודי הזה הלך כפרה עליי, ואולי בגלל חטאיי אני גרמתי או אני גורמת לכאלו אסונות, הרי זה מראה על קשיות הלב והיינו אכזריות הלב, וביאר בזה בעל האור יחזקאל, כי במילה אכזרי תמונה המילה זר, כלומר כאשר קורה משהו ליהודי ואינך מרגיש שום צער, להבדיל מהשכינה שנאמר על השכינה והקב"ה בעת צרתו של כל יהודי: "ובכל צרתם לו צר", להקב"ה ולשכינה יש צער כאשר יהודי בצער, ושהלב אינו משיב ואינו מגיב לצער של האחר, הרי זה בגלל האכזריות שגרמה לאיבוד הרגשות, והביאה את האדם לכזו אנוכיות שמרגיש יהודי אחר כאדם זר, ומה שנותר לנו כעת זה לבוא ולהפנים אל ליבנו את הצער שעבר על אחינו בזמן האחרון שקרוב עוד אלינו, ולהשתדל להבין למה זה קורה כל פעם בתקופת פרשת בלק ולקראת בין המצרים.

הנה אחד מהדברים המוזכרים בפרשת השבוע שגרמה לחרון אף גדול ביותר על עם ישראל, היה העניין של הזימה, שבני ישראל חטאו בעריות עם בנות מואב

קשה עונשן של עריות מחטא העגל

וכך אומר המדרש רבה בפרשת בלק: אמר רבי לוי קשה עונשן של חטא בנות מואב מחטא העגל, שבחטא העגל מתו רק שלש אלף איש, ואילו בחטא של בנות מואב מתו עשרים וארבע אלף,ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף, "להודיעך כמה הזנות מרחקת, שזה יחיד ועל ידו נפלו עשרים וארבעה אלף מישראל"{מדרש רבה פרשת בלק}. כי אדם שחוטא בעריותעושה חרון אף ומביא מיתה על עצמו ועל כלל עם ישראל, כי כל ישראל ערבין זה לזה.

מפני מה נקבר משה מול בית פעור

וכך הגמרא במסכת סוטה דף יג' עמ' ב' ודף יד' עמ' א' אומרת, שעל קבורת משה רבינו נאמר: ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור {דברים לד'}, א מר רבי ברכיה סימן בתוך סימן ואפ"ה ולא ידע איש את קבורתו, וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית פעור הראנו היכן משה קבור, עמדו למעלה נדמה להם למטה, למטה נדמה להם למעלה, נחלקו לשתי כיתות אותן שעומדים למעלה נדמה להן למטה, למטה נדמה להן למעלה, לקיים מה שנאמר {דברים לד} ולא ידע איש את קבורתו. ר' חמא בר' חנינא אמר אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור, כתיב הכא ולא ידע איש את קבורתו וכתיב התם {דברים לג'} וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים, וא"ר חמא ברבי חנינא מפני מה נקבר משה אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור.

וכתבו שם בעלי התוספות בד"ה: מפני מה נקבר מול בית פעור: ומדרש אגדה בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב,באותו פרק{זמן}, בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון{של חטא בנות מואב}, וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע.

והנה למדים אנו מכאן יסוד גדול ביותר, בכל שנה שמגיע הזמן של פרשת בלק, שזה הזמן בו חטאו עם ישראל עם בנות מואב, פתאום צצים האסונות ומידת הדין מתוחה ביותר, מה פתאום כל שנה זה חוזר על עצמו? אין סתם , שהייתי לפני כמה שנים באשקלון ראיתי מודעה ענקית בתחנה מרכזית שמפרסמת על ספיד סטיק והיה כתוב שמה: הקיץ הזה הולך להיות חם מאוד, ואמרתי אוי ואווי מה זה רומז לנו? והתשובה לא איחרה מלהגיע רחמ"ל, מבצע עופרת יצוקה.

יהודי שמאמין באמונה תמימה בלי חקירות ושכל עקום, יודע כי השגחת הבורא יתברך נמצאת בכל מקום, ומסמלת ורומזת על כל דבר שמתרחש בעולם או עומד להתרחש, תלוי באמונה של האדם בהשגחתו הפרטית של מי שמקיים ומהווה את העולם בכל רגע, אם האדם יש לו כזו אמונה תמימה הוא חי ונושם ורואה את בורא עולם בכל זמן.

ולכן כיוון שכבר סבלנו המון אחים יקרים, נתעורר ברגע זה ונבין עד כמה אלוקינו שונא זימה, אין לך דבר שגורם חרון אף כמו העבירות האלו של הוצאת זרע לבטלה לחינם רחמ"ל, איסורי משכבי ביאה עם גויות ונערות ליווי רחמ"ל, או איסור אשת איש, אלו הדברים חמורים ביותר וגורמים אסונות גדולים ביותר שאין כדוגמתם, ואם אנחנו לא נתעורר ונעשה כאילו זה מקרה, אז אומר הרמב"ם כהלכה למעשה, שזה יגרום להוסיף עוד צרות, מה אנחנו כאלו טיפשים? לא מספיק מה שאנחנו סובלים בכל הגלות הזאת כל אחד והתיק שלו?!

כעת זה הזמן שלנו לבוא ולהתעורר ולקבל על עצמו להוריד מעלינו את כל הדינים הקשים האלו, ולהתחיל לשמור על ברית הקודש והבנות להתחיל ללכת בצניעות. כי זה הדבר החשוב ביותר שגורם לסנגר עלינו.

וכמו שראינו במעשה פינחס שנאמר מיד אחרי המעשה שקינא על הברית: "ותעצר המגפה מעל בני ישראל", ואייך? בקנאו את קנאתי, ומהי קנאתו של הקב"ה שרוצה שנקנא בשביל שיעצרו כל המגפות והאסונות והדברים הקשים? חרב נוקמת נקם ברית, במקום שהחרב הזאת שנוקמת על עוון פגם הברית רחמ"ל כמובא בזוהר הקדוש, נתחיל אנחנו לקנאות על הברית על ידי הפצת מודעות וחשיבות שמירת הברית שגורמת לאלפים ורבבות של יהודים לשמור על הברית, הקדושה, והצניעות.

בשביל מה יש את כל הכלים האלו של הפייסבוק, האינטרנט, וכו' ? בשביל לקנאות על הברית, לכן כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו לשבור את עורלת לבבו, ולהשיב את ליבו האכזרי אל אבינו שבשמיים, ולהפיץ את ארגון שומרי ברית קודש שנוסד על ידי השם יתברך לדורנו האחרון במיוחד בכדי להביא את דבר השם מעניין שמירת הברית וחשיבות שמירת הברית, וזה הדבר שיכול לסנגר על עם ישראל יותר מכל דבר אחר מצווה גדולה לשתף את המאמר הזה ולהגדיל את הדף הזה ואת האתר וכל מה שקשור להבאת דבר ה' בעניין קדושת הברית והצניעות, ואז על ידי זה נראה בבניין בית מקדשנו ותפארתנו בלי צרות וייסורים רחמ"ל, אלא מתוך רחמים גדולים ביותר

שבת שלום ומבורך

לרפואת חיה יפה בת חנה