Latest News

יש קונה עולמו בשעה אחת

הרב יצא לשיעור בפנמה סיטי בחודש אלול ומספר על המעלה של האדם שנותן את ליבו לבורא עולם שכמה שהוא רחוק…

חומר איסור אשת איש

מעשה שהיה בתקופת האר"י הקדוש על גזירה כליה שבאה בגלל עוון איסור אשת איש שלא מחו רבני העיר על העוון…

Popular News

מעשה שהיה בתקופת האר"י הקדוש על גזירה כליה שבאה בגלל…
ידידינו מירושלים התחזק מהארגון ומספר בהתרגשות כמה זה הועיל לו…
הרב יצא לשיעור בפנמה סיטי בחודש אלול ומספר על המעלה…